Advanced

Relationer, ekonomi och autonomi

Martinsson, Kristina LU and Nyman, Linnéa LU (2017) PSPR14 20171
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Föreliggande studie syftade till att undersöka psykosociala faktorers association med självskattade grad av autonomi hos de som lever med en självrapporterad ADHD (inklusive ADD) och/eller en självrapporterad autism (inklusive Aspergers syndrom) på följande punkter: 1) huruvida det finns någon association mellan självupplevd autonomi och psykosociala faktorer a) ekonomisk situation, b) sysselsättning, c) utbildning och d) boende; 2) huruvida det finns någon association mellan självupplevd autonomi och tillgång till a) sociala nätverk och b) socialt stöd; 3) huruvida det finns någon association mellan självupplevd autonomi och a) sociala insatsers och/eller b) mottagande av vårdinsatser samt 4) huruvida det finns någon association mellan... (More)
Föreliggande studie syftade till att undersöka psykosociala faktorers association med självskattade grad av autonomi hos de som lever med en självrapporterad ADHD (inklusive ADD) och/eller en självrapporterad autism (inklusive Aspergers syndrom) på följande punkter: 1) huruvida det finns någon association mellan självupplevd autonomi och psykosociala faktorer a) ekonomisk situation, b) sysselsättning, c) utbildning och d) boende; 2) huruvida det finns någon association mellan självupplevd autonomi och tillgång till a) sociala nätverk och b) socialt stöd; 3) huruvida det finns någon association mellan självupplevd autonomi och a) sociala insatsers och/eller b) mottagande av vårdinsatser samt 4) huruvida det finns någon association mellan upplevelsen av sin diagnos som ett hinder i vardagen och självupplevd autonomi. En webbenkät konstruerades med demografiska frågor och delskalorna Autonomi och Socialt sammanhang ur Need Satisfaction and Frustration Scale och distribuerades via www.facebook.se. Respondenterna var 209 personer (18-57 år) som levde med självrapporterad diagnos ADHD och/eller autism. Självupplevd autonomi korrelerade positivt med nettoinkomst samt social samhörighet. Huruvida respondenterna upplevde problematiken kopplad till sin diagnos som ett hinder i vardagen eller ej innebar en statistisk signifikant skillnad i självupplevd autonomi. Framtida forskning bör studera dessa samband närmare för att utröna eventuella kausala samband samt lämpliga insatser för respektive patientgrupp. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Martinsson, Kristina LU and Nyman, Linnéa LU
supervisor
organization
alternative title
En explorativ studie om samband mellan psykosociala faktorer och självskattad autonomi hos personer med ADHD och/eller autism.
course
PSPR14 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Autonomi, ADHD, Autism, socialt sammanhang, social samhörighet, livsvillkor, boende, ekonomi, sysselsättning, Need Satisfaction and Frustration scale (NSFS)
language
Swedish
id
8913129
date added to LUP
2017-06-09 16:20:12
date last changed
2017-06-09 16:20:12
@misc{8913129,
 abstract   = {Föreliggande studie syftade till att undersöka psykosociala faktorers association med självskattade grad av autonomi hos de som lever med en självrapporterad ADHD (inklusive ADD) och/eller en självrapporterad autism (inklusive Aspergers syndrom) på följande punkter: 1) huruvida det finns någon association mellan självupplevd autonomi och psykosociala faktorer a) ekonomisk situation, b) sysselsättning, c) utbildning och d) boende; 2) huruvida det finns någon association mellan självupplevd autonomi och tillgång till a) sociala nätverk och b) socialt stöd; 3) huruvida det finns någon association mellan självupplevd autonomi och a) sociala insatsers och/eller b) mottagande av vårdinsatser samt 4) huruvida det finns någon association mellan upplevelsen av sin diagnos som ett hinder i vardagen och självupplevd autonomi. En webbenkät konstruerades med demografiska frågor och delskalorna Autonomi och Socialt sammanhang ur Need Satisfaction and Frustration Scale och distribuerades via www.facebook.se. Respondenterna var 209 personer (18-57 år) som levde med självrapporterad diagnos ADHD och/eller autism. Självupplevd autonomi korrelerade positivt med nettoinkomst samt social samhörighet. Huruvida respondenterna upplevde problematiken kopplad till sin diagnos som ett hinder i vardagen eller ej innebar en statistisk signifikant skillnad i självupplevd autonomi. Framtida forskning bör studera dessa samband närmare för att utröna eventuella kausala samband samt lämpliga insatser för respektive patientgrupp.},
 author    = {Martinsson, Kristina and Nyman, Linnéa},
 keyword   = {Autonomi,ADHD,Autism,socialt sammanhang,social samhörighet,livsvillkor,boende,ekonomi,sysselsättning,Need Satisfaction and Frustration scale (NSFS)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Relationer, ekonomi och autonomi},
 year     = {2017},
}