Advanced

För ett bättre kvalitetsarbete - En fallstudie på ett av Sveriges största byggföretag

Andersson, Simon LU and Lindnér, Tove (2017) In TVBP VBEM01 20171
Construction Management
Abstract (Swedish)
Titel: För ett bättre kvalitetsarbete- En fallstudie på ett av Sveriges största byggbolag
Författare: Simon Andersson och Tove Lindnér, Civilingenjörsutbildning Väg och vattenbyggnad, Lunds Tekniska Högskola
Handledare: Anne Landin, Professor, Institutionen för byggvetenskaper, Avdelningen för byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola. Peter Brogren, Group Manager, Skanska Teknik Hyllie, Skanska Sverige AB
Examinator: Stefan Olander, Docent, Institutionen för byggvetenskaper, Avdelningen för byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola
Opponenter: Alice Haggren, Caroline Wikstrand
Frågeställning: Vilka områden bör byggbranschen utveckla för att minska mängden kvalitetsfel och dess kostnader? Vilka åtgärder bör vidtas för att mängden... (More)
Titel: För ett bättre kvalitetsarbete- En fallstudie på ett av Sveriges största byggbolag
Författare: Simon Andersson och Tove Lindnér, Civilingenjörsutbildning Väg och vattenbyggnad, Lunds Tekniska Högskola
Handledare: Anne Landin, Professor, Institutionen för byggvetenskaper, Avdelningen för byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola. Peter Brogren, Group Manager, Skanska Teknik Hyllie, Skanska Sverige AB
Examinator: Stefan Olander, Docent, Institutionen för byggvetenskaper, Avdelningen för byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola
Opponenter: Alice Haggren, Caroline Wikstrand
Frågeställning: Vilka områden bör byggbranschen utveckla för att minska mängden kvalitetsfel och dess kostnader? Vilka åtgärder bör vidtas för att mängden kvalitetsfel skall minska?
Syfte: Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur svenska byggföretag arbetar med kvalitetsfrågor, samt undersöka varför kvalitetsfel uppstår. Med denna insikt skall sedan författarna påvisa
hur detta arbete kan förbättras.
Metod: Examensarbetet utfördes som en fallstudie där både kvalitativ och kvantitativ undersökning användes. Litteraturstudien kompletterades tidigt med förkunskapsintervjuer, vilket gav författarna
förståelse och därmed en grund inför framtagandet av intervju- och enkätmall. Underlaget till resultatdelen samlades in genom dokumentstudie, intervjuer och enkätundersökningar.
Slutsats: Under arbetsberedningar bör större fokus läggas på kvalitet, som kan utgöra en egen punkt på agendan. Standardiserade mallar som är utformade efter sin publik bör användas. Genom att lägga in
arbetet med arbetsberedningar i tidsplanen kan stress undvikas. Högre kvalitet kan uppnås genom att yrkesmedarbetarna involveras mer vid arbetsberedningens utformning.

Yrkesmedarbetarna bör få huvudansvar för genomförandet av egenkontroller. Om fel uppstår i efterhand anser författarna att ansvarig person skall åtgärda felet. Då ett fel konstateras under en
egenkontroll bör felet dokumenteras för att samma fel inte skall upprepas igen.

Lägg mer resurser på projekteringen och inkludera produktionspersonal och avdelning för eftermarknad tidigt.

För att förbättra erfarenhetsåterföringen inom företaget kan yrkesmedarbetarna uppmuntras till att framföra sina förslag på förbättringar i produktionen. Dessa förslag kan sedan behandlas under
kvalitetsmöten ute på respektive projekt. Dessa erfarenheter bör sedan förmedlas vidare i företaget.

Delar av ledningssystemet kan göras mer lättillgängligt, samtidigt som utbildning kan öka medarbetarnas förståelse för dess innebörd.

Kompetens inom intern teknikavdelning utnyttjas optimalt genom att ge medarbetarna en större förståelse för vad dess arbetsområden egentligen är, exempelvis genom platsbesök i samband med
projektstart.

Ett lönesystem som tar hänsyn till mjuka parametrar är ett steg i rätt riktning mot målet, som är en fast månadslön. En fast månadslön kan höja kvaliteten i byggproduktionen.

