Advanced

Psykiatriska patienters erfarenheter av delat beslutsfattande - Litteraturstudie

Nordlund, Elina LU and Bolander, Linnéa LU (2017) SJSK20 20171
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Syfte: Syftet med litteraturstudien är att ta del av forskning som undersökt psykiatriska patienters upplevelser av delat beslutsfattande för att få en ökad förståelse för patienters preferenser. Metod: En litteraturstudie genomfördes utifrån åtta kvalitativa intervjustudier om delat beslutsfattande. En integrerad analys genomfördes för att sammanställa resultatet. Resultat: Tre kategorier identifierades: beslutsfattande som en process; vårdrelationens betydelse för delaktighet; samt att lära av varandra. Beslutsfattande beskrevs som en process som utspelade sig över tid. Relationen till vårdpersonalen var avgörande för att möjliggöra delaktighet. Ett kunskapsutbyte mellan patient och vårdpersonal var en förutsättning för att dela... (More)
Syfte: Syftet med litteraturstudien är att ta del av forskning som undersökt psykiatriska patienters upplevelser av delat beslutsfattande för att få en ökad förståelse för patienters preferenser. Metod: En litteraturstudie genomfördes utifrån åtta kvalitativa intervjustudier om delat beslutsfattande. En integrerad analys genomfördes för att sammanställa resultatet. Resultat: Tre kategorier identifierades: beslutsfattande som en process; vårdrelationens betydelse för delaktighet; samt att lära av varandra. Beslutsfattande beskrevs som en process som utspelade sig över tid. Relationen till vårdpersonalen var avgörande för att möjliggöra delaktighet. Ett kunskapsutbyte mellan patient och vårdpersonal var en förutsättning för att dela beslutsfattandet. Slutsats: Patienter är positivt inställda till delat beslutsfattande, men identifierar aspekter som försvårar delaktighet. Genom att ta tillvara på patientens erfarenhet och kunskap kan sjuksköterskan stärka patienten i beslutsprocessen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordlund, Elina LU and Bolander, Linnéa LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Shared decision making, mental health, psychiatric patients, experience, view.
language
Swedish
id
8913782
date added to LUP
2018-02-09 08:21:12
date last changed
2018-02-09 08:21:12
@misc{8913782,
 abstract   = {Syfte: Syftet med litteraturstudien är att ta del av forskning som undersökt psykiatriska patienters upplevelser av delat beslutsfattande för att få en ökad förståelse för patienters preferenser. Metod: En litteraturstudie genomfördes utifrån åtta kvalitativa intervjustudier om delat beslutsfattande. En integrerad analys genomfördes för att sammanställa resultatet. Resultat: Tre kategorier identifierades: beslutsfattande som en process; vårdrelationens betydelse för delaktighet; samt att lära av varandra. Beslutsfattande beskrevs som en process som utspelade sig över tid. Relationen till vårdpersonalen var avgörande för att möjliggöra delaktighet. Ett kunskapsutbyte mellan patient och vårdpersonal var en förutsättning för att dela beslutsfattandet. Slutsats: Patienter är positivt inställda till delat beslutsfattande, men identifierar aspekter som försvårar delaktighet. Genom att ta tillvara på patientens erfarenhet och kunskap kan sjuksköterskan stärka patienten i beslutsprocessen.},
 author    = {Nordlund, Elina and Bolander, Linnéa},
 keyword   = {Shared decision making,mental health,psychiatric patients,experience,view.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Psykiatriska patienters erfarenheter av delat beslutsfattande - Litteraturstudie},
 year     = {2017},
}