Advanced

Vem gör vad? En kvalitativ intervjustudie om hur småbarnsföräldrar delar på hemarbetet

Olsson, Elin LU (2017) SOCK04 20171
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Denna studie tar utgångspunkt i hur småbarnsföräldrar delar upp hushållsarbetet. Statistik och tidigare forskning visar att i traditionella småbarnsfamiljer är det oftast kvinnan som tar huvudansvaret för hushållsarbete och lägger ned mest tid på det. Även par som tidigare levt jämställt får oftast en mer ojämställd uppdelning av hushållsarbetet efter att de har fått barn. Frågeställningen för detta arbete är: Hur skapas genus i hemmet hos småbarnsföräldrar och vad får det för konsekvenser i uppdelningen av hemarbetet?

Den teoretiska utgångspunkten är genusteori där avstamp tagits i Judith Butlers och Ariel Hochschilds genusteori. Metoden som har använts är kvalitativa intervjuer som har genomförts med fyra traditionella... (More)
Denna studie tar utgångspunkt i hur småbarnsföräldrar delar upp hushållsarbetet. Statistik och tidigare forskning visar att i traditionella småbarnsfamiljer är det oftast kvinnan som tar huvudansvaret för hushållsarbete och lägger ned mest tid på det. Även par som tidigare levt jämställt får oftast en mer ojämställd uppdelning av hushållsarbetet efter att de har fått barn. Frågeställningen för detta arbete är: Hur skapas genus i hemmet hos småbarnsföräldrar och vad får det för konsekvenser i uppdelningen av hemarbetet?

Den teoretiska utgångspunkten är genusteori där avstamp tagits i Judith Butlers och Ariel Hochschilds genusteori. Metoden som har använts är kvalitativa intervjuer som har genomförts med fyra traditionella småbarnsföräldrar som alla har barn mellan 2 och 6 år. Intervjuerna genomfördes i par.

Studien visar att det finns en rad olika sätt som dessa par skapar genus på. De skiljer sig mycket åt och ligger mer eller mindre nära könsstereotypa roller. Några av kvinnorna i studien visar en tydlig skillnad från den traditionella kvinnorollen, dessa kvinnor identifierar sig med delar utanför hemmet, som till exempel arbete eller fritidssysselsättning. På samma sätt kan vi se en viss förskjutning i den traditionella mansrollen där några av männen i studien visar en tydlig identifiering med papparollen och inte lika mycket med sitt arbete. Men trots att vi kan se en förskjutning så visar alla par också upp traditionella könsroller och detta ser vi i uppdelningen av hushållsarbete, främst städningen.

Alla kvinnor i studien städar mer än männen, och i vissa par åberopas också kvinnornas speciella expertis och fallenhet för att se när de behöver städa eller vara lite av en projektledare när det kommer till städningen. Så även fast genuskonstruktionerna i paren ser olika ut har de alla drag av ojämställd uppdelning av hushållsarbetet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Elin LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Genus, Genuskonstruktion, jämställdhet, hushållsarbete, småbarnsfamilj.
language
Swedish
id
8913669
date added to LUP
2017-06-19 09:17:35
date last changed
2017-06-19 09:17:35
@misc{8913669,
 abstract   = {Denna studie tar utgångspunkt i hur småbarnsföräldrar delar upp hushållsarbetet. Statistik och tidigare forskning visar att i traditionella småbarnsfamiljer är det oftast kvinnan som tar huvudansvaret för hushållsarbete och lägger ned mest tid på det. Även par som tidigare levt jämställt får oftast en mer ojämställd uppdelning av hushållsarbetet efter att de har fått barn. Frågeställningen för detta arbete är: Hur skapas genus i hemmet hos småbarnsföräldrar och vad får det för konsekvenser i uppdelningen av hemarbetet?

Den teoretiska utgångspunkten är genusteori där avstamp tagits i Judith Butlers och Ariel Hochschilds genusteori. Metoden som har använts är kvalitativa intervjuer som har genomförts med fyra traditionella småbarnsföräldrar som alla har barn mellan 2 och 6 år. Intervjuerna genomfördes i par.
 
Studien visar att det finns en rad olika sätt som dessa par skapar genus på. De skiljer sig mycket åt och ligger mer eller mindre nära könsstereotypa roller. Några av kvinnorna i studien visar en tydlig skillnad från den traditionella kvinnorollen, dessa kvinnor identifierar sig med delar utanför hemmet, som till exempel arbete eller fritidssysselsättning. På samma sätt kan vi se en viss förskjutning i den traditionella mansrollen där några av männen i studien visar en tydlig identifiering med papparollen och inte lika mycket med sitt arbete. Men trots att vi kan se en förskjutning så visar alla par också upp traditionella könsroller och detta ser vi i uppdelningen av hushållsarbete, främst städningen. 
 
Alla kvinnor i studien städar mer än männen, och i vissa par åberopas också kvinnornas speciella expertis och fallenhet för att se när de behöver städa eller vara lite av en projektledare när det kommer till städningen. Så även fast genuskonstruktionerna i paren ser olika ut har de alla drag av ojämställd uppdelning av hushållsarbetet.},
 author    = {Olsson, Elin},
 keyword   = {Genus,Genuskonstruktion,jämställdhet,hushållsarbete,småbarnsfamilj.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vem gör vad? En kvalitativ intervjustudie om hur småbarnsföräldrar delar på hemarbetet},
 year     = {2017},
}