Advanced

"som när det regnar" - en intervjustudie om åtta kvinnors erfarenhet av depression

Lindberg, Sandra LU (2017) PSPR14 20171
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att undersöka kvinnors erfarenhet av depression och sätta in dem i en samtida kontext. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta kvinnliga deltagare med erfarenhet av depression. Intervjumaterialet analyserades med tematisk analys och åtta olika teman identifierades. Till studiens resultat hör att deltagarna beskrev depression ur flera olika perspektiv och använde delvis motsägande och multipla förklaringsmodeller för att förstå sitt tillstånd. Kroppen var en central del i erfarenheten av depression. Den var bärare av somatiska symtom, deltagare reglerade smärta genom destruktiva beteenden gentemot den, och kroppen ställdes i kontras till jaget där kroppen kunde ses som sjuk istället för personen. Resultaten... (More)
Studiens syfte var att undersöka kvinnors erfarenhet av depression och sätta in dem i en samtida kontext. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta kvinnliga deltagare med erfarenhet av depression. Intervjumaterialet analyserades med tematisk analys och åtta olika teman identifierades. Till studiens resultat hör att deltagarna beskrev depression ur flera olika perspektiv och använde delvis motsägande och multipla förklaringsmodeller för att förstå sitt tillstånd. Kroppen var en central del i erfarenheten av depression. Den var bärare av somatiska symtom, deltagare reglerade smärta genom destruktiva beteenden gentemot den, och kroppen ställdes i kontras till jaget där kroppen kunde ses som sjuk istället för personen. Resultaten visade att hormoner i relation till den reproduktiva cykeln hade en betydande påverkan på depression. Att vara kvinna sågs som en del av den depressiva problematiken. Detta kopplades samman med höga krav från omgivningen, behov av att prestera och förväntan på att vara emotionellt stödjande. Slutligen visade resultaten att må bättre för deltagarna handlade om att förnya sina förväntningar på sin tillvaro, se till sina egna behov och sätta gränser mot omgivningen. Resultaten diskuteras i relation till socialkonstruktionistiska och feministiska teorier samt tidigare forskning om depression. (Less)
Abstract
The purpose of this study was to look into women’s experiences of depression and to put them in a contemporary context. Semi-structured interviews were conducted with eight female participants having experienced depression. The data was analyzed by using thematic analysis, which enabled the identification of eight different themes. Results shows that participants described depression from several perspectives and used partially contradictory, as well as multiple, explanatory models in order to understand their condition. A central part of experiencing depression was interconnected with the body. The body was carrier of somatic symptoms and participants used their bodies to regulate pain through destructive behaviors. Furthermore, the body... (More)
The purpose of this study was to look into women’s experiences of depression and to put them in a contemporary context. Semi-structured interviews were conducted with eight female participants having experienced depression. The data was analyzed by using thematic analysis, which enabled the identification of eight different themes. Results shows that participants described depression from several perspectives and used partially contradictory, as well as multiple, explanatory models in order to understand their condition. A central part of experiencing depression was interconnected with the body. The body was carrier of somatic symptoms and participants used their bodies to regulate pain through destructive behaviors. Furthermore, the body was positioned in contrast to the self, permitting participants seeing the body as sick, instead of the person. Results showed that hormones in relation to the reproductive cycle had a significant effect on depression among these women. Being a woman was seen as part of the depressive problem. This was paired with high demands from the environment, preforming on a high level, and expectations on being emotionally supportive. Finally, the results showed that, for the participants, recovering was about renewing expectations on life, meeting their own needs and establishing firmer limits towards their environment. The results are discussed in relation to social constructionist and feminist theories as well as previous research on depression. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindberg, Sandra LU
supervisor
organization
course
PSPR14 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
experience, women, depression, social constructionism, thematic analysis
language
Swedish
id
8911826
date added to LUP
2017-06-09 09:56:51
date last changed
2017-06-09 09:56:51
@misc{8911826,
 abstract   = {The purpose of this study was to look into women’s experiences of depression and to put them in a contemporary context. Semi-structured interviews were conducted with eight female participants having experienced depression. The data was analyzed by using thematic analysis, which enabled the identification of eight different themes. Results shows that participants described depression from several perspectives and used partially contradictory, as well as multiple, explanatory models in order to understand their condition. A central part of experiencing depression was interconnected with the body. The body was carrier of somatic symptoms and participants used their bodies to regulate pain through destructive behaviors. Furthermore, the body was positioned in contrast to the self, permitting participants seeing the body as sick, instead of the person. Results showed that hormones in relation to the reproductive cycle had a significant effect on depression among these women. Being a woman was seen as part of the depressive problem. This was paired with high demands from the environment, preforming on a high level, and expectations on being emotionally supportive. Finally, the results showed that, for the participants, recovering was about renewing expectations on life, meeting their own needs and establishing firmer limits towards their environment. The results are discussed in relation to social constructionist and feminist theories as well as previous research on depression.},
 author    = {Lindberg, Sandra},
 keyword   = {experience,women,depression,social constructionism,thematic analysis},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {"som när det regnar" - en intervjustudie om åtta kvinnors erfarenhet av depression},
 year     = {2017},
}