Advanced

Regionala effekter på lönsamhet - Påverkas företag av dess länssäte?

Taurell, Adam LU and Eriksson, Staffan (2017) NEKH02 20171
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns någon skillnad i lönsamhet för företag beroende på i vilket län de har sitt säte. Det finns ett antal tidigare studier och undersökningar om olika bakomliggande interna och externa faktorer som förklarar lönsamhet. Dock beaktas geografiska skillnader ytterst sällan i tidigare undersökningar, vilket är intressant då det finns många teorier som menar att geografiskt läge bör ha en effekt på företags lönsamhet. Regionala skillnader förekommer dessutom inte i några ekonometriskt genomförda undersökningar om lönsamhet. Utifrån detta identifierades de utvecklingsmöjligheter inom området som ligger till grund för denna studie.

För att undersöka om det finns någon skillnad i lönsamhet för... (More)
Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns någon skillnad i lönsamhet för företag beroende på i vilket län de har sitt säte. Det finns ett antal tidigare studier och undersökningar om olika bakomliggande interna och externa faktorer som förklarar lönsamhet. Dock beaktas geografiska skillnader ytterst sällan i tidigare undersökningar, vilket är intressant då det finns många teorier som menar att geografiskt läge bör ha en effekt på företags lönsamhet. Regionala skillnader förekommer dessutom inte i några ekonometriskt genomförda undersökningar om lönsamhet. Utifrån detta identifierades de utvecklingsmöjligheter inom området som ligger till grund för denna studie.

För att undersöka om det finns någon skillnad i lönsamhet för företag som beror på länstillhörighet har den här studien använt sig av räntabilitet på totalt kapital som lönsamhetsmått och företagens ålder, storlek, laggade lönsamhet, tillväxt och marknadsandel som oberoende variabler. Studien undersöker 39 370 svenska aktiebolag med en omsättning överstigande 10 miljoner kronor under perioden 2012-2015.

För att uppfylla syftet med undersökningen har en regressionsmodell för varje län skattats med paneldata där de oberoende variablernas effekt på lönsamhet analyseras för respektive län. Detta har gjorts genom att undersöka om det finns modellskillnader, alltså om de oberoende variablernas koefficienter skiljer sig åt mellan länen och på så sätt påvisa om det finns skillnader i lönsamhet mellan länen.

Resultatet påvisar att det kan finnas regionala skillnader i lönsamhet för företag i Sveriges olika län, men eftersom detta är en explorativ undersökning är det svårt att dra någon konkret slutsats, detta då det saknas tidigare studier utförda på ett liknande sätt inom samma ämne att jämföra resultatet med. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Taurell, Adam LU and Eriksson, Staffan
supervisor
organization
course
NEKH02 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Lönsamhet ROA Paneldata Sverige Regression
language
Swedish
id
8912575
date added to LUP
2017-07-11 11:36:59
date last changed
2017-07-11 11:36:59
@misc{8912575,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns någon skillnad i lönsamhet för företag beroende på i vilket län de har sitt säte. Det finns ett antal tidigare studier och undersökningar om olika bakomliggande interna och externa faktorer som förklarar lönsamhet. Dock beaktas geografiska skillnader ytterst sällan i tidigare undersökningar, vilket är intressant då det finns många teorier som menar att geografiskt läge bör ha en effekt på företags lönsamhet. Regionala skillnader förekommer dessutom inte i några ekonometriskt genomförda undersökningar om lönsamhet. Utifrån detta identifierades de utvecklingsmöjligheter inom området som ligger till grund för denna studie.

För att undersöka om det finns någon skillnad i lönsamhet för företag som beror på länstillhörighet har den här studien använt sig av räntabilitet på totalt kapital som lönsamhetsmått och företagens ålder, storlek, laggade lönsamhet, tillväxt och marknadsandel som oberoende variabler. Studien undersöker 39 370 svenska aktiebolag med en omsättning överstigande 10 miljoner kronor under perioden 2012-2015.

För att uppfylla syftet med undersökningen har en regressionsmodell för varje län skattats med paneldata där de oberoende variablernas effekt på lönsamhet analyseras för respektive län. Detta har gjorts genom att undersöka om det finns modellskillnader, alltså om de oberoende variablernas koefficienter skiljer sig åt mellan länen och på så sätt påvisa om det finns skillnader i lönsamhet mellan länen.

Resultatet påvisar att det kan finnas regionala skillnader i lönsamhet för företag i Sveriges olika län, men eftersom detta är en explorativ undersökning är det svårt att dra någon konkret slutsats, detta då det saknas tidigare studier utförda på ett liknande sätt inom samma ämne att jämföra resultatet med.},
 author    = {Taurell, Adam and Eriksson, Staffan},
 keyword   = {Lönsamhet ROA Paneldata Sverige Regression},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Regionala effekter på lönsamhet - Påverkas företag av dess länssäte?},
 year     = {2017},
}