Advanced

End of a blockbuster? – Preventing evergreening of pharmaceutical patents under EU competition law

Dürnel, Maria LU (2017) JAEM03 20171
Department of Law
Abstract
The pharmaceutical industry is dependent on the granting of patents. Patents make it possible for pharmaceutical companies to invest in the necessary R&D to bring new drugs to the market. This benefits consumers and the health care sector at large. The biggest pharmaceutical companies invest in R&D, and as a result are the major holders of pharmaceutical patents. While the big pharmaceutical companies contribute positively to the health of European citizens, the conduct of those companies may sometimes have a negative impact on competition. EU competition law can be used for this purpose to prevent competition on the internal market from being distorted. Evergreening is one type of anti-competitive conduct where originator companies use... (More)
The pharmaceutical industry is dependent on the granting of patents. Patents make it possible for pharmaceutical companies to invest in the necessary R&D to bring new drugs to the market. This benefits consumers and the health care sector at large. The biggest pharmaceutical companies invest in R&D, and as a result are the major holders of pharmaceutical patents. While the big pharmaceutical companies contribute positively to the health of European citizens, the conduct of those companies may sometimes have a negative impact on competition. EU competition law can be used for this purpose to prevent competition on the internal market from being distorted. Evergreening is one type of anti-competitive conduct where originator companies use different strategies to extend expiring patent rights in order to maintain their market position and to keep generic competition off the market.
This thesis investigates abuse of dominant position by evergreening of pharmaceutical patents. The aim is to examine the effectiveness of EU competition rules to prevent evergreening practices by pharmaceutical companies on the internal market. This is carried out by first providing an analysis of the pharmaceutical sector in Europe and its special characteristics. This includes a definition of evergreening and a summary of the Pharmaceutical Sector Inquiry which was conducted by the European Commission in 2009. Thereafter, EU competition law in the pharmaceutical sector is investigated, with special focus on the assessment under Article 102 TFEU.
The findings of the thesis indicate that EU competition rules can be a suitable tool to deal with evergreening in the pharmaceutical industry. However, the efficiency of competition rules is limited because of the lack of precedent and guidance primarily from the Commission, CJEU and national competition authorities. One way to increase the effectiveness would therefore be if pharmaceutical companies were provided with clearer guidance regarding use of their patent rights. This could be implemented through guidelines issued by the Commission in relation to evergreening under Article 102 TFEU in combination with a notice on the definition on the relevant market in the pharmaceutical sector. (Less)
Abstract (Swedish)
Läkemedelsindustrin är beroende av patent. Rätten till patent möjliggör de nödvändiga investeringar i forskning och utveckling som krävs för att utveckla nya läkemedel och få ut dessa på marknaden. Detta gynnar både konsumenter och samhället i stort. De största läkemedelsföretagen investerar i forskning och utveckling, och är därmed de primära innehavarna av läkemedelspatent. Samtidigt som de största läkemedelsföretagen bidrar positivt till hälsan hos europeiska invånare, så kan dessa företags uppförande ibland ha en negativ inverkan på konkurrensen. EU:s konkurrensregler kan användas i syfte att förhindra att konkurrensen på den inre marknaden snedvrids. Evergreening är en form av konkurrensbegränsande beteende som innebär att företagen... (More)
Läkemedelsindustrin är beroende av patent. Rätten till patent möjliggör de nödvändiga investeringar i forskning och utveckling som krävs för att utveckla nya läkemedel och få ut dessa på marknaden. Detta gynnar både konsumenter och samhället i stort. De största läkemedelsföretagen investerar i forskning och utveckling, och är därmed de primära innehavarna av läkemedelspatent. Samtidigt som de största läkemedelsföretagen bidrar positivt till hälsan hos europeiska invånare, så kan dessa företags uppförande ibland ha en negativ inverkan på konkurrensen. EU:s konkurrensregler kan användas i syfte att förhindra att konkurrensen på den inre marknaden snedvrids. Evergreening är en form av konkurrensbegränsande beteende som innebär att företagen som utvecklat originalläkemedlen använder olika strategier för att förlänga rätten till patent som håller på att löpa ut. Detta görs i syfte att behålla deras position på marknaden samt förhindra inträdandet av generiska läkemedel.
