Advanced

Kvinnors upplevelser av sjuksköterskans bemötande vid diagnosen bröstcancer - En litteraturstudie

Frid, Annie LU and Widehammar, Evelina LU (2017) SJSK20 20171
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Varje år insjuknar cirka 9000 kvinnor i Sverige i bröstcancer. En bröstcancerdiagnos ger upphov till en rad känslor och reaktioner, vilka kan komma att försätta den drabbade kvinnan i kris. Sjuksköterskans bemötande är av värde för kvinnan och påverkar hur hon upplever och hanterar sin nya tillvaro som sjuk individ. Syfte: Syftet med studien var att undersöka och identifiera hur kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer upplever sjuksköterskans bemötande de sex första månaderna efter bröstcancerbeskedet. Metod: Studien har utförts som en kvalitativ litteraturstudie innehållande vetenskapliga artiklar som strategiskt sökts fram i databaserna PubMed och Cinahl. Insamlad data har granskats och analyserats utifrån integrerad... (More)
Bakgrund: Varje år insjuknar cirka 9000 kvinnor i Sverige i bröstcancer. En bröstcancerdiagnos ger upphov till en rad känslor och reaktioner, vilka kan komma att försätta den drabbade kvinnan i kris. Sjuksköterskans bemötande är av värde för kvinnan och påverkar hur hon upplever och hanterar sin nya tillvaro som sjuk individ. Syfte: Syftet med studien var att undersöka och identifiera hur kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer upplever sjuksköterskans bemötande de sex första månaderna efter bröstcancerbeskedet. Metod: Studien har utförts som en kvalitativ litteraturstudie innehållande vetenskapliga artiklar som strategiskt sökts fram i databaserna PubMed och Cinahl. Insamlad data har granskats och analyserats utifrån integrerad analysmetod. Resultat: Utifrån analysen identifierades fyra kategorier. Kvinnorna ansåg att sjuksköterskans bemötande ska genomsyras av ett genuint intresse för dem som person. Kontinuitet var även något som flera av kvinnorna värdesatte, då det bidrog till att de kände sig trygga. Sjuksköterskan var den vårdprofession som bidrog till en god kontinuitet i vården utifrån kvinnornas perspektiv. Sjuksköterskan var även den vårdprofession som bistod kvinnorna med anpassad och lättförståelig information. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Frid, Annie LU and Widehammar, Evelina LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Information, Kontinuitet, Personcentrering, Trygghet
language
Swedish
id
8913897
date added to LUP
2018-02-09 08:21:52
date last changed
2018-02-09 08:21:52
@misc{8913897,
 abstract   = {Bakgrund: Varje år insjuknar cirka 9000 kvinnor i Sverige i bröstcancer. En bröstcancerdiagnos ger upphov till en rad känslor och reaktioner, vilka kan komma att försätta den drabbade kvinnan i kris. Sjuksköterskans bemötande är av värde för kvinnan och påverkar hur hon upplever och hanterar sin nya tillvaro som sjuk individ. Syfte: Syftet med studien var att undersöka och identifiera hur kvinnor som diagnostiserats med bröstcancer upplever sjuksköterskans bemötande de sex första månaderna efter bröstcancerbeskedet. Metod: Studien har utförts som en kvalitativ litteraturstudie innehållande vetenskapliga artiklar som strategiskt sökts fram i databaserna PubMed och Cinahl. Insamlad data har granskats och analyserats utifrån integrerad analysmetod. Resultat: Utifrån analysen identifierades fyra kategorier. Kvinnorna ansåg att sjuksköterskans bemötande ska genomsyras av ett genuint intresse för dem som person. Kontinuitet var även något som flera av kvinnorna värdesatte, då det bidrog till att de kände sig trygga. Sjuksköterskan var den vårdprofession som bidrog till en god kontinuitet i vården utifrån kvinnornas perspektiv. Sjuksköterskan var även den vårdprofession som bistod kvinnorna med anpassad och lättförståelig information.},
 author    = {Frid, Annie and Widehammar, Evelina},
 keyword   = {Information,Kontinuitet,Personcentrering,Trygghet},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Kvinnors upplevelser av sjuksköterskans bemötande vid diagnosen bröstcancer - En litteraturstudie},
 year     = {2017},
}