Advanced

"Vi vill vara ett hållbart företag i ett hållbart samhälle." : En kvalitativ studie i hur klimatbelastande företag konstruerar hållbarhet.

Nilsson, Jenny LU and Vesterlund, Ida (2017) SKDK02 20171
Department of Strategic Communication
Abstract
”We want to be a sustainable company in a sustainable society.”
A qualitative study of how climate comprimising companies construct sustainability.

The aim of this study is to examine how companies in a climate compromising industry construct the concept of sustainability within its external communication. The study intends to gain a deeper understanding for sustainability as a concept and its ambiguity, as well as how a company can use sustainability communication to minimize the gap between its climate compromising business idea and sustainability. Taking a social constructionist perspective, the study focuses on how the language can construct the concept of sustainability, in this case by using a discourse analysis. The leading... (More)
”We want to be a sustainable company in a sustainable society.”
A qualitative study of how climate comprimising companies construct sustainability.

The aim of this study is to examine how companies in a climate compromising industry construct the concept of sustainability within its external communication. The study intends to gain a deeper understanding for sustainability as a concept and its ambiguity, as well as how a company can use sustainability communication to minimize the gap between its climate compromising business idea and sustainability. Taking a social constructionist perspective, the study focuses on how the language can construct the concept of sustainability, in this case by using a discourse analysis. The leading theory in this study is therefore discourse theory, as well as the theory of weak and strong sustainability discourse which can be described as a dichotomy. The analysis indicates that there are discourses that can be distinguished in the construction of sustainability and that there is an internal competition between these discourses. Furthermore, the main conclusion states that the prominent discourse within sustainability communication is the weak discourse and by using weak sustainability discourse, a company is able to minimize the gap between their business idea and their sustainability. The study’s result is in line with previous research which states that the weak sustainability discourse seems to be the prominent discourse for business actors.

Keywords: Sustainability communication, sustainability, discourse analysis,
discourse theory, weak sustainability, strong sustainability, climate compromising

Number of characters including spaces: 102 434 (Less)
Abstract (Swedish)
”Vi vill vara ett hållbart företag i ett hållbart samhälle.”
En kvalitativ studie i hur klimatbelastande företag konstruerar hållbarhet.

Denna studie ämnar undersöka hur företag i en klimatbelastande bransch konstruerar begreppet hållbarhet med hjälp av sin externa kommunikation. Studien avser att öka förståelsen kring hållbarhet som begrepp och dess tvetydighet. Detta genom att undersöka hur företag med hjälp av kommunikation kan minska gapet mellan sin klimatbelastande affärsidé och sitt ekologiska hållbarhetsarbete, vilket kan uppfattas som en motsättning. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv fokuserar studien på hur språket konstruerar begreppet hållbarhet, i detta fall med hjälp av diskursanalys. Således är det... (More)
”Vi vill vara ett hållbart företag i ett hållbart samhälle.”
En kvalitativ studie i hur klimatbelastande företag konstruerar hållbarhet.

Denna studie ämnar undersöka hur företag i en klimatbelastande bransch konstruerar begreppet hållbarhet med hjälp av sin externa kommunikation. Studien avser att öka förståelsen kring hållbarhet som begrepp och dess tvetydighet. Detta genom att undersöka hur företag med hjälp av kommunikation kan minska gapet mellan sin klimatbelastande affärsidé och sitt ekologiska hållbarhetsarbete, vilket kan uppfattas som en motsättning. Utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv fokuserar studien på hur språket konstruerar begreppet hållbarhet, i detta fall med hjälp av diskursanalys. Således är det diskursteori som är den ledande teorin i studien. Vidare används teorin om svag och stark hållbarhetsdiskurs som kan förstås som en dikotomi. Det analysen visar är att det går att urskilja olika diskurser som används i konstruktionen av hållbarhet samt att det pågår en diskursiv kamp dem emellan. Den huvudsakliga slutsatsen som ges är att den dominerande diskursen inom hållbarhetskommunikation är den svaga diskursen vilket möjliggör för klimatbelastande företag att uppfattas som hållbara. Studiens resultat går i linje med tidigare forskning som framhållit den svaga hållbarhetsdiskursen som dominant inom företagsvärlden.

Nyckelord: hållbarhetskommunikation, hållbarhet, diskursanalys, diskursteori, svag hållbarhetsdiskurs, stark hållbarhetsdiskurs, klimatbelastande

Antal tecken inklusive mellanslag: 102 434 (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
@misc{8911541,
 abstract   = {”We want to be a sustainable company in a sustainable society.”
A qualitative study of how climate comprimising companies construct sustainability.

The aim of this study is to examine how companies in a climate compromising industry construct the concept of sustainability within its external communication. The study intends to gain a deeper understanding for sustainability as a concept and its ambiguity, as well as how a company can use sustainability communication to minimize the gap between its climate compromising business idea and sustainability. Taking a social constructionist perspective, the study focuses on how the language can construct the concept of sustainability, in this case by using a discourse analysis. The leading theory in this study is therefore discourse theory, as well as the theory of weak and strong sustainability discourse which can be described as a dichotomy. The analysis indicates that there are discourses that can be distinguished in the construction of sustainability and that there is an internal competition between these discourses. Furthermore, the main conclusion states that the prominent discourse within sustainability communication is the weak discourse and by using weak sustainability discourse, a company is able to minimize the gap between their business idea and their sustainability. The study’s result is in line with previous research which states that the weak sustainability discourse seems to be the prominent discourse for business actors. 

Keywords: Sustainability communication, sustainability, discourse analysis, 
discourse theory, weak sustainability, strong sustainability, climate compromising

Number of characters including spaces: 102 434},
 author    = {Nilsson, Jenny and Vesterlund, Ida},
 keyword   = {Sustainability communication,sustainability,discourse analysis,discourse theory,weak sustainability,strong sustainability,climate compromising hållbarhetskommunikation,hållbarhet,diskursanalys,diskursteori,svag hållbarhetsdiskurs,stark hållbarhetsdiskurs,klimatbelastande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"Vi vill vara ett hållbart företag i ett hållbart samhälle." : En kvalitativ studie i hur klimatbelastande företag konstruerar hållbarhet.},
 year     = {2017},
}