Advanced

När flera blir en – En studie i hur medarbetare upplever och påverkas av kommunikativa insatser vid implementeringen av en ny organisationskultur

Karlsson, Juni LU and Sjögren, Martina LU (2017) SKOK01 20171
Department of Strategic Communication
Abstract
Mergers between organisations is a commonly occurring phenomena in the business world of the 21th century, due to a pursuit of becoming more cost-effective and competitive on a national or international market.
This bachelor thesis aims to investigate how employees experience communication strategies and which impact they may have on attitudes when an organisation has been merged, and if it is possible to successfully implement a mutual culture within a new organisation by using strategic communication as a tool. The study wishes to contribute with new perspectives on mergers between organisations by solely focusing on the viewpoints of the employees, considering earlier studies within the field have had a predominant management... (More)
Mergers between organisations is a commonly occurring phenomena in the business world of the 21th century, due to a pursuit of becoming more cost-effective and competitive on a national or international market.
This bachelor thesis aims to investigate how employees experience communication strategies and which impact they may have on attitudes when an organisation has been merged, and if it is possible to successfully implement a mutual culture within a new organisation by using strategic communication as a tool. The study wishes to contribute with new perspectives on mergers between organisations by solely focusing on the viewpoints of the employees, considering earlier studies within the field have had a predominant management perspective.
In this study we have focused on three companies within the food industry which were acquired by Orkla Foods Sverige during 2013–2014. The study is based on semi-structured interviews with nine employees from the different organisations, which have been analysed through a thematic analysis method.
The result of this study shows that the communication strategies, which were carried out by the management in the organisation, to some extent did affect the employees’ attitudes in a desirable way during the organisational change process. However, these strategies were not the key to successfully shaping the organisational culture within Orkla Foods Sverige. According to the employees who took part in this study, factors beyond communication efforts was of great significance when the merging took place. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Sammanslagningar mellan organisationer är idag ett vanligt förekommande fenomen inom näringslivet, detta på grund av en strävan efter att bli mer kostnadseffektiv och konkurrenskraftig på den rådande marknaden.
Det här examensarbetet syftar till att undersöka hur medarbetare upplever kommunikativa insatser i samband med en sammanslagning, vilken inverkan dessa kan ha på medarbetarnas inställning till sammanslagningen samt huruvida det är möjligt att med lyckat resultat bygga en gemensam kultur i en ny organisation med hjälp av strategisk kommunikation. Studien är menad att bidra med nya perspektiv på sammanslagningar av organisationer genom att enbart fokusera på medarbetarnas synvinkel, med anledning av att tidigare studier inom området... (More)
Sammanslagningar mellan organisationer är idag ett vanligt förekommande fenomen inom näringslivet, detta på grund av en strävan efter att bli mer kostnadseffektiv och konkurrenskraftig på den rådande marknaden.
Det här examensarbetet syftar till att undersöka hur medarbetare upplever kommunikativa insatser i samband med en sammanslagning, vilken inverkan dessa kan ha på medarbetarnas inställning till sammanslagningen samt huruvida det är möjligt att med lyckat resultat bygga en gemensam kultur i en ny organisation med hjälp av strategisk kommunikation. Studien är menad att bidra med nya perspektiv på sammanslagningar av organisationer genom att enbart fokusera på medarbetarnas synvinkel, med anledning av att tidigare studier inom området huvudsakligen har fokuserat på ledningens perspektiv. I den här studien har vi fokuserat på tre företag inom livsmedelsindustrin som blev uppköpta av Orkla Foods Sverige under 2013–2014. Studien är baserad på semi-strukturerade intervjuer med nio medarbetare från de olika företagen. Resultaten har tolkats med hjälp av en tematisk analysmodell.
Resultatet av studien visar att de kommunikativa insatser som genomfördes av ledningen i organisationen till viss del påverkade medarbetarnas attityder på önskvärt vis under förändringsprocessen. Däremot kunde de kommunikativa insatser som användes inte realisera ett fullständigt genomförande kring formandet av organisationskulturen inom Orkla Foods Sverige. Enligt medarbetarna som deltog i denna studie var faktorer bortom kommunikationsinsatser av stor betydelse när sammanslagningen ägde rum. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Karlsson, Juni LU and Sjögren, Martina LU
supervisor
organization
course
SKOK01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8911732
date added to LUP
2017-06-12 08:27:37
date last changed
2017-06-12 08:27:37
@misc{8911732,
 abstract   = {Mergers between organisations is a commonly occurring phenomena in the business world of the 21th century, due to a pursuit of becoming more cost-effective and competitive on a national or international market.
This bachelor thesis aims to investigate how employees experience communication strategies and which impact they may have on attitudes when an organisation has been merged, and if it is possible to successfully implement a mutual culture within a new organisation by using strategic communication as a tool. The study wishes to contribute with new perspectives on mergers between organisations by solely focusing on the viewpoints of the employees, considering earlier studies within the field have had a predominant management perspective.
In this study we have focused on three companies within the food industry which were acquired by Orkla Foods Sverige during 2013–2014. The study is based on semi-structured interviews with nine employees from the different organisations, which have been analysed through a thematic analysis method. 
The result of this study shows that the communication strategies, which were carried out by the management in the organisation, to some extent did affect the employees’ attitudes in a desirable way during the organisational change process. However, these strategies were not the key to successfully shaping the organisational culture within Orkla Foods Sverige. According to the employees who took part in this study, factors beyond communication efforts was of great significance when the merging took place.},
 author    = {Karlsson, Juni and Sjögren, Martina},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {När flera blir en – En studie i hur medarbetare upplever och påverkas av kommunikativa insatser vid implementeringen av en ny organisationskultur},
 year     = {2017},
}