Advanced

Upphandling för en cirkulär ekonomi - En studie om kommunala upphandlingar av datorer

Crafoord, Katarina LU (2017) MVEM30 20171
Studies in Environmental Science
Abstract
The aim of this study was to analyze how municipalities can promote circular
economy (CE) in the public procurement, focusing on procurement of computers.
Furthermore, the aim was to identify opportunities and barriers for the integration of the CE within municipal procurement and analyze where the market is heading. The methods used in this study consisted of a literature study and semi-structured interviews. The conclusions of the study are that the municipalities can promote CE, especially through five steps. (1) By sending the old computers to remanufacturers(2) Conduct market surveys and enter into dialogues with relevant actors when planning future procurements (3) Analyze the feasibility to buy re-manufactured computers (4)... (More)
The aim of this study was to analyze how municipalities can promote circular
economy (CE) in the public procurement, focusing on procurement of computers.
Furthermore, the aim was to identify opportunities and barriers for the integration of the CE within municipal procurement and analyze where the market is heading. The methods used in this study consisted of a literature study and semi-structured interviews. The conclusions of the study are that the municipalities can promote CE, especially through five steps. (1) By sending the old computers to remanufacturers(2) Conduct market surveys and enter into dialogues with relevant actors when planning future procurements (3) Analyze the feasibility to buy re-manufactured computers (4) Analyze the possibility to claim recycling materials and environmental certification (5) Verify the requirements. Furthermore the biggest barriers for the municipalites to promote CE in public procurement of computers are organizational, informational/ knowledge and social barriers and the study shows that the main soloutions are to educate and inform people about CE and increase peoples awareness of computers environmental impact. Finally the study indicates that requirements focusing on the environment and social
requirements will most likely be more common in the future; especially requirements focusing on re- manufactured computers and environmental certifications. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Hur kan kommuner ställa flerhållbarhetskrav i den offentliga upphandlingen?

Datorer används idag i de flesta arbeten inom kommuner. Det många människor inte är medvetna om är datorers negativa påverkan på vår planet. Kommuner har ett ansvar att styra samhället mot en hållbar utveckling, det vill säga ett samhälle som värnar om vår jord. Ett sätt att göra det är genom att börja ställa mer hållbarhetskrav på de datorer som kommunen köper in.

Användningen av datorer har ökat otroligt mycket under de senaste 15 åren och i dagens samhälle hade det varit svårt för kommuner att utföra sitt arbete utan dem. När kommuner köper in datorer sker det genom den så kallade offentliga upphandlingen. Offentlig upphandling innebär att kommuner skickar... (More)
Hur kan kommuner ställa flerhållbarhetskrav i den offentliga upphandlingen?

Datorer används idag i de flesta arbeten inom kommuner. Det många människor inte är medvetna om är datorers negativa påverkan på vår planet. Kommuner har ett ansvar att styra samhället mot en hållbar utveckling, det vill säga ett samhälle som värnar om vår jord. Ett sätt att göra det är genom att börja ställa mer hållbarhetskrav på de datorer som kommunen köper in.

Användningen av datorer har ökat otroligt mycket under de senaste 15 åren och i dagens samhälle hade det varit svårt för kommuner att utföra sitt arbete utan dem. När kommuner köper in datorer sker det genom den så kallade offentliga upphandlingen. Offentlig upphandling innebär att kommuner skickar ut dokument med krav som datorerna behöver uppfylla och sedan får leverantörer och tillverkare lämna in anbud på vad de har för datorer som kommuner kan köpa. I de flesta fall köper kommuner de datorer som är billigast och samtidigt uppfyller deras krav. Denna studie undersöker hur kommuner kan ställa fler miljökrav och sociala krav på datorerna som de köper. Miljökrav är krav kopplade till exempelvis hur mycket el en dator förbrukar och dess kemikalieinnehåll. Sociala krav är kopplat till exempelvis vilka rättigheter arbetstagarna som tillverkar datorerna har. Det är av stor vikt att kommuner börjar ställa fler hållbarhetskrav, eftersom detta bidrar till att datorernas miljöpåverkan minskar samt att de människor som
tillverkar dem får det bättre.Denna studie bygger på en litteraturgenomgång samt elva intervjuer med företag, kommuner och myndigheter. En övergripande slutsats är att kommuner kan göra framförallt fem saker för att inkludera hållbarhetskrav i den offentliga upphandlingen.
(1) Skicka gamla datorer till ett företag som reparera och fixar till dem och sedan säljer dem på nytt, det vill säga främjar återtillverkning.
(2) Göra marknadsundersökningar och hålla dialoger med leverantörer och tillverkare innan de nya datorerna köps in. Detta för att undersöka vilka datorer som finns på marknaden och vilken hållbarhetsprestanda de har.
(3) Undersöka möjligheten till att köpa in återtillverkade datorer, det vill säga renoverade och begagnade datorer.
(4) Undersöka möjligheten till att ställa krav på att datorerna ska vara gjorda av återvunnet material samt vara miljöcertifierade.
(5) Kontrollera att leverantören och tillverkaren uppfyller kraven och att de håller vad de lovat vid anbudsgivningen.
Problemet för kommuner är att människor, både privatpersoner och kommunalanställda inte alltid är medvetna om varför dessa krav bör ställas. Därför är det viktigt att kommuner utbildar och informerar sina anställda om kommunens miljö- och sociala ansvar. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Crafoord, Katarina LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Circular economy, linear economy, public procurement, computer, municipality, re-manufactured
language
Swedish
id
8911858
date added to LUP
2017-06-14 12:02:49
date last changed
2017-06-14 12:02:49
@misc{8911858,
 abstract   = {The aim of this study was to analyze how municipalities can promote circular
economy (CE) in the public procurement, focusing on procurement of computers.
Furthermore, the aim was to identify opportunities and barriers for the integration of the CE within municipal procurement and analyze where the market is heading. The methods used in this study consisted of a literature study and semi-structured interviews. The conclusions of the study are that the municipalities can promote CE, especially through five steps. (1) By sending the old computers to remanufacturers(2) Conduct market surveys and enter into dialogues with relevant actors when planning future procurements (3) Analyze the feasibility to buy re-manufactured computers (4) Analyze the possibility to claim recycling materials and environmental certification (5) Verify the requirements. Furthermore the biggest barriers for the municipalites to promote CE in public procurement of computers are organizational, informational/ knowledge and social barriers and the study shows that the main soloutions are to educate and inform people about CE and increase peoples awareness of computers environmental impact. Finally the study indicates that requirements focusing on the environment and social
requirements will most likely be more common in the future; especially requirements focusing on re- manufactured computers and environmental certifications.},
 author    = {Crafoord, Katarina},
 keyword   = {Circular economy,linear economy,public procurement,computer,municipality,re-manufactured},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Upphandling för en cirkulär ekonomi - En studie om kommunala upphandlingar av datorer},
 year     = {2017},
}