Advanced

Köpcentrumet och Staden

Thormark Fröst, Viggo LU (2017) AAHM01 20162
Department of Architecture and the Built Environment
Abstract (Swedish)
I den moderna staden suddas gränsen mellan byggnad och gata ut. De samtida shoppingpalatsen, köpcentrumet, är en byggnadstyp som mer än andra löser upp denna gräns när de skapar sina egna gatumiljöer. Vad är dessa nya gator för något? Hur skiljer de sig från andra gator i staden? När gatan fortsätter in i byggnaden, följer rätten till staden med?

Det här projektet undersöker köpcentrumet som en urban typologi och dess relation till stadslivet. Syftet är att påbörja en vidare diskussion kring byggnadstypens generella problem och potential och hur man hade kunnat arbeta med detta inom stadsbyggnad.

Arbetet består av två delar, en teoretisk undersökning av köpcentrumet som arkitektonisk typologi samt ett konkret förslag till en... (More)
I den moderna staden suddas gränsen mellan byggnad och gata ut. De samtida shoppingpalatsen, köpcentrumet, är en byggnadstyp som mer än andra löser upp denna gräns när de skapar sina egna gatumiljöer. Vad är dessa nya gator för något? Hur skiljer de sig från andra gator i staden? När gatan fortsätter in i byggnaden, följer rätten till staden med?

Det här projektet undersöker köpcentrumet som en urban typologi och dess relation till stadslivet. Syftet är att påbörja en vidare diskussion kring byggnadstypens generella problem och potential och hur man hade kunnat arbeta med detta inom stadsbyggnad.

Arbetet består av två delar, en teoretisk undersökning av köpcentrumet som arkitektonisk typologi samt ett konkret förslag till en ombyggnad av en befintlig byggnad; köpcentrumet Entré i Malmö.

Den teoretiska delen utgörs av en historisk tillbakablick som beskriver hur byggnadstypen kom att bli vad den är idag följt av kvalitativa och komparativa undersökningar av shoppingmiljöer i regionen med syfte att identifiera ett antal utmärkande men ändå allmängiltiga karaktärsdrag. Privat ägda allmänna platser lyfts här fram som problematiska då de begränsar möjligheten att kontinuerligt forma och omforma stadens gemensamma rum via demokratiskt styrda institutioner.

Utifrån den teoretiska undersökningen definieras ett antal gestaltningsprinciper som ligger till grund för det nya förslaget för Entré, där fokus ligger på den offentliga gatan och en utökning av det befintliga programmet. Målet är att omforma det befintliga köpcentrumet till en anpassningsbar urban struktur bättre integrerad med den kringliggande staden. Platsen behåller sin kommersiella karaktär men ger nu även plats för kontor, bostäder, samhällsservice och kulturverksamhet för att kunna fungera som något av ett stadsdelscentrum för en snabbt växande stadsdel. (Less)
Popular Abstract
In the modern city the border between building and street is increasingly blurred. The urban shopping mall is a building typology that like few other dissolves this border by creating their own interior streetscapes. But what are these streets, what define them and how do they differ from other parts of the urban environment? When the city continues into the building, does the right to the city follow along?

This project is examining the shopping mall as an urban typology and its relation to urban life. The aim is to establish a continuous discussion about the building type’s problems and potential and how this could be used in an urban design context.

The work is made up of two interrelating parts; a theoretical study discussing the... (More)
In the modern city the border between building and street is increasingly blurred. The urban shopping mall is a building typology that like few other dissolves this border by creating their own interior streetscapes. But what are these streets, what define them and how do they differ from other parts of the urban environment? When the city continues into the building, does the right to the city follow along?

This project is examining the shopping mall as an urban typology and its relation to urban life. The aim is to establish a continuous discussion about the building type’s problems and potential and how this could be used in an urban design context.

The work is made up of two interrelating parts; a theoretical study discussing the mall as an architectural typology, followed by a proposal for a redesign of an existing building, the shopping mall Entré Malmö.

The theoretical part is a historic review followed by a comparative and qualitative study of shopping mall environments in the region of Malmö, Sweden, aiming to identify some defining characteristics of the building type. The private ownership of public space is highlighted as problematic as it reduces the possibility to shape and reshape the urban environment through democratically controlled institutions.

Based on the theoretical study a series of design principles are developed and used as the basis for the proposal, focusing on the idea of the public street and the introduction of an expanded program. The aim is to reshape the mall into an adoptable urban structure more integrated with the surrounding city. The site maintains its commercial character but will also make room for housing and office spaces as well as public and cultural facilities in order to work more as a neighbourhood center for a quickly changing part of the city. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Thormark Fröst, Viggo LU
supervisor
organization
alternative title
The Shopping Mall and the City
course
AAHM01 20162
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
köpcentrum, arkitektur, stadsbyggnad, offentlig plats, shopping mall, architecture, urban planning, public space
language
Swedish
id
8911235
date added to LUP
2017-12-11 14:53:56
date last changed
2017-12-11 14:53:56
@misc{8911235,
 abstract   = {I den moderna staden suddas gränsen mellan byggnad och gata ut. De samtida shoppingpalatsen, köpcentrumet, är en byggnadstyp som mer än andra löser upp denna gräns när de skapar sina egna gatumiljöer. Vad är dessa nya gator för något? Hur skiljer de sig från andra gator i staden? När gatan fortsätter in i byggnaden, följer rätten till staden med? 

Det här projektet undersöker köpcentrumet som en urban typologi och dess relation till stadslivet. Syftet är att påbörja en vidare diskussion kring byggnadstypens generella problem och potential och hur man hade kunnat arbeta med detta inom stadsbyggnad. 

Arbetet består av två delar, en teoretisk undersökning av köpcentrumet som arkitektonisk typologi samt ett konkret förslag till en ombyggnad av en befintlig byggnad; köpcentrumet Entré i Malmö.

Den teoretiska delen utgörs av en historisk tillbakablick som beskriver hur byggnadstypen kom att bli vad den är idag följt av kvalitativa och komparativa undersökningar av shoppingmiljöer i regionen med syfte att identifiera ett antal utmärkande men ändå allmängiltiga karaktärsdrag. Privat ägda allmänna platser lyfts här fram som problematiska då de begränsar möjligheten att kontinuerligt forma och omforma stadens gemensamma rum via demokratiskt styrda institutioner.

Utifrån den teoretiska undersökningen definieras ett antal gestaltningsprinciper som ligger till grund för det nya förslaget för Entré, där fokus ligger på den offentliga gatan och en utökning av det befintliga programmet. Målet är att omforma det befintliga köpcentrumet till en anpassningsbar urban struktur bättre integrerad med den kringliggande staden. Platsen behåller sin kommersiella karaktär men ger nu även plats för kontor, bostäder, samhällsservice och kulturverksamhet för att kunna fungera som något av ett stadsdelscentrum för en snabbt växande stadsdel.},
 author    = {Thormark Fröst, Viggo},
 keyword   = {köpcentrum,arkitektur,stadsbyggnad,offentlig plats,shopping mall,architecture,urban planning,public space},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Köpcentrumet och Staden},
 year     = {2017},
}