Advanced

Spridningen av gummigranulat från konstgräsplaner. - En undersökning av Aggarpsvallen i Svedala kommun

Svantesson, Felicia LU (2017) MVEK02 20171
Studies in Environmental Science
Abstract
The use of artificial football fields has increased drastically in Sweden since a few years back. Moreover, approximately hundred new fields are created each year. The infill material, consisting of rubber granulate made of old tires, are classified as the second largest source of micro-plastic dispersion to the oceans. This study aims to investigate the spread of the rubber granulate from two artificial football fields in the county Svedala in Sweden. In order to get an estimate of the amount of granulates, a sediment sampling of the adjacent watercourse and grass slope was implemented.
This study showed that there is approximately 0.5 ton granulate in the watercourse and 0.6 ton in the grass slope, which was estimated to have been there... (More)
The use of artificial football fields has increased drastically in Sweden since a few years back. Moreover, approximately hundred new fields are created each year. The infill material, consisting of rubber granulate made of old tires, are classified as the second largest source of micro-plastic dispersion to the oceans. This study aims to investigate the spread of the rubber granulate from two artificial football fields in the county Svedala in Sweden. In order to get an estimate of the amount of granulates, a sediment sampling of the adjacent watercourse and grass slope was implemented.
This study showed that there is approximately 0.5 ton granulate in the watercourse and 0.6 ton in the grass slope, which was estimated to have been there for these five years the fields have existed. Based on an interview with the football fields maintenance staff, approximately 0.78 ton granulate per 100 football players have been spread from the fields within five years. These results show a rough estimation of the total spread of around 1.88 ton granulate from the football fields since 2012 to 2017. Still, this is just a small amount of granulates added to the fields under these five years, which is between 25-35 ton on each (5-7 ton/year). Concerning the water treatment plant in Svedala, they could not see any rubber granulate in their purification processes. However, since rubber granulate are so small, and they did not have any existing methods to deal with micro- plastics, this is not ensured.
This highlights that there is a certain spread of rubber granulate from the football fields, and that there are not enough measures to prevent this according to this study. It also highlights that there are too few purification methods in the treatment plan to cleanse the water from eventual micro-plastics dispersal. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Antalet konstgjorda fotbollsplaner har ökat drastiskt sedan några år tillbaka och i Sverige skapas runt 100 nya konstgräsplaner varje år. På planer läggs det så kallat gummigranulat, mycket små plastbitar av gummikaraktär, vilka huvudsakligen är framställda av gamla bildäck. Vad många inte vet är att dessa små plastbitar kan spridas till våra vattendrag och hav. Där kan de ha en negativ påverkan på akvatiska ekosystem.

I Sverige blir det allt vanligare att spela fotboll på konstgräsplaner eftersom de är möjliga att spela på året om, samt billiga i underhåll. Samtidigt anses de vara ett miljöproblem och klassas som den näst största spridningskällan av mikroplaster till haven. Boven i dramat är det ifyllnadsmaterial som används på... (More)
Antalet konstgjorda fotbollsplaner har ökat drastiskt sedan några år tillbaka och i Sverige skapas runt 100 nya konstgräsplaner varje år. På planer läggs det så kallat gummigranulat, mycket små plastbitar av gummikaraktär, vilka huvudsakligen är framställda av gamla bildäck. Vad många inte vet är att dessa små plastbitar kan spridas till våra vattendrag och hav. Där kan de ha en negativ påverkan på akvatiska ekosystem.

I Sverige blir det allt vanligare att spela fotboll på konstgräsplaner eftersom de är möjliga att spela på året om, samt billiga i underhåll. Samtidigt anses de vara ett miljöproblem och klassas som den näst största spridningskällan av mikroplaster till haven. Boven i dramat är det ifyllnadsmaterial som används på planerna i form av gummigranulat, vilket främst består av återvunna bildäck. Gummigranulat ingår i kategorin mikroplaster, alltså plastartiklar mindre än 5 mm. Mikroplaster har visat sig ha negativ inverkan framför allt på vattenlevande organismer som fiskar, kräftdjur med mera. Djuren får i sig mikroplasterna genom förtäring, vilket leder till svält då plasterna fyller upp magsäcken men inte bidrar med näring. De kan också bli förgiftade av mikroplasternas läckande kemikalier i vattnet.

