Advanced

Kapitalskyddet i aktiebolag - En studie av värdeöverföringsbegreppet med inriktning på förtäckta värdeöverföringar

Klemets, Sandra LU (2017) HARH01 20171
Department of Business Law
Abstract (Swedish)
Denna kandidatuppsats handlar om det aktiebolagsrättsliga begreppet värdeöverföring. Uppsatsen behandlar bl.a. tolkningsfrågor avseende de fyra rekvisiten i 17 kap. 1§ p.4 ABL för att en förtäckt värdeöverföring ska föreligga. Uppsatsen tar också upp påföljder för otillåtna värdeöverföringar samt analyserar vilken åtskillnad som görs i lagen mellan värdeöverföringsvarianterna vinstutdelningar och förtäckta värdeöverföringar.
Den lagtext och de förarbeten som finns att tillgå för fastställandet av tillämpningsomfånget för förtäckta värdeöverföringar i 17 kap. 1§ p.4 ABL är inte tillräckligt tydlig för att tillämpningsomfånget ska kunna anses som bestämt. Inte heller kan det anses stå klart huruvida det som anges i rättskällorna ska tolkas... (More)
Denna kandidatuppsats handlar om det aktiebolagsrättsliga begreppet värdeöverföring. Uppsatsen behandlar bl.a. tolkningsfrågor avseende de fyra rekvisiten i 17 kap. 1§ p.4 ABL för att en förtäckt värdeöverföring ska föreligga. Uppsatsen tar också upp påföljder för otillåtna värdeöverföringar samt analyserar vilken åtskillnad som görs i lagen mellan värdeöverföringsvarianterna vinstutdelningar och förtäckta värdeöverföringar.
Den lagtext och de förarbeten som finns att tillgå för fastställandet av tillämpningsomfånget för förtäckta värdeöverföringar i 17 kap. 1§ p.4 ABL är inte tillräckligt tydlig för att tillämpningsomfånget ska kunna anses som bestämt. Inte heller kan det anses stå klart huruvida det som anges i rättskällorna ska tolkas som att en åtskillnad mellan värdeöverföringsvarianterna vinstutdelning och förtäckt vinstutdelning är åsyftad från lagstiftaren. (Less)
Abstract
This thesis is about the corporate law concept of value transfer. The essay deals with questions concerning the four provisions in chapter 17 1§ p4 ABL for a disguised value transfer to exist. The thesis also handles penalties for unauthorized value transfers and analyzes the distinction made in the law between value transfer variables, dividends and disallowed value transfers.
The legal texts and the preparatory work available for the determination of scope of application, for disguised value transfers in chapter 17 §1 p.4 ABL, is not sufficiently clear for the scope of application to be considered as definite.
Nor can it be considered clear whether what is stated in the legal sources should be interpreted as a meaning that a... (More)
This thesis is about the corporate law concept of value transfer. The essay deals with questions concerning the four provisions in chapter 17 1§ p4 ABL for a disguised value transfer to exist. The thesis also handles penalties for unauthorized value transfers and analyzes the distinction made in the law between value transfer variables, dividends and disallowed value transfers.
The legal texts and the preparatory work available for the determination of scope of application, for disguised value transfers in chapter 17 §1 p.4 ABL, is not sufficiently clear for the scope of application to be considered as definite.
Nor can it be considered clear whether what is stated in the legal sources should be interpreted as a meaning that a distinction between the value transfer variables and the disallowed distribution of profits is aimed by the legislator. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Klemets, Sandra LU
supervisor
organization
course
HARH01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
value transfer, kapitalskydd, värdeöverföring, vinstutdelning, förtäckt värdeöverföring
language
Swedish
id
8912110
date added to LUP
2017-06-27 09:50:03
date last changed
2017-06-27 09:50:03
@misc{8912110,
 abstract   = {This thesis is about the corporate law concept of value transfer. The essay deals with questions concerning the four provisions in chapter 17 1§ p4 ABL for a disguised value transfer to exist. The thesis also handles penalties for unauthorized value transfers and analyzes the distinction made in the law between value transfer variables, dividends and disallowed value transfers.
The legal texts and the preparatory work available for the determination of scope of application, for disguised value transfers in chapter 17 §1 p.4 ABL, is not sufficiently clear for the scope of application to be considered as definite.
Nor can it be considered clear whether what is stated in the legal sources should be interpreted as a meaning that a distinction between the value transfer variables and the disallowed distribution of profits is aimed by the legislator.},
 author    = {Klemets, Sandra},
 keyword   = {value transfer,kapitalskydd,värdeöverföring,vinstutdelning,förtäckt värdeöverföring},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kapitalskyddet i aktiebolag - En studie av värdeöverföringsbegreppet med inriktning på förtäckta värdeöverföringar},
 year     = {2017},
}