Advanced

När den generella lösningen blir en fara för liv - en kvalitativ fallstudie av projektmedarbetarnas arbete och upplevelser i Resursteam Heder

Winberg, Matilda LU (2017) SOCK04 20171
Sociology
Abstract (Swedish)
Denna uppsats är dels en efterfrågad utvärdering från Resursteam Heder dels ett examensarbete. Syftet är att undersöka projektmedarbetarna och sektionschefens upplevelser av deras arbete i Resursteam Heder. De forskningsfrågor som ligger till grund för uppsatsen är “Vilka utmaningar har medarbetarna och sektionschefen i Resursteam Heder stött på?”, “Vilka möjligheter ser medarbetarna och sektionschefen i Resursteam Heder med det mobila teamet?” och “Hur ser projektmedarbetarna och sektionschefen inom Resursteam Heder på sin egen yrkeskunskap och kompetens gällande arbetet med hedersrelaterade ärenden i relation till sitt professionella handlingsutrymme?”. Uppsatsen är utformad som en fallstudie av Resursteam Heder vilken har kombinerats... (More)
Denna uppsats är dels en efterfrågad utvärdering från Resursteam Heder dels ett examensarbete. Syftet är att undersöka projektmedarbetarna och sektionschefens upplevelser av deras arbete i Resursteam Heder. De forskningsfrågor som ligger till grund för uppsatsen är “Vilka utmaningar har medarbetarna och sektionschefen i Resursteam Heder stött på?”, “Vilka möjligheter ser medarbetarna och sektionschefen i Resursteam Heder med det mobila teamet?” och “Hur ser projektmedarbetarna och sektionschefen inom Resursteam Heder på sin egen yrkeskunskap och kompetens gällande arbetet med hedersrelaterade ärenden i relation till sitt professionella handlingsutrymme?”. Uppsatsen är utformad som en fallstudie av Resursteam Heder vilken har kombinerats med kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Resultaten som framkommer är bland annat att medarbetarna i Resursteam Heder upplever både möjligheter och utmaningar i sitt arbete. Medarbetarna nämner i intervjuerna arbetsformen i det mobila teamet som flexibelt, samarbetet med andra yrkesverksamma, de metoder teamet använder sig av samt synen på sin professionalitet. Uppsatsen visar även på att medlemmarna i teamet upplever oro i hantering av hedersrelaterade ärenden i mindre utsträckning än socialarbetare i tidigare forskning. Ytterligare framkom det att det saknas en gemensam definition om vad heder är och hur hedersrelaterad problematik ska hanteras vilket försvårar samarbeten mellan professioner och resulterar i gränsdragningar mellan olika professioner. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Winberg, Matilda LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Resursteam Heder, Malmö stad, heder, hedersrelaterat våld, socialarbetare, socialt arbete, profession, honour, honour killing, social workers, social work
language
Swedish
id
8913860
date added to LUP
2017-07-06 11:28:59
date last changed
2017-08-23 07:59:03
@misc{8913860,
 abstract   = {Denna uppsats är dels en efterfrågad utvärdering från Resursteam Heder dels ett examensarbete. Syftet är att undersöka projektmedarbetarna och sektionschefens upplevelser av deras arbete i Resursteam Heder. De forskningsfrågor som ligger till grund för uppsatsen är “Vilka utmaningar har medarbetarna och sektionschefen i Resursteam Heder stött på?”, “Vilka möjligheter ser medarbetarna och sektionschefen i Resursteam Heder med det mobila teamet?” och “Hur ser projektmedarbetarna och sektionschefen inom Resursteam Heder på sin egen yrkeskunskap och kompetens gällande arbetet med hedersrelaterade ärenden i relation till sitt professionella handlingsutrymme?”. Uppsatsen är utformad som en fallstudie av Resursteam Heder vilken har kombinerats med kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Resultaten som framkommer är bland annat att medarbetarna i Resursteam Heder upplever både möjligheter och utmaningar i sitt arbete. Medarbetarna nämner i intervjuerna arbetsformen i det mobila teamet som flexibelt, samarbetet med andra yrkesverksamma, de metoder teamet använder sig av samt synen på sin professionalitet. Uppsatsen visar även på att medlemmarna i teamet upplever oro i hantering av hedersrelaterade ärenden i mindre utsträckning än socialarbetare i tidigare forskning. Ytterligare framkom det att det saknas en gemensam definition om vad heder är och hur hedersrelaterad problematik ska hanteras vilket försvårar samarbeten mellan professioner och resulterar i gränsdragningar mellan olika professioner.},
 author    = {Winberg, Matilda},
 keyword   = {Resursteam Heder,Malmö stad,heder,hedersrelaterat våld,socialarbetare,socialt arbete,profession,honour,honour killing,social workers,social work},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {När den generella lösningen blir en fara för liv - en kvalitativ fallstudie av projektmedarbetarnas arbete och upplevelser i Resursteam Heder},
 year     = {2017},
}