Advanced

Vertikala avtal och gruppundantag inom den Europeiska motorfordonssektorn

Ågren, Max LU (2017) HARH01 20171
Department of Business Law
Abstract
Since 1985 competition law in the european automobile industry has been covered by specific block exemptions regulation who regulate the special conditions who apply especially in the car industry. These block exemptions has been continuously improved and updated and the last, and current one, is from 2010.

The block exemptions assume from article 101 in treaty of the function of the European Union about distortion of competition measurements and how these are limited from the commission. Regulations 461/2010 and 330/2010 govern the vertical agreements conducted in the automobile industry, especially those between manufacturer and dealer. The purpose of this block exemption is to strengthen and promote the competition on the internal... (More)
Since 1985 competition law in the european automobile industry has been covered by specific block exemptions regulation who regulate the special conditions who apply especially in the car industry. These block exemptions has been continuously improved and updated and the last, and current one, is from 2010.

The block exemptions assume from article 101 in treaty of the function of the European Union about distortion of competition measurements and how these are limited from the commission. Regulations 461/2010 and 330/2010 govern the vertical agreements conducted in the automobile industry, especially those between manufacturer and dealer. The purpose of this block exemption is to strengthen and promote the competition on the internal market with focus on the right of the consumer.

These regulations has now been active for seven years and controls the market of sales and service for motor vehicles within the EU. But the question is whether these regulation has the effect that the commission strive. Has these regulation promoted competition and parallelism trade in the internal market or do manufacturers still control sales and service on the aftermarket.

Regulation 461/2010 exists as a complement to the general block exemption 330/2010 that regulates vertical agreements in general on EU's internal market. However are the differences between these regulations limited which begs the question: Do the automobile industry actually need a separate block exemption or would the reg. 330/2010 cater the automobile industry's need for regulating vertical agreements. (Less)
Abstract (Swedish)
Sedan 1985 har konkurrenslagstiftningen inom den europeiska motorfordonssektorn omfattas av specifika gruppundantagsförordningar som reglerar de speciella förhållanden som gäller inom framför allt bilindustrin. Detta gruppundantag har under åren kontinuerligt uppdaterats och det senaste, och nu gällande, kom 2010.

Dessa gruppundantag utgår från i Artikel 101 i FEUF om konkurrensbegränsande åtgärder och hur dessa begränsas från Kommissionens sida. Förordning 461/2010 och förordning 330/2010 reglerar de vertikala avtal som ingås inom motorindustrin, då främst mellan tillverkare och återförsäljare. Syftet med detta gruppundantag är att stärka och främja konkurrensen på marknaden då framför allt med fokus på fördelar för konsumenten.

... (More)
Sedan 1985 har konkurrenslagstiftningen inom den europeiska motorfordonssektorn omfattas av specifika gruppundantagsförordningar som reglerar de speciella förhållanden som gäller inom framför allt bilindustrin. Detta gruppundantag har under åren kontinuerligt uppdaterats och det senaste, och nu gällande, kom 2010.

Dessa gruppundantag utgår från i Artikel 101 i FEUF om konkurrensbegränsande åtgärder och hur dessa begränsas från Kommissionens sida. Förordning 461/2010 och förordning 330/2010 reglerar de vertikala avtal som ingås inom motorindustrin, då främst mellan tillverkare och återförsäljare. Syftet med detta gruppundantag är att stärka och främja konkurrensen på marknaden då framför allt med fokus på fördelar för konsumenten.

Dessa gruppundantag har nu funnits i 7 år och styr hur marknaden för försäljning och service av motorfordon ser ut på EUs inre marknad. Men frågan är om huruvida dessa förordning ger den effekt som kommissionen eftersträvar. Har dessa förordning främjat konkurrensen och parallellhandel på marknaden eller är det fortfarande tillverkare som till stor del styr både försäljning och service på eftermarknaden.

Förordning 461/2010 finns som ett komplement till det generella gruppundantaget 330/2010 som reglerar vertikala avtal i stort på EUs inre marknad. Dock är skillnaderna mellan dessa förordningar begränsade vilket väcker frågan: Är motorfordonssektorn faktiskt i behov av ett separat gruppundantag eller om förordning 330/2010 skulle tillgodose även motorindustrins behov av reglering vid vertikala avtal. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ågren, Max LU
supervisor
organization
course
HARH01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
vertikala avtal, konkurrensrätt, EU rätt, motorfordonssektorn, gruppundantag, distribution
language
Swedish
id
8912160
date added to LUP
2017-06-09 08:43:05
date last changed
2017-06-09 08:43:05
@misc{8912160,
 abstract   = {Since 1985 competition law in the european automobile industry has been covered by specific block exemptions regulation who regulate the special conditions who apply especially in the car industry. These block exemptions has been continuously improved and updated and the last, and current one, is from 2010. 
 
The block exemptions assume from article 101 in treaty of the function of the European Union about distortion of competition measurements and how these are limited from the commission. Regulations 461/2010 and 330/2010 govern the vertical agreements conducted in the automobile industry, especially those between manufacturer and dealer. The purpose of this block exemption is to strengthen and promote the competition on the internal market with focus on the right of the consumer. 
 
These regulations has now been active for seven years and controls the market of sales and service for motor vehicles within the EU. But the question is whether these regulation has the effect that the commission strive. Has these regulation promoted competition and parallelism trade in the internal market or do manufacturers still control sales and service on the aftermarket.
 
Regulation 461/2010 exists as a complement to the general block exemption 330/2010 that regulates vertical agreements in general on EU's internal market. However are the differences between these regulations limited which begs the question: Do the automobile industry actually need a separate block exemption or would the reg. 330/2010 cater the automobile industry's need for regulating vertical agreements.},
 author    = {Ågren, Max},
 keyword   = {vertikala avtal,konkurrensrätt,EU rätt,motorfordonssektorn,gruppundantag,distribution},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vertikala avtal och gruppundantag inom den Europeiska motorfordonssektorn},
 year     = {2017},
}