I denna uppsats undersöks missbruk av dominerande ställning genom evergreening av läkemedelspatent. Syftet är att granska effektiviteten av EU:s konkurrensregler för att förhindra att läkemedelsföretagen utövar evergreening på den inre marknaden. Detta genomförs genom att först analysera den Europeiska läkemedelsindustrin och dess speciella egenskaper. En definition av evergreening tillhandahålls samt en sammanfattning av branschutredningen av läkemedelssektorn som utfördes av Europeiska Kommissionen år 2009. Därefter undersöks EU:s konkurrensregler med särskilt fokus på bedömningen under Artikel 102 FEUF.
Resultaten av uppsatsen visar tecken på att EU:s konkurrensregler kan vara ett lämpligt verktyg för att hantera evergreening av läkemedelspatent. Emellertid är effektiviteten av konkurrensreglerna begränsad på grund av bristen på vägledning och prejudikat från Kommissionen, nationella konkurrensmyndigheter och EU-domstolen. Effektiviteten kan därmed öka om läkemedelsföretag förses med tydligare vägledning angående användningen av patent. Detta kan genomföras genom riktlinjer som utfärdas av Kommissionen angående evergreening under Artikel 102 FEUF, i kombination med ett tillkännagivande om definition av relevant marknad inom läkemedelssektorn. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dürnel, Maria LU
supervisor
organization
course
JAEM03 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
EU competition law, EU law, Article 102 TFEU, abuse of dominant position, evergreening, patent law, patent strategies, patents, pharmaceuticals, pharmaceutical industry, pharmaceutical sector inquiry, market definition, blockbuster drugs, generic competition
language
English
id
8911382
date added to LUP
2017-06-07 17:21:40
date last changed
2017-06-07 17:21:40
@misc{8911382,
 abstract   = {The pharmaceutical industry is dependent on the granting of patents. Patents make it possible for pharmaceutical companies to invest in the necessary R&D to bring new drugs to the market. This benefits consumers and the health care sector at large. The biggest pharmaceutical companies invest in R&D, and as a result are the major holders of pharmaceutical patents. While the big pharmaceutical companies contribute positively to the health of European citizens, the conduct of those companies may sometimes have a negative impact on competition. EU competition law can be used for this purpose to prevent competition on the internal market from being distorted. Evergreening is one type of anti-competitive conduct where originator companies use different strategies to extend expiring patent rights in order to maintain their market position and to keep generic competition off the market. 
This thesis investigates abuse of dominant position by evergreening of pharmaceutical patents. The aim is to examine the effectiveness of EU competition rules to prevent evergreening practices by pharmaceutical companies on the internal market. This is carried out by first providing an analysis of the pharmaceutical sector in Europe and its special characteristics. This includes a definition of evergreening and a summary of the Pharmaceutical Sector Inquiry which was conducted by the European Commission in 2009. Thereafter, EU competition law in the pharmaceutical sector is investigated, with special focus on the assessment under Article 102 TFEU. 
The findings of the thesis indicate that EU competition rules can be a suitable tool to deal with evergreening in the pharmaceutical industry. However, the efficiency of competition rules is limited because of the lack of precedent and guidance primarily from the Commission, CJEU and national competition authorities. One way to increase the effectiveness would therefore be if pharmaceutical companies were provided with clearer guidance regarding use of their patent rights. This could be implemented through guidelines issued by the Commission in relation to evergreening under Article 102 TFEU in combination with a notice on the definition on the relevant market in the pharmaceutical sector.},
 author    = {Dürnel, Maria},
 keyword   = {EU competition law,EU law,Article 102 TFEU,abuse of dominant position,evergreening,patent law,patent strategies,patents,pharmaceuticals,pharmaceutical industry,pharmaceutical sector inquiry,market definition,blockbuster drugs,generic competition},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {End of a blockbuster? – Preventing evergreening of pharmaceutical patents under EU competition law},
 year     = {2017},
}