I detta arbete har undersökningar gjorts på några av granulatets potentiella spridningsvägar från två konstgjorda fotbollsplaner i Aggarpsvallen i Svedala kommun. Eftersom konstgjorda fotbollsplaner ökar i antal och ganska nyligen har uppmärksammats som ett miljöproblem, är det ett högaktuellt område att undersöka. Studien är tänkt att fungera som informationsunderlag inför beslut kring konstgräsplaner, samt för vidare forskning i ämnet.

Resultatet visade att 100 fotbollsspelare kan ha spridit runt 0,78 ton granulat under de fem åren som de båda planerna existerat. Studien visade också att både grässlänten och angränsande vattendrag intill planerna var förorenade av granulat. Omkring 0,6 ton granulat fanns i slänten och 0,5 ton i vattendraget, vilket gav sammanlagt 1,13 ton som kunde spridas via vattendraget. En intervju med Svedala reningsverk ingick också i studien då gummigranulat kan spridas via exempelvis tvättmaskiner till avloppet. Det visade sig dessvärre att det inte fanns några kontroller kring utsläpp av mikroplaster eller förebyggande åtgärder för att förhindra dess spridning via reningsverket.

Studien tyder på att av de 25–35 ton granulat som lagts på varje fotbollsplan under de fem åren som gått, är det en tämligen liten mängd granulat på totalt 1,88 ton som spridits från planerna sedan år 2012. Dock är detta endast en liten del av det granulat som sprids och fler springvägar finns. Svedala kommun har vidtagit flera åtgärder för att minska spillet av gummigranulat från fotbollsplanerna, ändå tycks det finnas risk för fortsatt spridning till miljön. Åtgärder borde vidtas som införande av filter i dagvattenbrunnar, årliga kontroller av vattendrag samt reningsverk, införskaffande av en kant runt planområdet, samt använda miljövänligare ifyllnadsmaterial. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svantesson, Felicia LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Artificial Football fields, rubber granulate, micro plastic dispersion, water, oceans.
language
Swedish
id
8914430
date added to LUP
2017-06-30 15:01:23
date last changed
2017-06-30 15:01:23
@misc{8914430,
 abstract   = {The use of artificial football fields has increased drastically in Sweden since a few years back. Moreover, approximately hundred new fields are created each year. The infill material, consisting of rubber granulate made of old tires, are classified as the second largest source of micro-plastic dispersion to the oceans. This study aims to investigate the spread of the rubber granulate from two artificial football fields in the county Svedala in Sweden. In order to get an estimate of the amount of granulates, a sediment sampling of the adjacent watercourse and grass slope was implemented.
This study showed that there is approximately 0.5 ton granulate in the watercourse and 0.6 ton in the grass slope, which was estimated to have been there for these five years the fields have existed. Based on an interview with the football fields maintenance staff, approximately 0.78 ton granulate per 100 football players have been spread from the fields within five years. These results show a rough estimation of the total spread of around 1.88 ton granulate from the football fields since 2012 to 2017. Still, this is just a small amount of granulates added to the fields under these five years, which is between 25-35 ton on each (5-7 ton/year). Concerning the water treatment plant in Svedala, they could not see any rubber granulate in their purification processes. However, since rubber granulate are so small, and they did not have any existing methods to deal with micro- plastics, this is not ensured.
This highlights that there is a certain spread of rubber granulate from the football fields, and that there are not enough measures to prevent this according to this study. It also highlights that there are too few purification methods in the treatment plan to cleanse the water from eventual micro-plastics dispersal.},
 author    = {Svantesson, Felicia},
 keyword   = {Artificial Football fields,rubber granulate,micro plastic dispersion,water,oceans.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Spridningen av gummigranulat från konstgräsplaner. - En undersökning av Aggarpsvallen i Svedala kommun},
 year     = {2017},
}