Förändringar kräver alltid extra resurser i det kortsiktiga loppet, men författarna anser att det i slutändan lönar sig att stanna upp, tänka till, samt sträva efter att ständigt förbättras. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Andersson, Simon LU and Lindnér, Tove
supervisor
organization
course
VBEM01 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
publication/series
TVBP
report number
17/5547
ISSN
1651-0380
language
Swedish
additional info
Handledare: Anne Landin
Bihandledare: Peter Brogren, Skanska Teknik Hyllie
Examinator: Stefan Olander
id
8910736
date added to LUP
2017-06-07 15:23:58
date last changed
2019-10-08 11:31:44
@misc{8910736,
 abstract   = {Titel:	 För ett bättre kvalitetsarbete- En fallstudie på ett av Sveriges största byggbolag
Författare:	Simon Andersson och Tove Lindnér, Civilingenjörsutbildning Väg och vattenbyggnad, Lunds Tekniska Högskola
Handledare:	Anne Landin, Professor, Institutionen för byggvetenskaper, Avdelningen för byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola. Peter Brogren, Group Manager, Skanska Teknik Hyllie, Skanska Sverige AB
Examinator:	Stefan Olander, Docent, Institutionen för byggvetenskaper, Avdelningen för byggproduktion, Lunds Tekniska Högskola
Opponenter:	Alice Haggren, Caroline Wikstrand
Frågeställning:	Vilka områden bör byggbranschen utveckla för att minska mängden kvalitetsfel och dess kostnader? Vilka åtgärder bör vidtas för att mängden kvalitetsfel skall minska?
Syfte:	 Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur svenska byggföretag arbetar med kvalitetsfrågor, samt undersöka varför kvalitetsfel uppstår. Med denna insikt skall sedan författarna påvisa 
 hur detta arbete kan förbättras.
Metod:	 Examensarbetet utfördes som en fallstudie där både kvalitativ och kvantitativ undersökning användes. Litteraturstudien kompletterades tidigt med förkunskapsintervjuer, vilket gav författarna 
 förståelse och därmed en grund inför framtagandet av intervju- och enkätmall. Underlaget till resultatdelen samlades in genom dokumentstudie, intervjuer och enkätundersökningar.
Slutsats:	Under arbetsberedningar bör större fokus läggas på kvalitet, som kan utgöra en egen punkt på agendan. Standardiserade mallar som är utformade efter sin publik bör användas. Genom att lägga in 
 arbetet med arbetsberedningar i tidsplanen kan stress undvikas. Högre kvalitet kan uppnås genom att yrkesmedarbetarna involveras mer vid arbetsberedningens utformning.

 Yrkesmedarbetarna bör få huvudansvar för genomförandet av egenkontroller. Om fel uppstår i efterhand anser författarna att ansvarig person skall åtgärda felet. Då ett fel konstateras under en 
 egenkontroll bör felet dokumenteras för att samma fel inte skall upprepas igen. 

 Lägg mer resurser på projekteringen och inkludera produktionspersonal och avdelning för eftermarknad tidigt. 

 För att förbättra erfarenhetsåterföringen inom företaget kan yrkesmedarbetarna uppmuntras till att framföra sina förslag på förbättringar i produktionen. Dessa förslag kan sedan behandlas under 
 kvalitetsmöten ute på respektive projekt. Dessa erfarenheter bör sedan förmedlas vidare i företaget. 

 Delar av ledningssystemet kan göras mer lättillgängligt, samtidigt som utbildning kan öka medarbetarnas förståelse för dess innebörd. 

 Kompetens inom intern teknikavdelning utnyttjas optimalt genom att ge medarbetarna en större förståelse för vad dess arbetsområden egentligen är, exempelvis genom platsbesök i samband med 
 projektstart. 

 Ett lönesystem som tar hänsyn till mjuka parametrar är ett steg i rätt riktning mot målet, som är en fast månadslön. En fast månadslön kan höja kvaliteten i byggproduktionen. 

 Förändringar kräver alltid extra resurser i det kortsiktiga loppet, men författarna anser att det i slutändan lönar sig att stanna upp, tänka till, samt sträva efter att ständigt förbättras.},
 author    = {Andersson, Simon and Lindnér, Tove},
 issn     = {1651-0380},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP},
 title    = {För ett bättre kvalitetsarbete - En fallstudie på ett av Sveriges största byggföretag},
 year     = {2017},
}