Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Digitalisera mera! Får det oss att trivas bättre?

Csirmaz, Johan LU and Vest, Mattias LU (2017) SYSK02 20171
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
I dagens konkurrenskraftiga samhälle måste organisationer digitalisera sin verksamhet för att gynnas av de fördelar som ny teknik kan bidra med. Detta leder till förändringar i organisationens existerande värdekedjor vilket påverkar organisationens anställda och arbetet de utför. Denna studie ämnar undersöka hur anställda upplever att digitalisering inom organisationen påverkar anställdas upplevda arbetstillfredsställelse. Arbetstillfredsställelse är ett begrepp som behandlar hur väl anställda trivs med deras arbete och arbetsplats. Upplevd trivsel har visat sig ha en påverkan på deras prestationer, motivation och engagemang för organisationens verksamhet.

Författarna har genom en kvalitativ ansats intervjuat fem informanter vars... (More)
I dagens konkurrenskraftiga samhälle måste organisationer digitalisera sin verksamhet för att gynnas av de fördelar som ny teknik kan bidra med. Detta leder till förändringar i organisationens existerande värdekedjor vilket påverkar organisationens anställda och arbetet de utför. Denna studie ämnar undersöka hur anställda upplever att digitalisering inom organisationen påverkar anställdas upplevda arbetstillfredsställelse. Arbetstillfredsställelse är ett begrepp som behandlar hur väl anställda trivs med deras arbete och arbetsplats. Upplevd trivsel har visat sig ha en påverkan på deras prestationer, motivation och engagemang för organisationens verksamhet.

Författarna har genom en kvalitativ ansats intervjuat fem informanter vars arbete har påverkats av digitalisering. Utifrån en litteraturgenomgång har faktorer för arbetstillfredsställelse identifierats och jämförts med insamlad empiri. Detta för att undersöka vilka faktorer som uppges betydelsefulla för upplevd arbetstillfredsställelse, hur digitalisering påverkat respektive faktor samt hur detta har påverkat upplevd arbetstillfredsställelse. Undersökningen har visat att digitalisering kan resultera i både positiv och negativ påverkan på upplevd arbetstillfredsställelse. Detta främst då digitaliseringen påverkade hur anställda utför deras arbete. När tekniken inte fungerade hade det mest negativ påverkan på upplevd arbetstillfredsställelse, då stress och konflikter ökade inom organisation. När tekniken effektiviserade arbetet och gav utrymme för mer självständighet och frihet påverkades upplevd arbetstillfredsställelse väldigt positiv. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Csirmaz, Johan LU and Vest, Mattias LU
supervisor
organization
course
SYSK02 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Digitalisering, Digital Transformation, Arbetstillfredsställelse, Anställda
report number
INF17-053
language
Swedish
id
8912472
date added to LUP
2017-06-27 09:29:18
date last changed
2017-06-27 09:29:18
@misc{8912472,
 abstract   = {{I dagens konkurrenskraftiga samhälle måste organisationer digitalisera sin verksamhet för att gynnas av de fördelar som ny teknik kan bidra med. Detta leder till förändringar i organisationens existerande värdekedjor vilket påverkar organisationens anställda och arbetet de utför. Denna studie ämnar undersöka hur anställda upplever att digitalisering inom organisationen påverkar anställdas upplevda arbetstillfredsställelse. Arbetstillfredsställelse är ett begrepp som behandlar hur väl anställda trivs med deras arbete och arbetsplats. Upplevd trivsel har visat sig ha en påverkan på deras prestationer, motivation och engagemang för organisationens verksamhet. 

Författarna har genom en kvalitativ ansats intervjuat fem informanter vars arbete har påverkats av digitalisering. Utifrån en litteraturgenomgång har faktorer för arbetstillfredsställelse identifierats och jämförts med insamlad empiri. Detta för att undersöka vilka faktorer som uppges betydelsefulla för upplevd arbetstillfredsställelse, hur digitalisering påverkat respektive faktor samt hur detta har påverkat upplevd arbetstillfredsställelse. Undersökningen har visat att digitalisering kan resultera i både positiv och negativ påverkan på upplevd arbetstillfredsställelse. Detta främst då digitaliseringen påverkade hur anställda utför deras arbete. När tekniken inte fungerade hade det mest negativ påverkan på upplevd arbetstillfredsställelse, då stress och konflikter ökade inom organisation. När tekniken effektiviserade arbetet och gav utrymme för mer självständighet och frihet påverkades upplevd arbetstillfredsställelse väldigt positiv.}},
 author    = {{Csirmaz, Johan and Vest, Mattias}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Digitalisera mera! Får det oss att trivas bättre?}},
 year     = {{2017}},
}