Advanced

Konvertering av kommersiella lokaler till bostäder - Hur kan konverteringar underlättas för att bidra till fler bostäder?

Larsson, Andreas LU (2017) In TVBP VBEM01 20171
Construction Management
Abstract (Swedish)
Bakgrund:
En av de stora utmaningarna i Sverige idag är bostadsbristen. För att få fram fler bostäder är konvertering av kommersiella lokaler till bostäder ett alternativ. En konvertering av en kommersiell lokal med hög vakansgrad kan skapa mervärde för fastighetsägaren samtidigt som konverteringen bidrar till samhället i form av nya bostäder. Sådana
konverteringsprojekt genomförs inte i särskilt stor utsträckning på grund av att det ofta föreligger tekniska och juridiska hinder. Dessa hinder leder till att lönsamheten i projekten minskar varpå många
potentiella projekt aldrig genomförs.

Syfte:
I konverteringsprocessen finns det problem som medför att relativt få konverteringsprojekt genomförs. Syftet är att utifrån dessa problem ge... (More)
Bakgrund:
En av de stora utmaningarna i Sverige idag är bostadsbristen. För att få fram fler bostäder är konvertering av kommersiella lokaler till bostäder ett alternativ. En konvertering av en kommersiell lokal med hög vakansgrad kan skapa mervärde för fastighetsägaren samtidigt som konverteringen bidrar till samhället i form av nya bostäder. Sådana
konverteringsprojekt genomförs inte i särskilt stor utsträckning på grund av att det ofta föreligger tekniska och juridiska hinder. Dessa hinder leder till att lönsamheten i projekten minskar varpå många
potentiella projekt aldrig genomförs.

Syfte:
I konverteringsprocessen finns det problem som medför att relativt få konverteringsprojekt genomförs. Syftet är att utifrån dessa problem ge förslag på lämpliga förändringar och strategier som kan underlätta genomförandet av konverteringsprojekt.

Metod:
I studien användes kvalitativa metoder för att studera hur konverteringar kan underlättas. Genom att genomföra en inledande litteraturstudie identifierades problem i konverteringsprocessen. Vidare utfördes en fallstudie med företag som genomfört konverteringar. Syftet med fallstudien var att studera problematiken
mer på djupet för att på så sätt kunna ta fram förslag på hur konverteringsprocessen kan underlättas.

Slutsats:
Effektivisera planprocessen – Planprocessen som helhet behöver bli effektivare. Detta för att minska de långa ledtiderna som i vissa fall leder till att vissa konverteringsprojekt inte genomförs, särskilt mindre konverteringsprojekt.

Ett separat regelverk för konverteringar – I dagens regelverk gäller nybyggnadsregler för ombyggnad. Detta regelverk för ombyggnader är striktare än vad det behöver vara. Baktanken med reglerna är goda men
leder ibland till orimliga konsekvenser. Därför bör att separat och mindre strikt regelverk utformas för konverteringar, det är framförallt lättnader i tillgänglighetskrav som bör ses över. Tillåt större avsteg från byggregler för konverteringar – Ett alternativ till föregående punkt är att tillåta större avsteg från byggreglerna i
konverteringsprojekt. Riktlinjerna för när avsteg får ske som återfinns i BBR (1:223) bör ses över för att tillåta en mer selektiv tillämpning av byggreglerna. Bedömningen för när avsteg tillåts behöver också bli mer enhetlig mellan kommunerna.

Ett utökat samarbete mellan aktörer i branschen – I dagsläget finns det en bristande kunskap och erfarenhet kring konverteringar. Denna brist är också en av anledningarna till att så få konverteringsprojekt
genomförs. Genom att utöka samarbetet i branschen kring konverteringsprojekt kan kunskapen öka och på så sätt bidra till att fler aktörer vågar genomföra konverteringar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Andreas LU
supervisor
organization
course
VBEM01 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Kommersiella lokaler, konvertering, bostäder, byggregler, planprocessen
publication/series
TVBP
report number
17/5549-SE
ISSN
1651-0380
language
Swedish
additional info
Handledare: Anne Landin
Examinator: Stefan Olander
id
8911420
date added to LUP
2017-06-07 10:08:36
date last changed
2019-10-08 11:00:13
@misc{8911420,
 abstract   = {Bakgrund:
En av de stora utmaningarna i Sverige idag är bostadsbristen. För att få fram fler bostäder är konvertering av kommersiella lokaler till bostäder ett alternativ. En konvertering av en kommersiell lokal med hög vakansgrad kan skapa mervärde för fastighetsägaren samtidigt som konverteringen bidrar till samhället i form av nya bostäder. Sådana
konverteringsprojekt genomförs inte i särskilt stor utsträckning på grund av att det ofta föreligger tekniska och juridiska hinder. Dessa hinder leder till att lönsamheten i projekten minskar varpå många
potentiella projekt aldrig genomförs.

Syfte:
I konverteringsprocessen finns det problem som medför att relativt få konverteringsprojekt genomförs. Syftet är att utifrån dessa problem ge förslag på lämpliga förändringar och strategier som kan underlätta genomförandet av konverteringsprojekt.

Metod:
I studien användes kvalitativa metoder för att studera hur konverteringar kan underlättas. Genom att genomföra en inledande litteraturstudie identifierades problem i konverteringsprocessen. Vidare utfördes en fallstudie med företag som genomfört konverteringar. Syftet med fallstudien var att studera problematiken
mer på djupet för att på så sätt kunna ta fram förslag på hur konverteringsprocessen kan underlättas.

Slutsats:
Effektivisera planprocessen – Planprocessen som helhet behöver bli effektivare. Detta för att minska de långa ledtiderna som i vissa fall leder till att vissa konverteringsprojekt inte genomförs, särskilt mindre konverteringsprojekt.

Ett separat regelverk för konverteringar – I dagens regelverk gäller nybyggnadsregler för ombyggnad. Detta regelverk för ombyggnader är striktare än vad det behöver vara. Baktanken med reglerna är goda men
leder ibland till orimliga konsekvenser. Därför bör att separat och mindre strikt regelverk utformas för konverteringar, det är framförallt lättnader i tillgänglighetskrav som bör ses över. Tillåt större avsteg från byggregler för konverteringar – Ett alternativ till föregående punkt är att tillåta större avsteg från byggreglerna i
konverteringsprojekt. Riktlinjerna för när avsteg får ske som återfinns i BBR (1:223) bör ses över för att tillåta en mer selektiv tillämpning av byggreglerna. Bedömningen för när avsteg tillåts behöver också bli mer enhetlig mellan kommunerna.

Ett utökat samarbete mellan aktörer i branschen – I dagsläget finns det en bristande kunskap och erfarenhet kring konverteringar. Denna brist är också en av anledningarna till att så få konverteringsprojekt
genomförs. Genom att utöka samarbetet i branschen kring konverteringsprojekt kan kunskapen öka och på så sätt bidra till att fler aktörer vågar genomföra konverteringar.},
 author    = {Larsson, Andreas},
 issn     = {1651-0380},
 keyword   = {Kommersiella lokaler,konvertering,bostäder,byggregler,planprocessen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP},
 title    = {Konvertering av kommersiella lokaler till bostäder - Hur kan konverteringar underlättas för att bidra till fler bostäder?},
 year     = {2017},
}