Advanced

Högpresterande universitetsstudenters uppfattning om grupparbete samt dess upplevda inverkan på studenternas motivation

Sandnes, Josefine LU (2017) PSYK11 20171
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Denna studie har undersökt högpresterande studenters upplevelser av grupparbete i syfte att utreda huruvida deras upplevelse stämmer överens med vad tidigare forskning visat gällande högpresterande elever vid grund- och gymnasieskolan, samt om de upplever att grupparbeten påverkar deras motivation.
Tio semi-strukturerade intervjuer genomfördes med personer som hade blivit antagna till ett program för högpresterande studenter. Resultatet tyder på att mycket av den forskning som bedrivits på grund- och gymnasieskolenivå som visat på problem för högpresterande är direkt överförbar till universitetsnivå, förutsatt att grupperna är heterogena gällande prestationsnivå. Om grupperna däremot är homogena är problemet inte lika framträdande,... (More)
Denna studie har undersökt högpresterande studenters upplevelser av grupparbete i syfte att utreda huruvida deras upplevelse stämmer överens med vad tidigare forskning visat gällande högpresterande elever vid grund- och gymnasieskolan, samt om de upplever att grupparbeten påverkar deras motivation.
Tio semi-strukturerade intervjuer genomfördes med personer som hade blivit antagna till ett program för högpresterande studenter. Resultatet tyder på att mycket av den forskning som bedrivits på grund- och gymnasieskolenivå som visat på problem för högpresterande är direkt överförbar till universitetsnivå, förutsatt att grupperna är heterogena gällande prestationsnivå. Om grupperna däremot är homogena är problemet inte lika framträdande, samtidigt som ett antal positiva aspekter förs fram.
Andra aspekter som framkommit är gruppernas storlek, grupparbetets betydelse för slutbetyget, samt oviljan bland högpresterande studenter att berätta för gruppmedlemmar att deras arbete är otillräckligt. Slutligen har grupparbeten leder till en ökad motivation att prestera på individuella moment. (Less)
Abstract
This study examined experiences of group-work for high-achieving students with the purpose to see if their experiences coincide with previous research concerning elementary- and high school students, and if they feel that group work influences their motivation.
Ten semi-structured interviews were held with people who had been accepted into a program for high-achievers. The results indicate that the results concerning negative aspects of group-work on elementary- and high school levels were largely transferrable to students at the university level, if the groups were heterogenous. If the groups were homogenous the problems were not as pronounced, and some positive effects were supported.
Other factors that were uncovered are the size of... (More)
This study examined experiences of group-work for high-achieving students with the purpose to see if their experiences coincide with previous research concerning elementary- and high school students, and if they feel that group work influences their motivation.
Ten semi-structured interviews were held with people who had been accepted into a program for high-achievers. The results indicate that the results concerning negative aspects of group-work on elementary- and high school levels were largely transferrable to students at the university level, if the groups were heterogenous. If the groups were homogenous the problems were not as pronounced, and some positive effects were supported.
Other factors that were uncovered are the size of the group, the assignment’s part of the final grade and how uncomfortable the students got when they had to tell a group member that their work was subpar. Finally, group-work leads to an increased motivation to perform on individual assignments. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Sandnes, Josefine LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Group work, High-achieving student, Motivation, Homogenous groups, Heterogenous groups
language
Swedish
id
8911661
date added to LUP
2017-06-07 14:55:29
date last changed
2017-06-07 14:55:29
@misc{8911661,
 abstract   = {This study examined experiences of group-work for high-achieving students with the purpose to see if their experiences coincide with previous research concerning elementary- and high school students, and if they feel that group work influences their motivation.
Ten semi-structured interviews were held with people who had been accepted into a program for high-achievers. The results indicate that the results concerning negative aspects of group-work on elementary- and high school levels were largely transferrable to students at the university level, if the groups were heterogenous. If the groups were homogenous the problems were not as pronounced, and some positive effects were supported.
Other factors that were uncovered are the size of the group, the assignment’s part of the final grade and how uncomfortable the students got when they had to tell a group member that their work was subpar. Finally, group-work leads to an increased motivation to perform on individual assignments.},
 author    = {Sandnes, Josefine},
 keyword   = {Group work,High-achieving student,Motivation,Homogenous groups,Heterogenous groups},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Högpresterande universitetsstudenters uppfattning om grupparbete samt dess upplevda inverkan på studenternas motivation},
 year     = {2017},
}