Advanced

Översvämningar inom förorenade fastigheter i Helsingborg - En riskbedömning av förorenade fastigheter vid framtida skyfall och högvatten

Johansson, Ida LU (2017) MVEM03 20171
Studies in Environmental Science
Abstract
According to IPCC:s latest report a rise in extreme weather situations is expected as a result of global warming. Climate changes are causing more intense precipitation and rising sea levels. Because of this, flood events are expected to increase. Studies show that flood events cause increased transport of contaminants due to flooding of contaminated sites. This can cause harm on both humans and the environment. As a result of this, it is important to identify contaminated sites that might be affected during flood events. The aim of this study is to identify which of the contaminated sites in the city of Helsingborg, in south west Sweden, that poses the greatest risk of contamination transport due to flooding events. This was done by... (More)
According to IPCC:s latest report a rise in extreme weather situations is expected as a result of global warming. Climate changes are causing more intense precipitation and rising sea levels. Because of this, flood events are expected to increase. Studies show that flood events cause increased transport of contaminants due to flooding of contaminated sites. This can cause harm on both humans and the environment. As a result of this, it is important to identify contaminated sites that might be affected during flood events. The aim of this study is to identify which of the contaminated sites in the city of Helsingborg, in south west Sweden, that poses the greatest risk of contamination transport due to flooding events. This was done by comparing maps over potentially contaminated sites with four modelled flood scenarios that show how floods might affect Helsingborg due to heavy rainfalls and future sea level rise. The average water depth of the modelled floods on each contaminated site was then calculated by using the GIS-program ArcGIS. After identifying the sites with the highest calculated water depth, MIFO-reports of each of these sites were summarized. As a result of this, the sites where contaminants are most hazardous and most likely to be transported could be identified. The result of this study shows that there are a total of twelve sites that poses the greatest risk of contamination transport in Helsingborg. However, there is a lack of studies on how contaminated areas are affected by floods which makes the risk assessment difficult. Hence, this study concludes that there is a need for further research of how soil pollutions are affected by floods, especially in urban areas. This study also concludes that effects of climate changes probably should be included from the start in future risk assessments of contaminated sites. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Risk för föroreningsspridning vid framtida
översvämningar

Mellan åren 1995 och 2015 registrerades över 3000 översvämningskatastrofer världen över. Detta gör översvämningar till den överlägset vanligaste förekommande naturolyckan. På grund av pågående klimatförändringar och den globala uppvärmningen förväntas antalet översvämningar bli ännu fler i framtiden. Detta beror dels på att framtida skyfall väntas bli fler och intensivare och dels på att havsnivåerna stiger när glaciärer och inlandsisar smälter.
Förutom att utgöra hot mot människor och bebyggelse har översvämningar också bevisats påverka miljön negativt. En stor del av detta beror på att översvämningar kan bidra till spridning av förorenande ämnen som finns i marken efter... (More)
Risk för föroreningsspridning vid framtida
översvämningar

