Advanced

Kvartsmineralogins betydelse för en lyckad luminiscensdatering

Walheim, Karin LU (2017) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20171
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Optisk stimulerad luminiscens-analys (OSL-analys) är en metod som används för att datera bl.a. sediment från senkvartär tid. Det är av intresse för att ta reda på när geologiska händelser ägde rum och när isarna rört sig under senaste glaciationen och deglaciationen. Ett mineral som kan användas för åldersbestämning med OSL är kvarts. OSL åldersbestämmer inte kvartskornet utan avsättningsåldern för sedimentet där kvartskornet ingår. Det händer att kvalitén på OSL-analysers resultat inte är till belåtenhet vilket beror på kvartsens känslighet. Kvarts med hög känslighet är bättre på att avge luminiscensenergi med en dominerande snabb signalkomponent vilket är nödvändigt för en lyckad OSL-datering.
I den här rapporten undersöks om... (More)
Optisk stimulerad luminiscens-analys (OSL-analys) är en metod som används för att datera bl.a. sediment från senkvartär tid. Det är av intresse för att ta reda på när geologiska händelser ägde rum och när isarna rört sig under senaste glaciationen och deglaciationen. Ett mineral som kan användas för åldersbestämning med OSL är kvarts. OSL åldersbestämmer inte kvartskornet utan avsättningsåldern för sedimentet där kvartskornet ingår. Det händer att kvalitén på OSL-analysers resultat inte är till belåtenhet vilket beror på kvartsens känslighet. Kvarts med hög känslighet är bättre på att avge luminiscensenergi med en dominerande snabb signalkomponent vilket är nödvändigt för en lyckad OSL-datering.
I den här rapporten undersöks om kvartsens känslighet beror på spårelement som finns i kvartsens kristallgitter. Kvarts från prover som analyserats med OSL analyseras med LA-ICP-MS för att få fram dess kvantitativa kemiska sammansättning. Resultaten från de tidigare genomförda OSL-analyserna jämfördes med resultaten från LA-ICP-MS-analysen. Ingen tydlig koppling mellan spårämnen och kvartsens känslighet kunde observeras. (Less)
Abstract
Optically stimulated luminescence analysis (OSL analysis) is a method used to date sediments from late Quaternary. The method is useful to find out when geological events took place and when the ice sheets moved during the recent glaciation and deglaciation. A mineral that can be used for determination of age with OSL is quartz. The OSL dating method does not determine the age of the individual quartz grain, but rather the settling age of the sediment in which the quartz is included. However, the quality of the OSL results are not always satisfactory, which depends on the quartz sensitivity. Quartz with high sensitivity is better at releasing luminescence energy with a dominant fast signal component, which is necessary for successful OSL... (More)
Optically stimulated luminescence analysis (OSL analysis) is a method used to date sediments from late Quaternary. The method is useful to find out when geological events took place and when the ice sheets moved during the recent glaciation and deglaciation. A mineral that can be used for determination of age with OSL is quartz. The OSL dating method does not determine the age of the individual quartz grain, but rather the settling age of the sediment in which the quartz is included. However, the quality of the OSL results are not always satisfactory, which depends on the quartz sensitivity. Quartz with high sensitivity is better at releasing luminescence energy with a dominant fast signal component, which is necessary for successful OSL dating.
This report examines whether the quartz sensitivity depends on trace elements found in the quartz crystals’ grid. Quartz from samples previously analysed by OSL were analysed by LA-ICP-MS to obtain its quantitative chemical composition. The results from the previously conducted OSL analysis were compared with the results of the LA-ICP-MS analysis. No clear association between trace elements and quartz sensitivity could be observed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Walheim, Karin LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kvartsmineralogi, LA-ICP-MS, luminiscens, optiskt stimulerad luminescens (OSL), åldersdatering
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
514
language
Swedish
id
8914195
date added to LUP
2017-06-12 15:12:58
date last changed
2017-06-21 14:36:44
@misc{8914195,
 abstract   = {Optically stimulated luminescence analysis (OSL analysis) is a method used to date sediments from late Quaternary. The method is useful to find out when geological events took place and when the ice sheets moved during the recent glaciation and deglaciation. A mineral that can be used for determination of age with OSL is quartz. The OSL dating method does not determine the age of the individual quartz grain, but rather the settling age of the sediment in which the quartz is included. However, the quality of the OSL results are not always satisfactory, which depends on the quartz sensitivity. Quartz with high sensitivity is better at releasing luminescence energy with a dominant fast signal component, which is necessary for successful OSL dating. 	
	This report examines whether the quartz sensitivity depends on trace elements found in the quartz crystals’ grid. Quartz from samples previously analysed by OSL were analysed by LA-ICP-MS to obtain its quantitative chemical composition. The results from the previously conducted OSL analysis were compared with the results of the LA-ICP-MS analysis. No clear association between trace elements and quartz sensitivity could be observed.},
 author    = {Walheim, Karin},
 keyword   = {kvartsmineralogi,LA-ICP-MS,luminiscens,optiskt stimulerad luminescens (OSL),åldersdatering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Kvartsmineralogins betydelse för en lyckad luminiscensdatering},
 year     = {2017},
}