Advanced

På andra sidan skynket- operationssjuksköterskans syn på samarbetet med anestesisjuksköterskan. En intervjustudie

Arndorff, Julia LU (2017) OPSM20 20171
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
BAKGRUND: Operations- och anestesisjuksköterskans kompetensbeskrivningar belyser vikten av att ha god förmåga att kommunicera med och fatta beslut i samråd med resterande teammedlemmar och de har ett gemensamt ansvar för patientsäkerheten.

SYFTE: Att beskriva operationssjuksköterskans syn på det perioperativa samarbetet med anestesisjuksköterskan och dess påverkan på patientsäkerheten. METOD: Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med sju operationssjuksköterskor som analyserats med kvalitativ innehållsanalys.

RESULTAT: Det latenta temat som genomsyrade de fem kategorierna var att göra lika och vara jämlik. Kategorier som bildades var: personliga faktorer inverkar på samarbetet, motivation till gränsöverskridande samarbete,... (More)
BAKGRUND: Operations- och anestesisjuksköterskans kompetensbeskrivningar belyser vikten av att ha god förmåga att kommunicera med och fatta beslut i samråd med resterande teammedlemmar och de har ett gemensamt ansvar för patientsäkerheten.

SYFTE: Att beskriva operationssjuksköterskans syn på det perioperativa samarbetet med anestesisjuksköterskan och dess påverkan på patientsäkerheten. METOD: Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med sju operationssjuksköterskor som analyserats med kvalitativ innehållsanalys.

RESULTAT: Det latenta temat som genomsyrade de fem kategorierna var att göra lika och vara jämlik. Kategorier som bildades var: personliga faktorer inverkar på samarbetet, motivation till gränsöverskridande samarbete, vikten av kommunikation, ta ökat ansvar i förberedelserna samt yrkesprofessionell och medmänsklig respekt.

KONKLUSION: Ett jämlikt samarbete med gemensamt ansvarstagande för patienten bör leda till en patientsäker vård. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Arndorff, Julia LU
supervisor
organization
course
OPSM20 20171
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Operationssjuksköterska, Anestesisjuksköterska, Samarbete, Teamarbete, Patientsäkerhet, Innehållsanalys
language
Swedish
id
8914128
date added to LUP
2017-06-12 14:26:58
date last changed
2017-06-12 14:26:58
@misc{8914128,
 abstract   = {BAKGRUND: Operations- och anestesisjuksköterskans kompetensbeskrivningar belyser vikten av att ha god förmåga att kommunicera med och fatta beslut i samråd med resterande teammedlemmar och de har ett gemensamt ansvar för patientsäkerheten. 

SYFTE: Att beskriva operationssjuksköterskans syn på det perioperativa samarbetet med anestesisjuksköterskan och dess påverkan på patientsäkerheten. METOD: Kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med sju operationssjuksköterskor som analyserats med kvalitativ innehållsanalys. 

RESULTAT: Det latenta temat som genomsyrade de fem kategorierna var att göra lika och vara jämlik. Kategorier som bildades var: personliga faktorer inverkar på samarbetet, motivation till gränsöverskridande samarbete, vikten av kommunikation, ta ökat ansvar i förberedelserna samt yrkesprofessionell och medmänsklig respekt. 

KONKLUSION: Ett jämlikt samarbete med gemensamt ansvarstagande för patienten bör leda till en patientsäker vård.},
 author    = {Arndorff, Julia},
 keyword   = {Operationssjuksköterska,Anestesisjuksköterska,Samarbete,Teamarbete,Patientsäkerhet,Innehållsanalys},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {På andra sidan skynket- operationssjuksköterskans syn på samarbetet med anestesisjuksköterskan. En intervjustudie},
 year     = {2017},
}