Advanced

Tala är silver, tiga är guld? - En kritisk analys av det politiskt korrekta talet

Alagic, Sanjin LU (2017) SOCK04 20171
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Denna studie syftar till att undersöka hur det politiskt korrekta talet kan främja ett beteende av självcensur, med utgångspunkt i exempel hämtade från nordamerikanska universitet, samt hur det kan påverka samhället och den enskilda individen. Insamlad empiri består av mediala händelser som belyser påföljder vid misslyckande av att förhålla sig politiskt korrekt. För att uppnå syftet med studien har en kritisk-teoretisk diskursanalys gjorts utifrån den empiriska kontexten, med tillämpning av sociologiska teorier. Studien visar bland annat hur diskursen om politisk korrekthet kan legitimera en form av förtryck, genom grova sociala sanktioner, mot individer som inte förhåller sig till den. Vidare diskuteras hur kontraproduktiv diskursen kan... (More)
Denna studie syftar till att undersöka hur det politiskt korrekta talet kan främja ett beteende av självcensur, med utgångspunkt i exempel hämtade från nordamerikanska universitet, samt hur det kan påverka samhället och den enskilda individen. Insamlad empiri består av mediala händelser som belyser påföljder vid misslyckande av att förhålla sig politiskt korrekt. För att uppnå syftet med studien har en kritisk-teoretisk diskursanalys gjorts utifrån den empiriska kontexten, med tillämpning av sociologiska teorier. Studien visar bland annat hur diskursen om politisk korrekthet kan legitimera en form av förtryck, genom grova sociala sanktioner, mot individer som inte förhåller sig till den. Vidare diskuteras hur kontraproduktiv diskursen kan te sig, i den mening att idéer och intellektuell diversitet inom den nordamerikanska akademin kan avta.

Nyckelord
Självcensur, politiskt korrekt, diskurs, social sanktion, normbrytande (Less)
Abstract
This study aims to examine how the politically correct speech can promote self-censorship and how it affects society and individuals, based on examples from North American universities. The empirical data consists of medial events that highlight sanctions in case of failure to remain politically correct. To achieve the aim of the study, a critical-theoretical discourse analysis has been done based on the empirical context, with the application of sociological theories. The study shows, among other things, how the discourse of political correctness can legitimize a form of oppression, through abusive social sanctions, against individuals who are not staying within the discourse. Furthermore, the possible counter productivity of the... (More)
This study aims to examine how the politically correct speech can promote self-censorship and how it affects society and individuals, based on examples from North American universities. The empirical data consists of medial events that highlight sanctions in case of failure to remain politically correct. To achieve the aim of the study, a critical-theoretical discourse analysis has been done based on the empirical context, with the application of sociological theories. The study shows, among other things, how the discourse of political correctness can legitimize a form of oppression, through abusive social sanctions, against individuals who are not staying within the discourse. Furthermore, the possible counter productivity of the discourse is discussed in the sense that ideas and intellectual diversity within the North American academy may decline.

Keywords
Self-censorship, political correctness, discourse, social sanction, deviancy (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alagic, Sanjin LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Självcensur, politiskt korrekt, diskurs, social sanktion, normbrytande Self-censorship, political correctness, discourse, social sanction, deviancy
language
Swedish
id
8912689
date added to LUP
2017-06-13 08:20:46
date last changed
2017-06-13 08:20:46
@misc{8912689,
 abstract   = {This study aims to examine how the politically correct speech can promote self-censorship and how it affects society and individuals, based on examples from North American universities. The empirical data consists of medial events that highlight sanctions in case of failure to remain politically correct. To achieve the aim of the study, a critical-theoretical discourse analysis has been done based on the empirical context, with the application of sociological theories. The study shows, among other things, how the discourse of political correctness can legitimize a form of oppression, through abusive social sanctions, against individuals who are not staying within the discourse. Furthermore, the possible counter productivity of the discourse is discussed in the sense that ideas and intellectual diversity within the North American academy may decline.

Keywords
Self-censorship, political correctness, discourse, social sanction, deviancy},
 author    = {Alagic, Sanjin},
 keyword   = {Självcensur,politiskt korrekt,diskurs,social sanktion,normbrytande Self-censorship,political correctness,discourse,social sanction,deviancy},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tala är silver, tiga är guld? - En kritisk analys av det politiskt korrekta talet},
 year     = {2017},
}