Advanced

Klimataspektens betydelse i kommunala planer för spårväg - En jämförelse av spårvägsplaneringen i Lunds kommun och Tammerfors stad

Rehula, Fanny Sigrid Maria LU (2017) MVEM30 20171
Studies in Environmental Science
Abstract
The aim of the study is to show how the aspect of climate change, relative to the three dimensions of sustainable development, is addressed in municipal plans for light rail. In the study, a comparison is made between the plans for light rail in Lund Municipality and the City of Tampere. The focus of this comparison is on the motivating factors behind planning for light rail and on the expected effects of the introduction of the light rail in the Lund Municipality and the City of Tampere. Furthermore, an assessment is conducted of how the plans promote the three dimension of sustainable development.

The study shows that the motivational factors and effects of the light rail project to a certain extent differ between in Lund... (More)
The aim of the study is to show how the aspect of climate change, relative to the three dimensions of sustainable development, is addressed in municipal plans for light rail. In the study, a comparison is made between the plans for light rail in Lund Municipality and the City of Tampere. The focus of this comparison is on the motivating factors behind planning for light rail and on the expected effects of the introduction of the light rail in the Lund Municipality and the City of Tampere. Furthermore, an assessment is conducted of how the plans promote the three dimension of sustainable development.

The study shows that the motivational factors and effects of the light rail project to a certain extent differ between in Lund Municipality and the City of Tampere. The conclusion is made that the light rail plans in Lund Municipality mainly shows how the light rail will contribute to the economic dimension of sustainable development, while the light rail plans in the City of Tampere mainly focuses on how the light rail will contribute to the social dimension of sustainable development.

Furthermore, climate change is addressed in the light rail plans of both Lund Municipality and the City of Tampere. However, the study shows that the City of Tampere addresses the aspect of climate change more thoroughly and as a bigger issue compared to the Municipality of Lund. The study shows that in the light rail plans in the City of Tampere, the climate aspect is a larger motivational factor and the plans promote the idea that the introduction of the light rail system will have a more positive effect on the mitigation of climate change. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för att minska växthusgasutsläppen inom transportsektorn och uppnåendet av ett hållbart transportsystem. Utöver detta kan kollektivtrafiken även bidra till den regionala utvecklingen, samt att öka stadens attraktivitet och människornas livskvalitet i staden. Av kollektivtrafikslagen är det främst spårvägen som väckt stort intresse under de senaste åren. Det finns en hel del olika fördelar förknippade till spårvägen. Spårvägen som kollektivtrafikmedel är kapacitetsstarkt, miljövänligt, utrymmessnålt, tydligt och ger struktur, samt bidar till nya förutsättningar för bebyggelse och stadsförnyelse.

Spårväg är ett miljö- och klimatvänligt kollektivtrafiksystem och kan vara en viktig del av en hållbar... (More)
Kollektivtrafiken är ett viktigt verktyg för att minska växthusgasutsläppen inom transportsektorn och uppnåendet av ett hållbart transportsystem. Utöver detta kan kollektivtrafiken även bidra till den regionala utvecklingen, samt att öka stadens attraktivitet och människornas livskvalitet i staden. Av kollektivtrafikslagen är det främst spårvägen som väckt stort intresse under de senaste åren. Det finns en hel del olika fördelar förknippade till spårvägen. Spårvägen som kollektivtrafikmedel är kapacitetsstarkt, miljövänligt, utrymmessnålt, tydligt och ger struktur, samt bidar till nya förutsättningar för bebyggelse och stadsförnyelse.

