Advanced

Förekomst av PFAS i kosmetiska produkter

Henricsson, Carl LU (2017) MVEM13 20171
Studies in Environmental Science
Abstract
Poly- or perfluorinated alkylated substances (PFAS) have characteristics of being temperature resistant and film-forming as well as being both water-, dirt and fatretardant. These substances are used both industrially and in consumer products like cosmetics, simultaneously the detected levels of PFAS are rising in the Swedish environment and there is concern since several PFAS are toxic, bioaccumulative and very persistent to degradation in the environment.
This study examines the occurrence of PFAS as ingredients in cosmetic products and how trade organizations for producers and retailers of cosmetic products work to prevent that their members’ products contain substances that may be hazardous to human health and the environment. A... (More)
Poly- or perfluorinated alkylated substances (PFAS) have characteristics of being temperature resistant and film-forming as well as being both water-, dirt and fatretardant. These substances are used both industrially and in consumer products like cosmetics, simultaneously the detected levels of PFAS are rising in the Swedish environment and there is concern since several PFAS are toxic, bioaccumulative and very persistent to degradation in the environment.
This study examines the occurrence of PFAS as ingredients in cosmetic products and how trade organizations for producers and retailers of cosmetic products work to prevent that their members’ products contain substances that may be hazardous to human health and the environment. A third aim was to investigate how PFAS is regulated in the EU-legislation and how this affects producers and retailers of cosmetic products.
An inventory of PFAS in cosmetic products from trademarks on the Swedish market was made as well as interviews with trade organizations and a compilation of how the EU-legislation regulates PFAS. The study shows that the occurrence of PFAS in cosmetic products is low (4,4% of the inventoried products contained PFAS). Regarding how trade organizations prevents their members use of substances that may be hazardous to human health and the environment the study shows that they mainly inform their members of current legislation with very little voluntary preventative measures being done outside of what the legislation demands.
The study also shows that only a few PFAS are being regulated by the EU-legislation and that many of the regulations only apply to a single substance (PFOS). Regarding how the legislation affects producers and retailers of cosmetic products the study shows that the legislation should have a minor impact regarding the regulation of these substances. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Möjligt miljö- och hälsofarliga ämnen i smink

PFAS är samlingsnamnet på en stor grupp icke-naturliga fluorbaserade ämnen som bland annat fick stor uppmärksamhet när dricksvattnet i Kallinge visade sig vara starkt förorenat. På grund av sina användbara egenskaper används ämnena i en stor mängd produkter, både i hemmet och inom industrin. Samtidigt har forskning visat att flera PFAS är giftiga och att de bryts ner väldigt långsamt eller inte alls i miljön. Halterna av PFAS ökar i miljön, vilket går tvärt emot målsättningen för det nationella arbetet för en giftfri miljö.

PFAS kan bland annat användas vid tillverkning av smink då ämnena stöter bort vatten och fett eller hjälper till att bilda en hinna. Branschorganisationer har tidigare... (More)
Möjligt miljö- och hälsofarliga ämnen i smink

PFAS är samlingsnamnet på en stor grupp icke-naturliga fluorbaserade ämnen som bland annat fick stor uppmärksamhet när dricksvattnet i Kallinge visade sig vara starkt förorenat. På grund av sina användbara egenskaper används ämnena i en stor mängd produkter, både i hemmet och inom industrin. Samtidigt har forskning visat att flera PFAS är giftiga och att de bryts ner väldigt långsamt eller inte alls i miljön. Halterna av PFAS ökar i miljön, vilket går tvärt emot målsättningen för det nationella arbetet för en giftfri miljö.

PFAS kan bland annat användas vid tillverkning av smink då ämnena stöter bort vatten och fett eller hjälper till att bilda en hinna. Branschorganisationer har tidigare sagt att dessa ämnen inte finns i smink på den svenska marknaden men detta motbevisades och denna studie undersökte därför hur vanligt det är att PFAS finns i smink eftersom det fanns en osäkerhet kring detta.
Resultatet av studien visar att PFAS-ämnen inte är särskilt vanliga som ingredienser i smink men att de finns i produkter från varumärken med höga försäljningssiffror, detta skulle kunna innebära att produkter med PFAS säljs till många konsumenter. Studien visar även att EU-lagstiftningen bara reglerar några få PFAS-ämnen och att de flesta av regleringarna endast handlar om ett specifikt PFAS-ämne. Samtidigt arbetar branschorganisationer för smink nästan endast utefter EU-lagstiftningen när det kommer till miljö- eller hälsofarliga ämnen. På grund av detta är det i nuläget nästan fritt fram för en tillverkare eller importör av smink att tillsätta PFAS i sina produkter.

Denna studie kan inte visa om de PFAS som hittades i smink är miljö- eller hälsofarliga, det finns en stor osäkerhet kring detta för de flesta PFAS-ämnen och mer forskning behövs. Studien visar dock att det finns ett bristande regelverk kring ämnena då i princip nästan alla PFAS är lagliga att använda vid tillverkning av smink trots osäkerheten kring ämnenas påverkan på människa och miljö. Studien kan därför vara användbar för branschorganisationer och myndighet genom att höja medvetenheten kring dessa problem. Den kan även vara till nytta för de varumärken som tillverkar smink ifall de inte varit medvetna om de möjliga riskerna med att tillsätta PFAS i sina produkter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Henricsson, Carl LU
supervisor
organization
course
MVEM13 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
PFAS, perfluorinated alkylated substances, polyfluorinated alkylated substances, cosmetic products, trade organizations, European Union, legislation
language
Swedish
id
8912114
date added to LUP
2017-06-14 11:49:57
date last changed
2017-06-14 11:49:57
@misc{8912114,
 abstract   = {Poly- or perfluorinated alkylated substances (PFAS) have characteristics of being temperature resistant and film-forming as well as being both water-, dirt and fatretardant. These substances are used both industrially and in consumer products like cosmetics, simultaneously the detected levels of PFAS are rising in the Swedish environment and there is concern since several PFAS are toxic, bioaccumulative and very persistent to degradation in the environment. 
This study examines the occurrence of PFAS as ingredients in cosmetic products and how trade organizations for producers and retailers of cosmetic products work to prevent that their members’ products contain substances that may be hazardous to human health and the environment. A third aim was to investigate how PFAS is regulated in the EU-legislation and how this affects producers and retailers of cosmetic products.
An inventory of PFAS in cosmetic products from trademarks on the Swedish market was made as well as interviews with trade organizations and a compilation of how the EU-legislation regulates PFAS. The study shows that the occurrence of PFAS in cosmetic products is low (4,4% of the inventoried products contained PFAS). Regarding how trade organizations prevents their members use of substances that may be hazardous to human health and the environment the study shows that they mainly inform their members of current legislation with very little voluntary preventative measures being done outside of what the legislation demands. 
The study also shows that only a few PFAS are being regulated by the EU-legislation and that many of the regulations only apply to a single substance (PFOS). Regarding how the legislation affects producers and retailers of cosmetic products the study shows that the legislation should have a minor impact regarding the regulation of these substances.},
 author    = {Henricsson, Carl},
 keyword   = {PFAS,perfluorinated alkylated substances,polyfluorinated alkylated substances,cosmetic products,trade organizations,European Union,legislation},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Förekomst av PFAS i kosmetiska produkter},
 year     = {2017},
}