Advanced

En kvantitativ studie om motivation hos yrkesarbetare och tjänstemän inom grundläggningsbranschen

Gewalli, Catherine LU and Oldfield, Rebecca LU (2017) PSYK11 20171
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Det huvudsakliga syftet var att kartlägga motivationen hos yrkesarbetarna och tjänstemännen på ett grundläggningsföretag. Frågeställningen belyste skillnaden i motivationen beroende på vilken yrkestyp de har, vilken region de arbetar inom och vilken åldersgrupp, generation, de tillhör. En kvantitativ enkätundersökning skickades ut till 128 medarbetare på grundläggningsföretaget. Undersökningen fick en svarsfrekvens på 45 % där totalt 57 informanter deltog, vilket motsvarar 22 yrkesarbetare och 35 tjänstemän. Resultatet av ett t- test för oberoende grupper visade en statistisk signifikant skillnad mellan yrkesgrupperna tjänstemän och yrkesarbetare i sju av nio motivationsdimensioner: självförverkligande, meningen i arbetet, involvering på... (More)
Det huvudsakliga syftet var att kartlägga motivationen hos yrkesarbetarna och tjänstemännen på ett grundläggningsföretag. Frågeställningen belyste skillnaden i motivationen beroende på vilken yrkestyp de har, vilken region de arbetar inom och vilken åldersgrupp, generation, de tillhör. En kvantitativ enkätundersökning skickades ut till 128 medarbetare på grundläggningsföretaget. Undersökningen fick en svarsfrekvens på 45 % där totalt 57 informanter deltog, vilket motsvarar 22 yrkesarbetare och 35 tjänstemän. Resultatet av ett t- test för oberoende grupper visade en statistisk signifikant skillnad mellan yrkesgrupperna tjänstemän och yrkesarbetare i sju av nio motivationsdimensioner: självförverkligande, meningen i arbetet, involvering på arbetsplatsen, inre motivation, yttre motivation, engagemang på arbetsplatsen och feedback. Resultatet av en envägs oberoende variansanalys visade att det även fanns en statistisk signifikant skillnad mellan den yngre åldersgruppen 18- 36 år, Millennials, och den äldre åldersgruppen 53-71 år, Baby Boomers, vad gäller deras externa motivation. Slutsatsen visar att det finns en skillnad mellan vilken yrkestyp medarbetarna tillhör och hur motiverade de är på arbetsplatsen. (Less)
Abstract
The aim of the study was to map the motivational factors for blue collar and white collar workers at a construction company working on foundations and ground preparation. The question area sought to find differences in motivation depending on the type of work they do, which region they work in and their age group (generation). A questionnaire was sent to 128 employees at the company and 57 responded corresponding to a 45% response rate of which was 22 blue collar workers and 35 white collar workers. The result of the independent sample t-test showed a statistically significant difference between the blue collar workers and the white collar workers in seven out of nine motivational dimensions (self-actualisation, the meaning of the work... (More)
The aim of the study was to map the motivational factors for blue collar and white collar workers at a construction company working on foundations and ground preparation. The question area sought to find differences in motivation depending on the type of work they do, which region they work in and their age group (generation). A questionnaire was sent to 128 employees at the company and 57 responded corresponding to a 45% response rate of which was 22 blue collar workers and 35 white collar workers. The result of the independent sample t-test showed a statistically significant difference between the blue collar workers and the white collar workers in seven out of nine motivational dimensions (self-actualisation, the meaning of the work task, involvement in the workplace, internal motivation, external motivation, commitment in the workplace and feedback). Additionally, the result of the one- way analysis of variance showed a statistically significant difference between the younger group aged 18-36 (Millennials) and the older group aged 53-71 (Baby Boomers) according to the dimension measuring external motivation. The conclusion is that there is a difference in motivation based on which occupational group the employee belongs to. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gewalli, Catherine LU and Oldfield, Rebecca LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
motivation, arbetsmotivation, yrke, generationer, grundläggningsbranschen
language
Swedish
id
8912064
date added to LUP
2017-06-08 09:01:42
date last changed
2017-06-08 09:01:42
@misc{8912064,
 abstract   = {The aim of the study was to map the motivational factors for blue collar and white collar workers at a construction company working on foundations and ground preparation. The question area sought to find differences in motivation depending on the type of work they do, which region they work in and their age group (generation). A questionnaire was sent to 128 employees at the company and 57 responded corresponding to a 45% response rate of which was 22 blue collar workers and 35 white collar workers. The result of the independent sample t-test showed a statistically significant difference between the blue collar workers and the white collar workers in seven out of nine motivational dimensions (self-actualisation, the meaning of the work task, involvement in the workplace, internal motivation, external motivation, commitment in the workplace and feedback). Additionally, the result of the one- way analysis of variance showed a statistically significant difference between the younger group aged 18-36 (Millennials) and the older group aged 53-71 (Baby Boomers) according to the dimension measuring external motivation. The conclusion is that there is a difference in motivation based on which occupational group the employee belongs to.},
 author    = {Gewalli, Catherine and Oldfield, Rebecca},
 keyword   = {motivation,arbetsmotivation,yrke,generationer,grundläggningsbranschen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En kvantitativ studie om motivation hos yrkesarbetare och tjänstemän inom grundläggningsbranschen},
 year     = {2017},
}