Advanced

Att stå vid sin sida - en studie om självmedkänsla

Wang, Liam LU and Widegren, Sofia LU (2017) PSPR14 20171
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att undersöka 1) vad deltagarna i studien upplever underlättar respektive försvårar utövandet av självmedkänsla, samt hur de upplever att dessa faktorer påverkar utövandet, och 2) vilka effekter av utövandet av självmedkänsla som deltagarna i studien upplever att det ger, samt på vilket sätt de upplever att utövandet leder till dessa effekter. Urvalet bestod av sex kvinnor mellan 22 och 34 år. Med hjälp av givna instruktioner utövade deltagarna självmedkänsla under en veckas tid och registrerade i samband med detta sina upplevelser i strukturerade dagböcker. Vid tolkande fenomenologisk analys (IPA) av data från dagböckerna samt från semistrukturerade intervjuer om deras upplevelser framkom följande huvudteman i relation... (More)
Studiens syfte var att undersöka 1) vad deltagarna i studien upplever underlättar respektive försvårar utövandet av självmedkänsla, samt hur de upplever att dessa faktorer påverkar utövandet, och 2) vilka effekter av utövandet av självmedkänsla som deltagarna i studien upplever att det ger, samt på vilket sätt de upplever att utövandet leder till dessa effekter. Urvalet bestod av sex kvinnor mellan 22 och 34 år. Med hjälp av givna instruktioner utövade deltagarna självmedkänsla under en veckas tid och registrerade i samband med detta sina upplevelser i strukturerade dagböcker. Vid tolkande fenomenologisk analys (IPA) av data från dagböckerna samt från semistrukturerade intervjuer om deras upplevelser framkom följande huvudteman i relation till studiens två olika frågeställningar: 1) Stundens karaktär, Motivation och inspiration, Att (faktiskt) kunna, och Stridande röster, samt 2) Förändrade förhållningssätt, Stärkta förmågor, Inre upplevelser, och Ett annat “vi”. Med studiens resultat hoppas vi ha bidragit till en fördjupad förståelse för människors upplevelser av underlättande och försvårande faktorer samt effekter i samband med utövande av självmedkänsla. (Less)
Abstract
The purpose of this study was to examine 1) what the participants in the study experience as facilitating as well as obstructing regarding the practicing of self-compassion, and in which way they experience that these factors affect the practice, and 2) which effects the participants experience from practicing self-compassion as well as how they experience that the practice leads to these effects. The sample consisted of six women, aged 22 to 34. Following instructions, the participants practiced self-compassion during one week while recording their experiences in structured diaries. Using interpretative phenomenological analysis (IPA), the content of these diaries as well as data collected from semi-structured interviews regarding the... (More)
The purpose of this study was to examine 1) what the participants in the study experience as facilitating as well as obstructing regarding the practicing of self-compassion, and in which way they experience that these factors affect the practice, and 2) which effects the participants experience from practicing self-compassion as well as how they experience that the practice leads to these effects. The sample consisted of six women, aged 22 to 34. Following instructions, the participants practiced self-compassion during one week while recording their experiences in structured diaries. Using interpretative phenomenological analysis (IPA), the content of these diaries as well as data collected from semi-structured interviews regarding the experiences, was analyzed resulting in the following themes with regard to the study's two purposes: 1) The nature of the moment, Motivation and inspiration, To be able, and Conflicting voices, and 2) Altered attitudes, Enhanced abilities, Internal experiences, and Another “we”. Our hope is that this study has contributed to a deeper understanding of people’s experiences of facilitating and obstructing factors and effects in conjunction with the practice of self-compassion. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Wang, Liam LU and Widegren, Sofia LU
supervisor
organization
alternative title
To stand by one's side - a study on self-compassion
course
PSPR14 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
självmedkänsla, utövande, underlättande, försvårande, effekter, dagbok, intervju, tolkande fenomenologisk analys (IPA), self-compassion, practice, facilitating, obstructing, effects, diary, interview, interpretative phenomenological analysis (IPA)
language
Swedish
id
8910951
date added to LUP
2017-06-07 09:07:25
date last changed
2017-06-09 16:17:07
@misc{8910951,
 abstract   = {The purpose of this study was to examine 1) what the participants in the study experience as facilitating as well as obstructing regarding the practicing of self-compassion, and in which way they experience that these factors affect the practice, and 2) which effects the participants experience from practicing self-compassion as well as how they experience that the practice leads to these effects. The sample consisted of six women, aged 22 to 34. Following instructions, the participants practiced self-compassion during one week while recording their experiences in structured diaries. Using interpretative phenomenological analysis (IPA), the content of these diaries as well as data collected from semi-structured interviews regarding the experiences, was analyzed resulting in the following themes with regard to the study's two purposes: 1) The nature of the moment, Motivation and inspiration, To be able, and Conflicting voices, and 2) Altered attitudes, Enhanced abilities, Internal experiences, and Another “we”. Our hope is that this study has contributed to a deeper understanding of people’s experiences of facilitating and obstructing factors and effects in conjunction with the practice of self-compassion.},
 author    = {Wang, Liam and Widegren, Sofia},
 keyword   = {självmedkänsla,utövande,underlättande,försvårande,effekter,dagbok,intervju,tolkande fenomenologisk analys (IPA),self-compassion,practice,facilitating,obstructing,effects,diary,interview,interpretative phenomenological analysis (IPA)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att stå vid sin sida - en studie om självmedkänsla},
 year     = {2017},
}