Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Kan låga löner lösa integrationsproblematiken?

Browall, Cajsa LU and Bristedt, Klara LU (2017) NEKH02 20171
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Titel: Kan låga löner lösa integrationsproblematiken? - En ekonometrisk studie om sambandet mellan minimilön och sysselsättningsgrad.
Seminariedatum: 2017-05-29
Ämne/Kurs: NEKH02, Examensarbete i Nationalekonomi på kandidatnivå
Författare: Klara Bristedt, Cajsa Browall
Handledare: Martin Nordin
Fem nyckelord: Minimilön, Minimilönebett, Sysselsättning, Integration, Fixed Effect Model
Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan låga minimilöner och hög sysselsättning. Vidare syftar studien på att studera om ett eventuellt samband är starkare för den utrikes födda befolkningen i jämförelse med den inrikes födda.
Metod: För att besvara vår frågeställning används modellen för fixa effekter. Vidare... (More)
Titel: Kan låga löner lösa integrationsproblematiken? - En ekonometrisk studie om sambandet mellan minimilön och sysselsättningsgrad.
Seminariedatum: 2017-05-29
Ämne/Kurs: NEKH02, Examensarbete i Nationalekonomi på kandidatnivå
Författare: Klara Bristedt, Cajsa Browall
Handledare: Martin Nordin
Fem nyckelord: Minimilön, Minimilönebett, Sysselsättning, Integration, Fixed Effect Model
Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan låga minimilöner och hög sysselsättning. Vidare syftar studien på att studera om ett eventuellt samband är starkare för den utrikes födda befolkningen i jämförelse med den inrikes födda.
Metod: För att besvara vår frågeställning används modellen för fixa effekter. Vidare kontrolleras för både landspecifika samt tidsspecifika fixa effekter.
Teoretiska perspektiv: Från tidigare forskning finns inga entydiga samband. Det icke entydiga resultatet understryker frågeställningens komplexitet.
Empiri: Studien utgår från ett urval av 17 europeiska OECD-länder. Data har hämtats från OECD databas och löper över tidsperioden år 2000–2015.
Resultat: Resultatet för kontroll med fixa effekter är samtliga positiva och går emot vår hypotes. Sambandet mellan sysselsättningsgraden för inrikes födda och minimilönebett är det enda resultat som är statistiskt säkerställt med en signifikansnivå på p<0,05. Resterande regressioner uppvisar inget statistiskt säkerställt resultat. Därav kan inga slutsatser dras om låga löner har effekt på sysselsättningsgraden för varken utrikes födda eller inrikes födda. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Browall, Cajsa LU and Bristedt, Klara LU
supervisor
organization
course
NEKH02 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Minimilön, Minimilönebett, Sysselsättning, Integration, Fixed Effect Model
language
Swedish
id
8912222
date added to LUP
2017-07-11 11:39:29
date last changed
2017-07-11 11:39:29
@misc{8912222,
 abstract   = {{Titel: Kan låga löner lösa integrationsproblematiken? - En ekonometrisk studie om sambandet mellan minimilön och sysselsättningsgrad.
Seminariedatum: 2017-05-29
Ämne/Kurs: NEKH02, Examensarbete i Nationalekonomi på kandidatnivå
Författare: Klara Bristedt, Cajsa Browall 
Handledare: Martin Nordin 
Fem nyckelord: Minimilön, Minimilönebett, Sysselsättning, Integration, Fixed Effect Model 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan låga minimilöner och hög sysselsättning. Vidare syftar studien på att studera om ett eventuellt samband är starkare för den utrikes födda befolkningen i jämförelse med den inrikes födda. 
Metod: För att besvara vår frågeställning används modellen för fixa effekter. Vidare kontrolleras för både landspecifika samt tidsspecifika fixa effekter.
Teoretiska perspektiv: Från tidigare forskning finns inga entydiga samband. Det icke entydiga resultatet understryker frågeställningens komplexitet. 
Empiri: Studien utgår från ett urval av 17 europeiska OECD-länder. Data har hämtats från OECD databas och löper över tidsperioden år 2000–2015. 
Resultat: Resultatet för kontroll med fixa effekter är samtliga positiva och går emot vår hypotes. Sambandet mellan sysselsättningsgraden för inrikes födda och minimilönebett är det enda resultat som är statistiskt säkerställt med en signifikansnivå på p<0,05. Resterande regressioner uppvisar inget statistiskt säkerställt resultat. Därav kan inga slutsatser dras om låga löner har effekt på sysselsättningsgraden för varken utrikes födda eller inrikes födda.}},
 author    = {{Browall, Cajsa and Bristedt, Klara}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Kan låga löner lösa integrationsproblematiken?}},
 year     = {{2017}},
}