Advanced

Mobbning på arbetsplatsen – en studie om det destruktiva ledarskapet och sociala klimatets betydelse

Af Rolén, Olivia LU and Öhrström, Olivia LU (2017) PSYK11 20171
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studien syftade till att undersöka psykologiska och sociala faktorer i arbetsmiljön. Detta gjordes utifrån två hypoteser med fokus på mobbning, destruktivt ledarskap och socialt klimat. Hypotes 1 var att de individer som rapporterade om att de blivit utsatta för fler mobbningsbeteenden på sin arbetsplats också rapporterade om ett mer destruktivt ledarskap. Hypotes 2 var att individer som rapporterade om att de blivit utsatta för fler mobbningsbeteenden på sin arbetsplats också rapporterade om ett sämre socialt klimat.
Studien genomfördes som en digital enkätundersökning baserad på svar från 110 personer i åldrarna 21 till 63 år. Enkäten bestod av delar från QPSNordic, Destrudo-L och Negative Acts Questionnaire - Revised. Resultatet... (More)
Studien syftade till att undersöka psykologiska och sociala faktorer i arbetsmiljön. Detta gjordes utifrån två hypoteser med fokus på mobbning, destruktivt ledarskap och socialt klimat. Hypotes 1 var att de individer som rapporterade om att de blivit utsatta för fler mobbningsbeteenden på sin arbetsplats också rapporterade om ett mer destruktivt ledarskap. Hypotes 2 var att individer som rapporterade om att de blivit utsatta för fler mobbningsbeteenden på sin arbetsplats också rapporterade om ett sämre socialt klimat.
Studien genomfördes som en digital enkätundersökning baserad på svar från 110 personer i åldrarna 21 till 63 år. Enkäten bestod av delar från QPSNordic, Destrudo-L och Negative Acts Questionnaire - Revised. Resultatet analyserades genom att dela upp deltagarna i två grupper utifrån rapportering om hög respektive låg exponering för mobbningsbeteenden. Resultaten från undersökningen gav stöd åt båda hypoteserna och visade på en skillnad mellan grupperna, där gruppen som rapporterade högt på mobbning också upplevde ett mer destruktivt ledarskap och ett sämre socialt klimat. Korrelationsanalysen visade både på ett högt signifikant samband mellan mobbning och destruktivt ledarskap samt mellan socialt klimat och mobbning. (Less)
Abstract
The purpose of the study was to examine psychological and social factors in the work environment. This was done based on two hypotheses with a focus on bullying, destructive leadership and social climate. The first hypothesis stated that individuals who reported that they had been exposed to higher levels of workplace bullying behaviors also reported a more destructive leadership. The second hypothesis stated that individuals who reported that they had been exposed to higher levels of workplace bullying behaviors also reported a worse social climate.
The study was conducted with a digital survey based on the answers from 110 people between the ages of 21 and 63. The survey consisted of parts from QPSNordic, Destrudo-L and Negative Acts... (More)
The purpose of the study was to examine psychological and social factors in the work environment. This was done based on two hypotheses with a focus on bullying, destructive leadership and social climate. The first hypothesis stated that individuals who reported that they had been exposed to higher levels of workplace bullying behaviors also reported a more destructive leadership. The second hypothesis stated that individuals who reported that they had been exposed to higher levels of workplace bullying behaviors also reported a worse social climate.
The study was conducted with a digital survey based on the answers from 110 people between the ages of 21 and 63. The survey consisted of parts from QPSNordic, Destrudo-L and Negative Acts Questionnaire - Revised. The result was analyzed by dividing the participants into two groups based on their reports of high or low exposure to bullying behaviors. The results from the survey supported both hypotheses and showed a difference between the groups, where the group that reported high on bullying behaviors also experienced more destructive leadership and a worse social climate. The correlation analysis showed a high significant relationship for both workplace bullying and destructive leadership as well as for social climate and workplace bullying. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Af Rolén, Olivia LU and Öhrström, Olivia LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Destruktivt ledarskap, socialt klimat, mobbning på arbetsplatsen, negativa beteenden, arbetsmiljö
language
Swedish
id
8912562
date added to LUP
2017-06-09 09:53:24
date last changed
2017-06-09 09:53:24
@misc{8912562,
 abstract   = {The purpose of the study was to examine psychological and social factors in the work environment. This was done based on two hypotheses with a focus on bullying, destructive leadership and social climate. The first hypothesis stated that individuals who reported that they had been exposed to higher levels of workplace bullying behaviors also reported a more destructive leadership. The second hypothesis stated that individuals who reported that they had been exposed to higher levels of workplace bullying behaviors also reported a worse social climate. 
The study was conducted with a digital survey based on the answers from 110 people between the ages of 21 and 63. The survey consisted of parts from QPSNordic, Destrudo-L and Negative Acts Questionnaire - Revised. The result was analyzed by dividing the participants into two groups based on their reports of high or low exposure to bullying behaviors. The results from the survey supported both hypotheses and showed a difference between the groups, where the group that reported high on bullying behaviors also experienced more destructive leadership and a worse social climate. The correlation analysis showed a high significant relationship for both workplace bullying and destructive leadership as well as for social climate and workplace bullying.},
 author    = {Af Rolén, Olivia and Öhrström, Olivia},
 keyword   = {Destruktivt ledarskap,socialt klimat,mobbning på arbetsplatsen,negativa beteenden,arbetsmiljö},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mobbning på arbetsplatsen – en studie om det destruktiva ledarskapet och sociala klimatets betydelse},
 year     = {2017},
}