Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sjuksköterskans roll vid interventioner för att förebygga och lindra ensamhet hos äldre- en litteraturstudie.

Kuzet, Renata LU and Lewin, Elin LU (2017) SJSK20 20171
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Andelen äldre i befolkningen ökar stadigt i Sverige och allt fler äldre bor ensamma. Ensamhet hos äldre har därför blivit ett allt angelägnare problem. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vad sjuksköterskan kan bidra med för att minska ensamhet hos äldre. Metod: Sökning efter relevant litteratur gjordes i databaserna PubMed och CINAHL där 10 artiklar valdes ut och analyserades med hjälp av integrerad analys. Resultat: Tre huvudkategorier framkom; Att ha nära relationer, Att träffas i grupp och Att ha en god relation till sjuksköterskan. Resultatet visar att genom att ha ett tillfredsställande kontaktnät och nära relation till både vänner och familj minskade de äldres ensamhet. Att träffas i grupp med likasinnade... (More)
Andelen äldre i befolkningen ökar stadigt i Sverige och allt fler äldre bor ensamma. Ensamhet hos äldre har därför blivit ett allt angelägnare problem. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vad sjuksköterskan kan bidra med för att minska ensamhet hos äldre. Metod: Sökning efter relevant litteratur gjordes i databaserna PubMed och CINAHL där 10 artiklar valdes ut och analyserades med hjälp av integrerad analys. Resultat: Tre huvudkategorier framkom; Att ha nära relationer, Att träffas i grupp och Att ha en god relation till sjuksköterskan. Resultatet visar att genom att ha ett tillfredsställande kontaktnät och nära relation till både vänner och familj minskade de äldres ensamhet. Att träffas i grupp med likasinnade (framförallt i grupper med fokus på en aktivitet inom ett gemensamt intresse) hade en positiv inverkan på att lindra känslor av ensamhet. I flera studier framgick det även att en god relation till sjuksköterskan kunde minska känslan av ensamhet. Slutsats: Genom att ha kunskap om vilka faktorer som lindrar äldre personers upplevelse av ensamhet kan sjuksköterskan stödja och hjälpa den äldre i att hitta och använda dessa och därmed lindra äldres känslor av ensamhet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kuzet, Renata LU and Lewin, Elin LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Äldre, Ensamhet, Intervention, Sjuksköterska, Relation
language
Swedish
id
8911037
date added to LUP
2018-02-09 08:21:32
date last changed
2018-02-09 08:21:32
@misc{8911037,
 abstract   = {{Andelen äldre i befolkningen ökar stadigt i Sverige och allt fler äldre bor ensamma. Ensamhet hos äldre har därför blivit ett allt angelägnare problem. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie var att undersöka vad sjuksköterskan kan bidra med för att minska ensamhet hos äldre. Metod: Sökning efter relevant litteratur gjordes i databaserna PubMed och CINAHL där 10 artiklar valdes ut och analyserades med hjälp av integrerad analys. Resultat: Tre huvudkategorier framkom; Att ha nära relationer, Att träffas i grupp och Att ha en god relation till sjuksköterskan. Resultatet visar att genom att ha ett tillfredsställande kontaktnät och nära relation till både vänner och familj minskade de äldres ensamhet. Att träffas i grupp med likasinnade (framförallt i grupper med fokus på en aktivitet inom ett gemensamt intresse) hade en positiv inverkan på att lindra känslor av ensamhet. I flera studier framgick det även att en god relation till sjuksköterskan kunde minska känslan av ensamhet. Slutsats: Genom att ha kunskap om vilka faktorer som lindrar äldre personers upplevelse av ensamhet kan sjuksköterskan stödja och hjälpa den äldre i att hitta och använda dessa och därmed lindra äldres känslor av ensamhet.}},
 author    = {{Kuzet, Renata and Lewin, Elin}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Sjuksköterskans roll vid interventioner för att förebygga och lindra ensamhet hos äldre- en litteraturstudie.}},
 year     = {{2017}},
}