Mellan åren 1995 och 2015 registrerades över 3000 översvämningskatastrofer världen över. Detta gör översvämningar till den överlägset vanligaste förekommande naturolyckan. På grund av pågående klimatförändringar och den globala uppvärmningen förväntas antalet översvämningar bli ännu fler i framtiden. Detta beror dels på att framtida skyfall väntas bli fler och intensivare och dels på att havsnivåerna stiger när glaciärer och inlandsisar smälter.
Förutom att utgöra hot mot människor och bebyggelse har översvämningar också bevisats påverka miljön negativt. En stor del av detta beror på att översvämningar kan bidra till spridning av förorenande ämnen som finns i marken efter bland annat gamla industrier, kemtvättar och brandövningsplatser. I Sverige finns ungefär 85 000 potentiellt förorenade områden. På många platser ligger föroreningarna stilla i marken och utgör därmed ingen direkt fara. Om förutsättningarna på de här platserna däremot ändras, till exempel i samband med en översvämning, kan mycket farliga föroreningar spridas ut i naturen. Studier visar att risken för föroreningsspridning vid översvämningar ökar i områden där det finns risk för ras, skred eller erosion. Spridningen av föroreningar är också mycket beroende av lokala markegenskaper, de specifika föroreningarnas egenskaper, lokala grundvattennivåer och eventuella nederbördsmängder.
Hoten från klimatförändringarna gör att det finns behov av att anpassa städer och kuststräckor inför framtida extrema vädersituationer och naturolyckor. För att minimera miljöpåverkan från framtida översvämningar är en viktig i del anpassningsarbetet att identifiera förorenade områden som bedöms kunna utgöra en risk för föroreningsspridning.
I den här studien har de förorenade områden, inom Helsingborg, som beräknas drabbas mest vid framtida översvämningar orsakade av dels skyfall och dels höga vattennivåer längs kusten identifierats. Utifrån detta har även de områden som bedöms utgöra störst risk för föroreningsspridning kartlagts. Totalt undersöktes 55 förorenade fastigheter. Utav dessa identifierades 12 fastigheter där förutsättningarna för föroreningsspridning vid framtida översvämningar bedömdes som störst. Studien visar dock att framtida översvämningar kan komma att påverka större delen av de studerade fastigheterna inom Helsingborg och att det därför finns behov av att undersöka dessa områden närmare. Identifieringen av riskfastigheter är baserad på beräkningar av potentiella översvämningsdjup och på de bedömningar och riskklassificeringar som länsstyrelsen och Helsingborgs kommun gjort för de olika fastigheterna.
Klimatförändringarna kan komma att påverka spridningen av föroreningar från förorenade områden på fler sätt än enbart via översvämningar. För att i framtiden minimera risken för att föroreningar sprids kan det därför vara en god idé att väga in klimatförändringarnas effekter och risken för naturolyckor vid bedömningar av förorenade områden. På så vis finns det möjlighet att sätta in åtgärder redan innan olyckan är framme. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Ida LU
supervisor
organization
course
MVEM03 20171
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Global warming, flooding, water contamination contaminated soils, Sweden, Helsingborg
language
Swedish
id
8914151
date added to LUP
2017-06-14 13:08:05
date last changed
2017-06-14 13:08:05
@misc{8914151,
 abstract   = {According to IPCC:s latest report a rise in extreme weather situations is expected as a result of global warming. Climate changes are causing more intense precipitation and rising sea levels. Because of this, flood events are expected to increase. Studies show that flood events cause increased transport of contaminants due to flooding of contaminated sites. This can cause harm on both humans and the environment. As a result of this, it is important to identify contaminated sites that might be affected during flood events. The aim of this study is to identify which of the contaminated sites in the city of Helsingborg, in south west Sweden, that poses the greatest risk of contamination transport due to flooding events. This was done by comparing maps over potentially contaminated sites with four modelled flood scenarios that show how floods might affect Helsingborg due to heavy rainfalls and future sea level rise. The average water depth of the modelled floods on each contaminated site was then calculated by using the GIS-program ArcGIS. After identifying the sites with the highest calculated water depth, MIFO-reports of each of these sites were summarized. As a result of this, the sites where contaminants are most hazardous and most likely to be transported could be identified. The result of this study shows that there are a total of twelve sites that poses the greatest risk of contamination transport in Helsingborg. However, there is a lack of studies on how contaminated areas are affected by floods which makes the risk assessment difficult. Hence, this study concludes that there is a need for further research of how soil pollutions are affected by floods, especially in urban areas. This study also concludes that effects of climate changes probably should be included from the start in future risk assessments of contaminated sites.},
 author    = {Johansson, Ida},
 keyword   = {Global warming,flooding,water contamination contaminated soils,Sweden,Helsingborg},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Översvämningar inom förorenade fastigheter i Helsingborg - En riskbedömning av förorenade fastigheter vid framtida skyfall och högvatten},
 year     = {2017},
}