Advanced

Att växa upp med en förälder som har psykisk ohälsa. En litteraturstudie över vuxnas erfarenheter av barndomen då de växt upp i en familj där den ena föräldern diagnostiserats med psykisk ohälsa.

Lindvall, Frida LU and Göransson, Malin LU (2017) SJSK20 20171
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Psykisk ohälsa är idag ett ökande problem i samhället och det visar att 30 procent av befolkningen i Sverige någon gång under sin livstid drabbas av psykisk ohälsa. Personer som lider av psykisk ohälsa har ofta närstående som också påverkas och har erfarenheter av denna livssituation. Syftet med föreliggande litteraturstudie är att fördjupa kunskapen kring vuxna barns erfarenheter av att växa upp med en förälder som har psykisk ohälsa. Detta med hjälp av redan befintlig vetenskaplig litteratur. Författarna använde sig av MESH-termer och hittade tio artiklar med kvalitativ ansats i följande databaser; Pubmed, Cinahl, PsycINFO och LubSearch. Författarna har gjort en integrerad analys av inkluderade studiers resultat. Resultatet visar att... (More)
Psykisk ohälsa är idag ett ökande problem i samhället och det visar att 30 procent av befolkningen i Sverige någon gång under sin livstid drabbas av psykisk ohälsa. Personer som lider av psykisk ohälsa har ofta närstående som också påverkas och har erfarenheter av denna livssituation. Syftet med föreliggande litteraturstudie är att fördjupa kunskapen kring vuxna barns erfarenheter av att växa upp med en förälder som har psykisk ohälsa. Detta med hjälp av redan befintlig vetenskaplig litteratur. Författarna använde sig av MESH-termer och hittade tio artiklar med kvalitativ ansats i följande databaser; Pubmed, Cinahl, PsycINFO och LubSearch. Författarna har gjort en integrerad analys av inkluderade studiers resultat. Resultatet visar att vuxna som växt upp med en förälder med psykisk ohälsa upplevt en känslomässigt orolig barndom av en mängd olika anledningar. Skam, nedsatt stämningsläge, ensamhet, osäkerhet, otillräcklighet, rädsla, brist på självförtroende, ilska, känsla av övergivenhet och avundsjuka på vänner med friska föräldrar är några av de känslor som beskrivs. Sammanfattningsvis behövs det mer kunskap hos vårdpersonalen för att möta dessa barn på bästa sätt. Barn som växer upp med en förälder med psykisk ohälsa behöver exempelvis få tillräckligt med information kring förälderns sjukdom och få rätt stöttning och råd som kan leda till en bättre vardag för dessa barn. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindvall, Frida LU and Göransson, Malin LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Psykisk ohälsa, erfarenheter, vuxna barn, förälder, barndom, uppväxt, anhörigbörda, behov
language
Swedish
id
8913634
date added to LUP
2018-02-09 08:24:54
date last changed
2018-02-09 08:24:54
@misc{8913634,
 abstract   = {Psykisk ohälsa är idag ett ökande problem i samhället och det visar att 30 procent av befolkningen i Sverige någon gång under sin livstid drabbas av psykisk ohälsa. Personer som lider av psykisk ohälsa har ofta närstående som också påverkas och har erfarenheter av denna livssituation. Syftet med föreliggande litteraturstudie är att fördjupa kunskapen kring vuxna barns erfarenheter av att växa upp med en förälder som har psykisk ohälsa. Detta med hjälp av redan befintlig vetenskaplig litteratur. Författarna använde sig av MESH-termer och hittade tio artiklar med kvalitativ ansats i följande databaser; Pubmed, Cinahl, PsycINFO och LubSearch. Författarna har gjort en integrerad analys av inkluderade studiers resultat. Resultatet visar att vuxna som växt upp med en förälder med psykisk ohälsa upplevt en känslomässigt orolig barndom av en mängd olika anledningar. Skam, nedsatt stämningsläge, ensamhet, osäkerhet, otillräcklighet, rädsla, brist på självförtroende, ilska, känsla av övergivenhet och avundsjuka på vänner med friska föräldrar är några av de känslor som beskrivs. Sammanfattningsvis behövs det mer kunskap hos vårdpersonalen för att möta dessa barn på bästa sätt. Barn som växer upp med en förälder med psykisk ohälsa behöver exempelvis få tillräckligt med information kring förälderns sjukdom och få rätt stöttning och råd som kan leda till en bättre vardag för dessa barn.},
 author    = {Lindvall, Frida and Göransson, Malin},
 keyword   = {Psykisk ohälsa,erfarenheter,vuxna barn,förälder,barndom,uppväxt,anhörigbörda,behov},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att växa upp med en förälder som har psykisk ohälsa. En litteraturstudie över vuxnas erfarenheter av barndomen då de växt upp i en familj där den ena föräldern diagnostiserats med psykisk ohälsa.},
 year     = {2017},
}