Advanced

De dödas skuld - Ändamålsenlig dödsboförvaltning och borgenärsskydd

Trygg, Ville LU (2017) HARH01 20171
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats avhandlar förvaltningen av dödsbo och det skydd som borgenärer har för sina fordringar både enligt ärvdabalken och enligt annan lagstiftning. Den rättsliga reglering som omgärdar dödsboförvaltning är till åren kommen och är i visst behov av att sättas i en nutida kontext. Uppsatsen utmynnar i slutsatsen att samtidigt som borgenärsskyddet är starkt, främst med avseende på ärvdabalkens krav på ändamålsenlig förvaltning innebärandes att borgenärer efter begravnings- och boutredningskostnader får ut betalning medan de som grundar sin rätt på benefika grunder får stå tillbaka. Samtidigt har ett tydligt krav på den som förvaltar dödsboet att verka i enighet med dödsboförvaltningens ändamål hittats. Diskussion kan föras om det utgör... (More)
Denna uppsats avhandlar förvaltningen av dödsbo och det skydd som borgenärer har för sina fordringar både enligt ärvdabalken och enligt annan lagstiftning. Den rättsliga reglering som omgärdar dödsboförvaltning är till åren kommen och är i visst behov av att sättas i en nutida kontext. Uppsatsen utmynnar i slutsatsen att samtidigt som borgenärsskyddet är starkt, främst med avseende på ärvdabalkens krav på ändamålsenlig förvaltning innebärandes att borgenärer efter begravnings- och boutredningskostnader får ut betalning medan de som grundar sin rätt på benefika grunder får stå tillbaka. Samtidigt har ett tydligt krav på den som förvaltar dödsboet att verka i enighet med dödsboförvaltningens ändamål hittats. Diskussion kan föras om det utgör en lojalitetsplikt. Dödsboets status som konsument eller ej framstår som en fråga att utreda vidare. (Less)
Abstract
This thesis is about the administration of Swedish decedent estates and the creditors’ financial security of claims according to Swedish legislation. The legal regulation on the administration of descendent estates is dated and has some need to be updated. The findings of the thesis are as follows: the creditor’s security has a strong status, primarily due to the inheritance code’s requirement of purposive administration of the estate. This means that creditors payment is prioritised ahead of inheritors’ inheritance. Creditors’ payment is only second to the payment of cost regarding to funeral and inventory of the estate. It can be discussed if the administrator of the estate must act with dedication to fulfil the requirement of purposive... (More)
This thesis is about the administration of Swedish decedent estates and the creditors’ financial security of claims according to Swedish legislation. The legal regulation on the administration of descendent estates is dated and has some need to be updated. The findings of the thesis are as follows: the creditor’s security has a strong status, primarily due to the inheritance code’s requirement of purposive administration of the estate. This means that creditors payment is prioritised ahead of inheritors’ inheritance. Creditors’ payment is only second to the payment of cost regarding to funeral and inventory of the estate. It can be discussed if the administrator of the estate must act with dedication to fulfil the requirement of purposive administration. The estate’s uncertain status as a consumer may be studied further. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Trygg, Ville LU
supervisor
organization
course
HARH01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Dödsboförvaltning, ändamålsenlig förvaltning, främmande åtgärder, lojalitetsplikt, konsument
language
Swedish
id
8912022
date added to LUP
2017-06-07 15:50:13
date last changed
2017-06-07 15:50:13
@misc{8912022,
 abstract   = {This thesis is about the administration of Swedish decedent estates and the creditors’ financial security of claims according to Swedish legislation. The legal regulation on the administration of descendent estates is dated and has some need to be updated. The findings of the thesis are as follows: the creditor’s security has a strong status, primarily due to the inheritance code’s requirement of purposive administration of the estate. This means that creditors payment is prioritised ahead of inheritors’ inheritance. Creditors’ payment is only second to the payment of cost regarding to funeral and inventory of the estate. It can be discussed if the administrator of the estate must act with dedication to fulfil the requirement of purposive administration. The estate’s uncertain status as a consumer may be studied further.},
 author    = {Trygg, Ville},
 keyword   = {Dödsboförvaltning,ändamålsenlig förvaltning,främmande åtgärder,lojalitetsplikt,konsument},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {De dödas skuld - Ändamålsenlig dödsboförvaltning och borgenärsskydd},
 year     = {2017},
}