Advanced

Betydelsen av MCS-klassificering och ångest- och depressionsskattning för prediktion av Alzheimers sjukdom

Josefsson, Maria LU and Åkesson, Anna LU (2017) PSPT02 20171
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syfte: Studien undersöker vilken information klassificering i subformer av Lindriga kognitiva symptom (MCS) och depressions- och ångestsymptom tillför den diagnostiska prediktionen av Alzheimers sjukdom (AS) för patienter med MCS. Metod: Patienterna (N = 417) var mellan 60 och 80 år och hade subjektiva och/ eller objektiva lindriga kognitiva symptom, men uppfyllde inte diagnoskriterier för demenssjukdom vid första bedömning. Patienterna ingick i projektet TiDiS och hade rekryterats från minneskliniker. MCS-klassificering baserades på neuropsykologisk testning. Depression- och ångestsymptom mättes med Hospital Anxiety and Depression Scale. Uppföljning skedde efter två år. Binär logistisk regressionsanalys genomfördes för att bestämma det... (More)
Syfte: Studien undersöker vilken information klassificering i subformer av Lindriga kognitiva symptom (MCS) och depressions- och ångestsymptom tillför den diagnostiska prediktionen av Alzheimers sjukdom (AS) för patienter med MCS. Metod: Patienterna (N = 417) var mellan 60 och 80 år och hade subjektiva och/ eller objektiva lindriga kognitiva symptom, men uppfyllde inte diagnoskriterier för demenssjukdom vid första bedömning. Patienterna ingick i projektet TiDiS och hade rekryterats från minneskliniker. MCS-klassificering baserades på neuropsykologisk testning. Depression- och ångestsymptom mättes med Hospital Anxiety and Depression Scale. Uppföljning skedde efter två år. Binär logistisk regressionsanalys genomfördes för att bestämma det prediktiva värdet av MCS-klassificering, depressions- och ångestsymptom, när hänsyn tagits till ålder, kön, utbildningsnivå, genetik och biomarkörer i cerebrospinalvätska. Resultat: MCS-klassificering tillförde 12.3 % i förklarad varians, utöver övriga variabler. Patienter med fler än en påverkad kognitiv domän hade högre risk att utveckla AS, än övriga grupper. Särskilt hög risk hade dessa patienter om episodiskt minne var påverkat. Varken depression- eller ångestsymptom hade ett samband med AS efter två år. Slutsatser: Studien ger stöd för att neuropsykologisk testning är en viktig komponent vid bedömning av patienter med lindriga kognitiva symptom. Framtida studier bör undersöka det prediktiva värdet av depressions- och ångestsymptom med andra mätinstrument. (Less)
Abstract
Aims: The study investigates what information classification of Mild Cognitive Symptoms (MCS) subtype and symptoms of depression and anxiety add to the diagnostic prediction of Alzheimer's disease (AD) for MCS-patients. Method: Patients (N = 417), ranging between 60 and 80 years old, had subjective and/ or objective mild cognitive symptoms, but did not meet diagnostic criteria for dementia at baseline visit. The patients were part of the TiDiS project and were recruited from memory clinics. MCS classification was based on neuropsychological testing. Depression and anxiety symptoms were measured with Hospital Anxiety and Depression Scale. Follow-up took place after two years. Binary logistic regression analysis was performed to determine... (More)
Aims: The study investigates what information classification of Mild Cognitive Symptoms (MCS) subtype and symptoms of depression and anxiety add to the diagnostic prediction of Alzheimer's disease (AD) for MCS-patients. Method: Patients (N = 417), ranging between 60 and 80 years old, had subjective and/ or objective mild cognitive symptoms, but did not meet diagnostic criteria for dementia at baseline visit. The patients were part of the TiDiS project and were recruited from memory clinics. MCS classification was based on neuropsychological testing. Depression and anxiety symptoms were measured with Hospital Anxiety and Depression Scale. Follow-up took place after two years. Binary logistic regression analysis was performed to determine the predictive value of MCS classification, depression and anxiety, for AD. Age, gender, education level, genetics and biomarkers in cerebrospinal fluid were also included in the analysis. Result: MCS classification explained 12.3% of the variance, in addition to other variables. Patients with more than one affected cognitive domain had a higher risk of developing AD than other groups. If episodic memory was affected, these patients had a particularly high risk. Neither depression nor anxiety were associated with AD. Conclusions: The study provides support for neuropsychological testing to be an important component in assessing MCS-patients. Future studies should evaluate the predictive value of depression and anxiety with other measuring instruments. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Josefsson, Maria LU and Åkesson, Anna LU
supervisor
organization
course
PSPT02 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Lindrig kognitiv störning, Lindriga kognitiva symptom, MCI, MCS, amnestisk, Alzheimers sjukdom, depression, ångest
language
Swedish
id
8913958
date added to LUP
2017-06-21 13:10:41
date last changed
2017-06-21 13:10:41
@misc{8913958,
 abstract   = {Aims: The study investigates what information classification of Mild Cognitive Symptoms (MCS) subtype and symptoms of depression and anxiety add to the diagnostic prediction of Alzheimer's disease (AD) for MCS-patients. Method: Patients (N = 417), ranging between 60 and 80 years old, had subjective and/ or objective mild cognitive symptoms, but did not meet diagnostic criteria for dementia at baseline visit. The patients were part of the TiDiS project and were recruited from memory clinics. MCS classification was based on neuropsychological testing. Depression and anxiety symptoms were measured with Hospital Anxiety and Depression Scale. Follow-up took place after two years. Binary logistic regression analysis was performed to determine the predictive value of MCS classification, depression and anxiety, for AD. Age, gender, education level, genetics and biomarkers in cerebrospinal fluid were also included in the analysis. Result: MCS classification explained 12.3% of the variance, in addition to other variables. Patients with more than one affected cognitive domain had a higher risk of developing AD than other groups. If episodic memory was affected, these patients had a particularly high risk. Neither depression nor anxiety were associated with AD. Conclusions: The study provides support for neuropsychological testing to be an important component in assessing MCS-patients. Future studies should evaluate the predictive value of depression and anxiety with other measuring instruments.},
 author    = {Josefsson, Maria and Åkesson, Anna},
 keyword   = {Lindrig kognitiv störning,Lindriga kognitiva symptom,MCI,MCS,amnestisk,Alzheimers sjukdom,depression,ångest},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Betydelsen av MCS-klassificering och ångest- och depressionsskattning för prediktion av Alzheimers sjukdom},
 year     = {2017},
}