Advanced

Alltid skyldig? - En undersökning av de idrottsliga reglernas strikta ansvar för doping

Säleby, Josefine LU (2017) LAGF03 20171
Department of Law
Faculty of Law
Abstract
Ever since the professionalisation of sports in the early 20th century, there has been a great interest in doping-related issues. Today, the athletic regulation towards doping is comprehensive. In Sweden it is also a crime by legislation. The regulation has been, and still is, a great subject of debate. A provision that has attracted attention is the athletic principle of strict liability. The principle concludes that a sample containing a prohibited substance is sufficient for an athlete to break the regulation, without demanding establishment of intent or negligence. The purpose of this essay is to investigate this strict liability and the leading arguments of the opposing advocates.

To be able to discuss the strict liability,... (More)
Ever since the professionalisation of sports in the early 20th century, there has been a great interest in doping-related issues. Today, the athletic regulation towards doping is comprehensive. In Sweden it is also a crime by legislation. The regulation has been, and still is, a great subject of debate. A provision that has attracted attention is the athletic principle of strict liability. The principle concludes that a sample containing a prohibited substance is sufficient for an athlete to break the regulation, without demanding establishment of intent or negligence. The purpose of this essay is to investigate this strict liability and the leading arguments of the opposing advocates.

To be able to discuss the strict liability, knowledge about the anti-doping regulations is required. The primary question at issue is thus how usage of doping classified substances is regulated within the legal and athletic systems. A legal dogmatic method is applied when investigating the legal framework. The athletic normative system is, in similarity to the legal normative system, bound by different sources and the legal dogmatic method is used analogously. The material under study when searching for arguments for and against the principle of strict liability is first and foremost decisions from the CAS and literature.

The essay addresses the existence of several arguments for and against the principle. In particular, there is a conflict between the interest of competition on equal terms for all practitioners on one side, and the interest of ensuring fundamental rights for the individual on the other side. I believe that all arguments are questionable, but also that the argumentation in favour of the principle of strict liability is strong. Therefore, the conclusion is that a strict liability for doping should be applied. (Less)
Abstract (Swedish)
Intresset för doping har varit stort sedan början av 1900-talet då idrotten professionaliserades. Idag finns en omfattande idrottslig reglering av doping. I Sverige är doping även ett brott som omfattas av lagstiftning. Regleringen av doping har varit, och är fortfarande, föremål för omfattande debatt. Ett stadgande som väckt stor uppmärksamhet är de idrottsliga reglernas princip om strikt ansvar. Principen innebär att det är tillräckligt att det förekommer en förbjuden substans i en utövares prov för att utövaren ska anses ha brutit mot dopingregleringen. Något krav på uppsåt eller oaktsamhet uppställs ej. Uppsatsens syfte är att undersöka detta strikta ansvar samt vilka argument som anförs för respektive emot principen.

För att kunna... (More)
Intresset för doping har varit stort sedan början av 1900-talet då idrotten professionaliserades. Idag finns en omfattande idrottslig reglering av doping. I Sverige är doping även ett brott som omfattas av lagstiftning. Regleringen av doping har varit, och är fortfarande, föremål för omfattande debatt. Ett stadgande som väckt stor uppmärksamhet är de idrottsliga reglernas princip om strikt ansvar. Principen innebär att det är tillräckligt att det förekommer en förbjuden substans i en utövares prov för att utövaren ska anses ha brutit mot dopingregleringen. Något krav på uppsåt eller oaktsamhet uppställs ej. Uppsatsens syfte är att undersöka detta strikta ansvar samt vilka argument som anförs för respektive emot principen.

För att kunna resonera kring det strikta ansvaret krävs kunskap om regleringen av doping. Den första frågan som utreds i föreliggande uppsats är därför hur bruk av dopingklassade substanser regleras i det rättsliga respektive idrottsliga normsystemet. I den del uppsatsen berör det rättsliga regelverket tillämpas en rättsdogmatisk metod. Det idrottsliga normsystemet är, precis som det rättsliga, källbundet och vid undersökningen av idrottens reglering tillämpas den rättdogmatiska metoden analogt. Det material som studerats för att finna argument för respektive emot principen om strikt ansvar är framför allt praxis från CAS samt litteratur.

Uppsatsen visar att det finns flera argument som talar såväl för som emot principen om strikt ansvar. I synnerhet föreligger en konflikt mellan, å ena sidan, alla utövares intresse till tävlan på lika villkor och, å andra sidan, den enskildes intresse av att hans eller hennes grundläggande rättigheter tillgodoses. Enligt min mening kan samtliga argument ifrågasättas. Jag anser dock att argumenten för principen om strikt ansvar väger över. Slutsatsen är därför att det bör tillämpas ett strikt ansvar för doping. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Säleby, Josefine LU
supervisor
organization
course
LAGF03 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Straffrätt, Doping, Civilrätt, Principen om strikt ansvar
language
Swedish
id
8914607
date added to LUP
2017-09-18 10:37:22
date last changed
2017-09-18 10:37:22
@misc{8914607,
 abstract   = {Ever since the professionalisation of sports in the early 20th century, there has been a great interest in doping-related issues. Today, the athletic regulation towards doping is comprehensive. In Sweden it is also a crime by legislation. The regulation has been, and still is, a great subject of debate. A provision that has attracted attention is the athletic principle of strict liability. The principle concludes that a sample containing a prohibited substance is sufficient for an athlete to break the regulation, without demanding establishment of intent or negligence. The purpose of this essay is to investigate this strict liability and the leading arguments of the opposing advocates. 

To be able to discuss the strict liability, knowledge about the anti-doping regulations is required. The primary question at issue is thus how usage of doping classified substances is regulated within the legal and athletic systems. A legal dogmatic method is applied when investigating the legal framework. The athletic normative system is, in similarity to the legal normative system, bound by different sources and the legal dogmatic method is used analogously. The material under study when searching for arguments for and against the principle of strict liability is first and foremost decisions from the CAS and literature. 

The essay addresses the existence of several arguments for and against the principle. In particular, there is a conflict between the interest of competition on equal terms for all practitioners on one side, and the interest of ensuring fundamental rights for the individual on the other side. I believe that all arguments are questionable, but also that the argumentation in favour of the principle of strict liability is strong. Therefore, the conclusion is that a strict liability for doping should be applied.},
 author    = {Säleby, Josefine},
 keyword   = {Straffrätt,Doping,Civilrätt,Principen om strikt ansvar},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Alltid skyldig? - En undersökning av de idrottsliga reglernas strikta ansvar för doping},
 year     = {2017},
}