Advanced

Som en blixt från klar himmel - En kvalitativ studie om företeelsen blixtkampanj ur ett organisationsperspektiv

Fogde, Matilda LU and Jungerth, Emma LU (2017) SKDK02 20171
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Den här studien syftar till att undersöka den relativt nya företeelsen blixtkampanj. Begreppet har under senaste tiden florerat i branschpress men saknas i den akademiska forskningen. Bristen av tidigare forskning kring begreppet har legat till grund för denna studies syfte. Studien ämnar att bena ut de karaktäristiska dragen hos en blixtkampanj och de bakomliggande förväntningar organisationer tillskriver blixtkampanjer. För att uppnå syftet med studien har fyra semistrukturerade djupintervjuer samt en komplementerande semiotisk bildanalys genomförts. I analysen analyserades resultaten av den insamlade empirin i relation till tidigare etablerade marknadsföringsstrategier. Genom detta kunde vi identifiera tre stycken karaktärsdrag som är... (More)
Den här studien syftar till att undersöka den relativt nya företeelsen blixtkampanj. Begreppet har under senaste tiden florerat i branschpress men saknas i den akademiska forskningen. Bristen av tidigare forskning kring begreppet har legat till grund för denna studies syfte. Studien ämnar att bena ut de karaktäristiska dragen hos en blixtkampanj och de bakomliggande förväntningar organisationer tillskriver blixtkampanjer. För att uppnå syftet med studien har fyra semistrukturerade djupintervjuer samt en komplementerande semiotisk bildanalys genomförts. I analysen analyserades resultaten av den insamlade empirin i relation till tidigare etablerade marknadsföringsstrategier. Genom detta kunde vi identifiera tre stycken karaktärsdrag som är typiska för en blixtkampanj. Vidare kunde vi också urskilja tre huvudsakliga syften bakom användandet av en blixtkampanj i en organisations marknadsföring. Vår slutsats blev att företeelsen blixtkampanj kan ses som en hybrid av tidigare marknadsföringsstrategier, som ett svar på dagens snabba digitala klimat. (Less)
Popular Abstract
The aim of this study is to examine the relatively new phenomenon Blixtkampanj. The concept has recently flourished in business magazines but hasn't been mentioned in any academic research. The lack of previous research regarding the concept has been the main purpose for this study. This study aims to figure out the characteristic features of a Blixtkampanj and the underlying expectations organisations have when using a Blixtkampanj. In order to achieve the purpose of this study, four semi-structured interviews and a complementary semiotic image analysis have been conducted. In the analysis, the results of the collected empirical material have been analysed in relation to previously established marketing strategies. Through this we were... (More)
The aim of this study is to examine the relatively new phenomenon Blixtkampanj. The concept has recently flourished in business magazines but hasn't been mentioned in any academic research. The lack of previous research regarding the concept has been the main purpose for this study. This study aims to figure out the characteristic features of a Blixtkampanj and the underlying expectations organisations have when using a Blixtkampanj. In order to achieve the purpose of this study, four semi-structured interviews and a complementary semiotic image analysis have been conducted. In the analysis, the results of the collected empirical material have been analysed in relation to previously established marketing strategies. Through this we were able to identify three characteristic features that are typical for a Blixtkampanj. In addition, we could also distinguish three main purposes behind the use of a Blixtkampanj. Our conclusion is that the phenomenon Blixtkampanj can be seen as a hybrid of previous marketing strategies and has emerged in response to the fast digital climate today. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fogde, Matilda LU and Jungerth, Emma LU
supervisor
organization
course
SKDK02 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Digital marketing, Viral marketing, Guerilla marketing, Real-time marketing, Information overload
language
Swedish
id
8911136
date added to LUP
2017-06-07 13:53:43
date last changed
2017-06-07 13:53:43
@misc{8911136,
 abstract   = {Den här studien syftar till att undersöka den relativt nya företeelsen blixtkampanj. Begreppet har under senaste tiden florerat i branschpress men saknas i den akademiska forskningen. Bristen av tidigare forskning kring begreppet har legat till grund för denna studies syfte. Studien ämnar att bena ut de karaktäristiska dragen hos en blixtkampanj och de bakomliggande förväntningar organisationer tillskriver blixtkampanjer. För att uppnå syftet med studien har fyra semistrukturerade djupintervjuer samt en komplementerande semiotisk bildanalys genomförts. I analysen analyserades resultaten av den insamlade empirin i relation till tidigare etablerade marknadsföringsstrategier. Genom detta kunde vi identifiera tre stycken karaktärsdrag som är typiska för en blixtkampanj. Vidare kunde vi också urskilja tre huvudsakliga syften bakom användandet av en blixtkampanj i en organisations marknadsföring. Vår slutsats blev att företeelsen blixtkampanj kan ses som en hybrid av tidigare marknadsföringsstrategier, som ett svar på dagens snabba digitala klimat.},
 author    = {Fogde, Matilda and Jungerth, Emma},
 keyword   = {Digital marketing,Viral marketing,Guerilla marketing,Real-time marketing,Information overload},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Som en blixt från klar himmel - En kvalitativ studie om företeelsen blixtkampanj ur ett organisationsperspektiv},
 year     = {2017},
}