Advanced

Bilia Jägersros förändringsresa - En kvalitativ fallstudie av Bilia Jägersros organisationsförändring utifrån lednings- och medarbetarperspektiv

Bolin, Victoria LU and Suoraniemi, Oona LU (2017) SKOK01 20171
Department of Strategic Communication
Abstract
This study aims to describe the relationship between Bilia Jägersro's management and employees during the period of 2012 to 2017, when the company conducted an organizational change. We were interested in studying how the management and employees' communication and interaction affected this change. In other words, our focus is to integrate the two perspectives within an organizational change. To gain an insight into the organization's change process, we have conducted a case study consisting of interviews with management and employees.
The theoretical framework we used is based on organizational change within the field of strategic communication. The results of the study shows the management's and employees' perspectives before, during... (More)
This study aims to describe the relationship between Bilia Jägersro's management and employees during the period of 2012 to 2017, when the company conducted an organizational change. We were interested in studying how the management and employees' communication and interaction affected this change. In other words, our focus is to integrate the two perspectives within an organizational change. To gain an insight into the organization's change process, we have conducted a case study consisting of interviews with management and employees.
The theoretical framework we used is based on organizational change within the field of strategic communication. The results of the study shows the management's and employees' perspectives before, during and after the change, how they communicated and interacted to make sense about the change. The greatest change is that the organization have changed their meeting culture, which among other things means that the employees have become more involved in the daily work, together with management and managers. The employees’ have gained more mandate, which means they can do more and faster business than before, when most decisions were taken by the management. (Less)
Abstract (Swedish)
Denna studie ämnar att behandla förhållandet mellan Bilia Jägersros ledning och medarbetare under perioden 2012 till 2017, då företaget genomförde en organisationsförändring. Det som intresserade oss var hur ledningens och medarbetarnas kommunikation och interaktion påverkade denna förändring. Vårt fokus ligger med andra ord i att integrera de båda perspektiven vid en organisationsförändring. För att få en inblick i organisationens förändringsprocess har vi genomfört en fallstudie som består av intervjuer med ledning och medarbetare.
Den teoretiska referensramen som vi använt oss av har en utgångspunkt i organisationsförändring inom fältet strategisk kommunikation. Resultaten av studien visar ledningens och medarbetarnas perspektiv före,... (More)
Denna studie ämnar att behandla förhållandet mellan Bilia Jägersros ledning och medarbetare under perioden 2012 till 2017, då företaget genomförde en organisationsförändring. Det som intresserade oss var hur ledningens och medarbetarnas kommunikation och interaktion påverkade denna förändring. Vårt fokus ligger med andra ord i att integrera de båda perspektiven vid en organisationsförändring. För att få en inblick i organisationens förändringsprocess har vi genomfört en fallstudie som består av intervjuer med ledning och medarbetare.
Den teoretiska referensramen som vi använt oss av har en utgångspunkt i organisationsförändring inom fältet strategisk kommunikation. Resultaten av studien visar ledningens och medarbetarnas perspektiv före, under och efter förändringen, hur de kommunicerat och interagerat för att skapa mening kring förändringen. Den mest omfattande förändringen är att organisationen har ändrat sin möteskultur, vilket bland annat innebär att medarbetarna har blivit mer involverade i det dagliga arbetet, tillsammans med ledning och chefer. Säljarna har fått mer mandat vilket har inneburit att de kan göra fler och snabbare affärer jämfört med tidigare, då de flesta besluten togs av ledningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bolin, Victoria LU and Suoraniemi, Oona LU
supervisor
organization
course
SKOK01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
organisationsförändring, kommunikation, interaktion, ledningsperspektiv, medarbetarperspektiv, meningsskapande, fallstudie
language
Swedish
id
8911729
date added to LUP
2017-06-12 08:31:22
date last changed
2017-06-12 08:31:22
@misc{8911729,
 abstract   = {This study aims to describe the relationship between Bilia Jägersro's management and employees during the period of 2012 to 2017, when the company conducted an organizational change. We were interested in studying how the management and employees' communication and interaction affected this change. In other words, our focus is to integrate the two perspectives within an organizational change. To gain an insight into the organization's change process, we have conducted a case study consisting of interviews with management and employees.
 The theoretical framework we used is based on organizational change within the field of strategic communication. The results of the study shows the management's and employees' perspectives before, during and after the change, how they communicated and interacted to make sense about the change. The greatest change is that the organization have changed their meeting culture, which among other things means that the employees have become more involved in the daily work, together with management and managers. The employees’ have gained more mandate, which means they can do more and faster business than before, when most decisions were taken by the management.},
 author    = {Bolin, Victoria and Suoraniemi, Oona},
 keyword   = {organisationsförändring,kommunikation,interaktion,ledningsperspektiv,medarbetarperspektiv,meningsskapande,fallstudie},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bilia Jägersros förändringsresa - En kvalitativ fallstudie av Bilia Jägersros organisationsförändring utifrån lednings- och medarbetarperspektiv},
 year     = {2017},
}