Advanced

Implicit påverkan – Kan priming av mångfald ge effekt på social intelligens?

Tillström, Ann LU and Sterner, Marielle LU (2017) PSYK11 20171
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Uppsatsen syftar till att undersöka om priming av mångfald kan påverka människans sociala intelligens. Undersökningen har gjorts med en experimentell design, där två experimentgrupper primades med en text som beskrev en arbetssituation med hög mångfald respektive hög enfald. Kontrollgruppen läste en neutral text. Texterna efterföljdes av självskattningstestet Tromsö Social Intelligence Test (TSIT) som mäter social intelligens i tre subskalor: social informationsprocess, social medvetenhet och social förmåga. Översättningen av självskattningstestet visade hög interreliabilitet. De olika betingelserna randomiserades ut till 264 personer på ett universitetsbibliotek och delades upp i två experimentgrupper och en kontrollgrupp. Undersökningen... (More)
Uppsatsen syftar till att undersöka om priming av mångfald kan påverka människans sociala intelligens. Undersökningen har gjorts med en experimentell design, där två experimentgrupper primades med en text som beskrev en arbetssituation med hög mångfald respektive hög enfald. Kontrollgruppen läste en neutral text. Texterna efterföljdes av självskattningstestet Tromsö Social Intelligence Test (TSIT) som mäter social intelligens i tre subskalor: social informationsprocess, social medvetenhet och social förmåga. Översättningen av självskattningstestet visade hög interreliabilitet. De olika betingelserna randomiserades ut till 264 personer på ett universitetsbibliotek och delades upp i två experimentgrupper och en kontrollgrupp. Undersökningen gav ett signifikant resultat för subskalan social informationsprocess. Den sociala informationsprocessen minskade vid priming av både mångfald och enfald, vilket delvis gick i paritet med vår forskningshypotes. De två andra subskalorna, social medvetenhet och social förmåga, gav inget signifikant resultat. Det vill säga primingen av mångfald höjde inte, och primingen av enfald minskade inte deltagarnas sociala intelligens. Eftersom en del effekter av mångfald har i tidigare studier visat komma efter viss tid skulle en fördröjning av primingens effekt kunna vara en möjlig förklaring till våra resultat. (Less)
Abstract (Swedish)
The study aims to investigate whether diversity can affect people's social intelligence. The study has been conducted with an experimental design, where two experimental groups were primed with a text describing a workplace with a high degree of diversity respectively non-diversity. A control-group read a neutral text. The texts were followed by the self-assessment test Tromsö Social Intelligence Test (TSIT), which measures social intelligence in three subscales: social information process, social awareness and social skills. The translation of the self-assessment test showed high interreliability. The conditions were randomized to 264 people in a university library and divided into two experimental groups and a control group. The study... (More)
The study aims to investigate whether diversity can affect people's social intelligence. The study has been conducted with an experimental design, where two experimental groups were primed with a text describing a workplace with a high degree of diversity respectively non-diversity. A control-group read a neutral text. The texts were followed by the self-assessment test Tromsö Social Intelligence Test (TSIT), which measures social intelligence in three subscales: social information process, social awareness and social skills. The translation of the self-assessment test showed high interreliability. The conditions were randomized to 264 people in a university library and divided into two experimental groups and a control group. The study showed significant results for the subscale social information process. The social information-process slightly decreased with priming of both diversity and non-diversity, which in part was in parity with the hypothesis of our research. The other two subscales, social awareness and social skills, did not produce any significant results and a linear trend was not found. That means that the priming of diversity did not increase, and the priming of non-diversity did not decrease participants' social intelligence. Since some effects of diversity in earlier studies did not show up until after a certain amount of time, a delay in the effect of the priming could be a possible explanation of our results.
Keywords: Interpersonal communication, diversity, social intelligence, priming (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Tillström, Ann LU and Sterner, Marielle LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Nyckelord: Interpersonell kommunikation, mångfald, social intelligens, priming
language
Swedish
id
8914258
date added to LUP
2017-06-14 12:26:29
date last changed
2017-06-14 12:26:29
@misc{8914258,
 abstract   = {The study aims to investigate whether diversity can affect people's social intelligence. The study has been conducted with an experimental design, where two experimental groups were primed with a text describing a workplace with a high degree of diversity respectively non-diversity. A control-group read a neutral text. The texts were followed by the self-assessment test Tromsö Social Intelligence Test (TSIT), which measures social intelligence in three subscales: social information process, social awareness and social skills. The translation of the self-assessment test showed high interreliability. The conditions were randomized to 264 people in a university library and divided into two experimental groups and a control group. The study showed significant results for the subscale social information process. The social information-process slightly decreased with priming of both diversity and non-diversity, which in part was in parity with the hypothesis of our research. The other two subscales, social awareness and social skills, did not produce any significant results and a linear trend was not found. That means that the priming of diversity did not increase, and the priming of non-diversity did not decrease participants' social intelligence. Since some effects of diversity in earlier studies did not show up until after a certain amount of time, a delay in the effect of the priming could be a possible explanation of our results.
Keywords: Interpersonal communication, diversity, social intelligence, priming},
 author    = {Tillström, Ann and Sterner, Marielle},
 keyword   = {Nyckelord: Interpersonell kommunikation,mångfald,social intelligens,priming},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Implicit påverkan – Kan priming av mångfald ge effekt på social intelligens?},
 year     = {2017},
}