Advanced

Energipolicy och BNP - En studie om underliggande aspekters vikt vid policyskapande

Ingvarsson, Carl Johan LU (2017) NEKH02 20171
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Denna studie har till syfte att klarlägga hur olika aspekter av energikonsumtion påverkar real BNP och väga dessa mot samhällsnyttan för att undersöka aspekterna ur ett policyperspektiv. Studien är baserad på samtliga medlemsländer i europeiska monetära unionen och omfattar perioden 1999 till 2016. Datainsamlingen har skett med hjälp av eurostatsdatabas som legat till grund för skapandet av de variabler som representerar de olika aspekterna av en energipolicy. Med hjälp av tidigare studier har en teori utformats kring hur man ska betrakta varje aspekt av energipolicyn. Studiens konklusion är fynden att industriell konsumtion och övrig konsumtion har en direkt och stark positiv påverkan på real BNP samt att transportkonsumtion har en... (More)
Denna studie har till syfte att klarlägga hur olika aspekter av energikonsumtion påverkar real BNP och väga dessa mot samhällsnyttan för att undersöka aspekterna ur ett policyperspektiv. Studien är baserad på samtliga medlemsländer i europeiska monetära unionen och omfattar perioden 1999 till 2016. Datainsamlingen har skett med hjälp av eurostatsdatabas som legat till grund för skapandet av de variabler som representerar de olika aspekterna av en energipolicy. Med hjälp av tidigare studier har en teori utformats kring hur man ska betrakta varje aspekt av energipolicyn. Studiens konklusion är fynden att industriell konsumtion och övrig konsumtion har en direkt och stark positiv påverkan på real BNP samt att transportkonsumtion har en fördröjd negativ effekt på real BNP. Förnybar energi och distributionsförluster påvisas inte ha någon effekt på real BNP varför endast de samhällsnyttiga effekterna av dessa två aspekter diskuteras. Slutsatsen är att en energipolicy är en balans mellan tillväxt och samhällsnytta, och de variablerna med starkast påverkan på tillväxten är de effektivaste instrumenten för att påverka både samhällsnyttan och tillväxten. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ingvarsson, Carl Johan LU
supervisor
organization
course
NEKH02 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Energi BNP-tillväxt Energipolicy
language
Swedish
id
8910758
date added to LUP
2017-07-11 11:38:45
date last changed
2017-07-11 11:38:45
@misc{8910758,
 abstract   = {Denna studie har till syfte att klarlägga hur olika aspekter av energikonsumtion påverkar real BNP och väga dessa mot samhällsnyttan för att undersöka aspekterna ur ett policyperspektiv. Studien är baserad på samtliga medlemsländer i europeiska monetära unionen och omfattar perioden 1999 till 2016. Datainsamlingen har skett med hjälp av eurostatsdatabas som legat till grund för skapandet av de variabler som representerar de olika aspekterna av en energipolicy. Med hjälp av tidigare studier har en teori utformats kring hur man ska betrakta varje aspekt av energipolicyn. Studiens konklusion är fynden att industriell konsumtion och övrig konsumtion har en direkt och stark positiv påverkan på real BNP samt att transportkonsumtion har en fördröjd negativ effekt på real BNP. Förnybar energi och distributionsförluster påvisas inte ha någon effekt på real BNP varför endast de samhällsnyttiga effekterna av dessa två aspekter diskuteras. Slutsatsen är att en energipolicy är en balans mellan tillväxt och samhällsnytta, och de variablerna med starkast påverkan på tillväxten är de effektivaste instrumenten för att påverka både samhällsnyttan och tillväxten.},
 author    = {Ingvarsson, Carl Johan},
 keyword   = {Energi BNP-tillväxt Energipolicy},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Energipolicy och BNP - En studie om underliggande aspekters vikt vid policyskapande},
 year     = {2017},
}