Spårväg är ett miljö- och klimatvänligt kollektivtrafiksystem och kan vara en viktig del av en hållbar stad med ett hållbart trafiksystem. Då man planerar för spårväg är klimatet inte den enda faktorn som motiverar för ett införande och i denna studie ämnar vi att gå närmare in på hur klimatfrågan kan spela in då man planerar för spårväg.
Syftet med denna studie är att titta närmare på hur man i kommunala planer för spårväg behandlar klimataspekten i förhållande till de tre dimensionerna av hållbar utveckling. Studien utförs som en jämförelse av planerandet för spårväg i Lunds kommun och Tammerfors stad. Fokus för denna jämförelse ligger på spårvägens motiverande faktorer, effekter och främjande av de tre dimensionerna av hållbar utveckling. Studiens metod bygger på en dokumentanalys av kommunala planer för spårväg samt kvalitativa intervjuer med kommunala tjänstemän i Lunds kommun och Tammerfors stad.

De motiverande faktorerna för införandet av spårväg skiljer sig något mellan Lunds kommun och Tammerfors stad. I Lunds kommun är de främsta motiverande faktorerna stadsutveckling, regional tillväxt och utveckling av kollektivtrafik. I Tammerfors stad är de främsta motiverande faktorerna utveckling av kollektivtrafik och stadsstruktur.

Effekterna av införandet av spårväg bedöms vara rätt lika men skiljer sig något mellan Lunds kommun och Tammerfors stad. I Lunds kommun bedöms de största positiva effekterna vara ekonomiska, med en mycket positiv effekt på stadsutveckling och regional tillväxt. I Tammerfors stad bedöms de största positiva effekterna vara sociala, med en mycket positiv effekt på stadsstruktur och trafik. Utöver detta bedöms effekterna på luftkvalitet och klimat vara neutrala i Lunds kommun och positiv i Tammerfors stad.

Resultatet från dokumentanalysen och de kvalitativa intervjuerna pekar på att spårvägsprojektet i Lunds kommun främst främjar den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling, medan spårvägsprojektet i Tammerfors stad främst främjar den sociala dimensionen av hållbar utveckling. Varken Lunds kommun eller Tammerfors stad har fokus på den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling, och i förhållande till ovanstående bedömning kan man se att klimataspekten inte spelat en speciellt central roll i planerna för spårväg. Klimataspekten har å andra sidan lyfts fram i både Lunds kommun och Tammerfors stad, men denna har tydligare och mer utdömande lyfts fram i planerna för spårväg i Tammerfors stad jämfört med Lunds kommun. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rehula, Fanny Sigrid Maria LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20171
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
spårväg, planering, klimat, hållbar utveckling, Lunds kommun, Tammerfors stad
language
Swedish
id
8913702
date added to LUP
2017-06-14 11:21:53
date last changed
2017-06-14 11:21:53
@misc{8913702,
 abstract   = {The aim of the study is to show how the aspect of climate change, relative to the three dimensions of sustainable development, is addressed in municipal plans for light rail. In the study, a comparison is made between the plans for light rail in Lund Municipality and the City of Tampere. The focus of this comparison is on the motivating factors behind planning for light rail and on the expected effects of the introduction of the light rail in the Lund Municipality and the City of Tampere. Furthermore, an assessment is conducted of how the plans promote the three dimension of sustainable development. 

The study shows that the motivational factors and effects of the light rail project to a certain extent differ between in Lund Municipality and the City of Tampere. The conclusion is made that the light rail plans in Lund Municipality mainly shows how the light rail will contribute to the economic dimension of sustainable development, while the light rail plans in the City of Tampere mainly focuses on how the light rail will contribute to the social dimension of sustainable development. 

Furthermore, climate change is addressed in the light rail plans of both Lund Municipality and the City of Tampere. However, the study shows that the City of Tampere addresses the aspect of climate change more thoroughly and as a bigger issue compared to the Municipality of Lund. The study shows that in the light rail plans in the City of Tampere, the climate aspect is a larger motivational factor and the plans promote the idea that the introduction of the light rail system will have a more positive effect on the mitigation of climate change.},
 author    = {Rehula, Fanny Sigrid Maria},
 keyword   = {spårväg,planering,klimat,hållbar utveckling,Lunds kommun,Tammerfors stad},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Klimataspektens betydelse i kommunala planer för spårväg - En jämförelse av spårvägsplaneringen i Lunds kommun och Tammerfors stad},
 year     = {2017},
}