Advanced

Närståendes upplevelser av att deras partner vårdats i flerbäddsrum på en intensivvårdsavdelning

Johansson, Emma LU and Åberg, Susanne LU (2017) SINM20 20171
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Patienter på intensivvårdsavdelningar vårdas ofta i flerbäddsrum och studier har visat att både patienter och deras närstående upplever brist på privatliv med både vårdpersonal, medpatienter och deras närstående runt sig. Bristen på privatliv kan upplevas problematisk och hindra kommunikationen mellan patienten och dennes närstående. Syftet med studien var att belysa närståendes upplevelser av att patienten vårdats på en intensivvårdsavdelning i ett flerbäddsrum. Författarna har använt sig av semistrukturerade intervjuer för datainsamling. Intervjuerna transkriberades och den utskrivna texten analyserades sedan med hjälp av innehållsanalys. I resultatet framkom att närstående upplevde trygghet på intensivvårdsavdelningen. De faktorer som... (More)
Patienter på intensivvårdsavdelningar vårdas ofta i flerbäddsrum och studier har visat att både patienter och deras närstående upplever brist på privatliv med både vårdpersonal, medpatienter och deras närstående runt sig. Bristen på privatliv kan upplevas problematisk och hindra kommunikationen mellan patienten och dennes närstående. Syftet med studien var att belysa närståendes upplevelser av att patienten vårdats på en intensivvårdsavdelning i ett flerbäddsrum. Författarna har använt sig av semistrukturerade intervjuer för datainsamling. Intervjuerna transkriberades och den utskrivna texten analyserades sedan med hjälp av innehållsanalys. I resultatet framkom att närstående upplevde trygghet på intensivvårdsavdelningen. De faktorer som påverkade tryggheten positivt var vårdpersonalen, miljön och den medicintekniska utrustningen. Det framkom även att vårdpersonalen med små medel kan underlätta för de närstående i flerbäddsrum under vårdtiden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Emma LU and Åberg, Susanne LU
supervisor
organization
course
SINM20 20171
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Intensivvårdsavdelning, flerbäddsrum, närstående, upplevelser
language
Swedish
id
8911464
date added to LUP
2017-06-07 13:38:16
date last changed
2017-06-07 13:38:16
@misc{8911464,
 abstract   = {Patienter på intensivvårdsavdelningar vårdas ofta i flerbäddsrum och studier har visat att både patienter och deras närstående upplever brist på privatliv med både vårdpersonal, medpatienter och deras närstående runt sig. Bristen på privatliv kan upplevas problematisk och hindra kommunikationen mellan patienten och dennes närstående. Syftet med studien var att belysa närståendes upplevelser av att patienten vårdats på en intensivvårdsavdelning i ett flerbäddsrum. Författarna har använt sig av semistrukturerade intervjuer för datainsamling. Intervjuerna transkriberades och den utskrivna texten analyserades sedan med hjälp av innehållsanalys. I resultatet framkom att närstående upplevde trygghet på intensivvårdsavdelningen. De faktorer som påverkade tryggheten positivt var vårdpersonalen, miljön och den medicintekniska utrustningen. Det framkom även att vårdpersonalen med små medel kan underlätta för de närstående i flerbäddsrum under vårdtiden.},
 author    = {Johansson, Emma and Åberg, Susanne},
 keyword   = {Intensivvårdsavdelning,flerbäddsrum,närstående,upplevelser},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Närståendes upplevelser av att deras partner vårdats i flerbäddsrum på en intensivvårdsavdelning},
 year     = {2017},
}