Advanced

Källsortering i AF-borgen

Alm, Erika LU (2017) MVEK02 20171
Studies in Environmental Science
Abstract
Good waste management is essential to reach a sustainable development, although it is not always easy to achieve. Historical buildings have several requirements concerning fire security, working environment and aesthetics which can make it hard for them to introduce sorting systems. The purpose of this study is to investigate the obstacles historical buildings can encounter concerning indoor waste management, and to present solutions for them. The study focuses on the AF-building, an historically valuable building in the heart of Lund. The results were based upon literature concerning fire security in historical buildings, working environment for cleaners and the aesthetic aspect of sorting furniture. Interviews and an investigation of... (More)
Good waste management is essential to reach a sustainable development, although it is not always easy to achieve. Historical buildings have several requirements concerning fire security, working environment and aesthetics which can make it hard for them to introduce sorting systems. The purpose of this study is to investigate the obstacles historical buildings can encounter concerning indoor waste management, and to present solutions for them. The study focuses on the AF-building, an historically valuable building in the heart of Lund. The results were based upon literature concerning fire security in historical buildings, working environment for cleaners and the aesthetic aspect of sorting furniture. Interviews and an investigation of waste management in buildings in Lund with conditions similar to those in the AF-building were made.
The results showed that the conditions of the AF-building are quite unique, though there are things that can be learnt from the waste management in other buildings. It also showed that historically valuable buildings require higher precautions concerning fire security. The easiest way to introduce a sorting system is to do it in connection with a renovation, however it is also possible to buy furniture with special equipment that make them more fire resistant. Still, sorting out the waste with the intention of letting it to material recycling won’t be enough. The amount of waste will also have to decrease. Only a small part of the AF-building was examined in this study, in order to truly decrease the negative environmental impact of the AF-building, a solution for all the waste in the AF-building must be found. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Källsortering i historiska byggnader - är det möjligt?

God avfallshantering och ökad materialåtervinning är viktiga pusselbitar i mänsklighetens strävan efter en hållbar utveckling. Att införa källsorteringssystem i vissa byggnader är dock lättare sagt än gjort.

AF-borgen i Lund, Akademiska föreningens hus, är ett exempel på en byggnad där det uppkommer betydande mängder avfall, men där möjligheterna till källsortering är begränsade. Det beror på att byggnaden är historiskt värdefull och skyddas mot ombyggnation genom kommunens bestämmelser över hur området ska se ut. Dessutom är det svårt att finna och placera ut källsorteringsmöbler, det vill säga möbler m ed olika fraktioner för insamling av avfall, som lever upp till kraven på... (More)
Källsortering i historiska byggnader - är det möjligt?

God avfallshantering och ökad materialåtervinning är viktiga pusselbitar i mänsklighetens strävan efter en hållbar utveckling. Att införa källsorteringssystem i vissa byggnader är dock lättare sagt än gjort.

AF-borgen i Lund, Akademiska föreningens hus, är ett exempel på en byggnad där det uppkommer betydande mängder avfall, men där möjligheterna till källsortering är begränsade. Det beror på att byggnaden är historiskt värdefull och skyddas mot ombyggnation genom kommunens bestämmelser över hur området ska se ut. Dessutom är det svårt att finna och placera ut källsorteringsmöbler, det vill säga möbler m ed olika fraktioner för insamling av avfall, som lever upp till kraven på brandsäkerhet. I nuläget finns inte heller någon möjlighet att källsortera utanför byggnaden, eftersom Lunds kommun avslog ansökan om att bygga ett miljöhus i anknytning till Lundagård. Studenter som vistas i och använder sig av AF-borgen har börjat ställa krav på ett källsorteringssystem i byggnaden. Den här uppsatsen syftar till att med AF-borgen som fallstudie utreda hur historiskt värdefulla byggnader kan införa källsorteringssystem med avseende på arbetsmiljö, brandsäkerhet och estetik.

Resultatet baserades på intervjuer och en fältundersökning av andra byggnader, och underbyggs med relevant litteratur. Intervjuer och litteraturstudier pekade mot att historiskt värdefulla byggnader ställs inför avsevärt fler utmaningar när det kommer till brandsäkerhet än vad andra byggnader gör. Källsorteringsmöbler med förhöjd brandsäkerhet finns dock att tillgå. Vad gäller arbetsmiljö är det för lokalvårdarnas skull viktigt med ergonomiskt anpassade källsorteringsmöbler. Sett till estetiken är det viktigt att källsorteringsmöbler harmoniserar med övrig inredning, samtidigt som deras syfte tydligt ska framgå. Fältundersökningen i andra byggnader visade på att källsortering är möjlig även i historiskt värdefulla byggnader. Den viktigaste åtgärden är att undvika att placera källsorteringsmöbler i utrymningsvägar. Sprinklers i taket är också en god förebyggande åtgärd. Den byggnad som källsorterade och hade flest likheter med AF-borgen var Universitetsbiblioteket. Där hade källsorteringssystemet införts i samband med renovering.

Slutsatsen för den här uppsatsen blir således att det är möjligt för AF-borgen att idag införa ett källsorteringssystem. Med tanke på att en renovering är planerad inom överskådlig framtid då bland annat lokalernas utseende invändigt ska ändras, och brandsäkerheten ska höjas kan det diskuteras om det i dagsläget är ekonomiskt befogat att köpa in källsorteringsmöbler med förhöjd brandsäkerhet. En åtgärd som kan göras idag är dock att ställa pappersinsamlingar under varje skrivbord, på det sättet undviks stora ansamlingar papper som ökar brandrisken. Slutligen är den här uppsatsen avgränsad att gälla studieutrymmen med café samt kontorsvåningen, de två ytor som i sammanhanget troligtvis producerar minst avfall. Restaurangen i byggnaden och festerna på festvåningen producerar troligtvis avsevärt mycket större mängder avfall och en lösning bör tas fram som anpassas även till dessa ytor. Dessutom krävs en utomhuslösning för sortering av avfall, ett projekt där berörda aktörer måste samarbeta för att nå bästa möjliga resultat. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alm, Erika LU
supervisor
organization
alternative title
En studie i hur kulturhistoriskt värdefulla byggnader kan införa källsorteringssystem med avseende på arbetsmiljö, brandsäkerhet och estetik.
course
MVEK02 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
historiska byggnader, källsortering, waste management, avfallshantering, kulturmärkt, AF-borgen.
language
Swedish
id
8914785
date added to LUP
2017-06-14 13:06:26
date last changed
2017-06-14 13:06:26
@misc{8914785,
 abstract   = {Good waste management is essential to reach a sustainable development, although it is not always easy to achieve. Historical buildings have several requirements concerning fire security, working environment and aesthetics which can make it hard for them to introduce sorting systems. The purpose of this study is to investigate the obstacles historical buildings can encounter concerning indoor waste management, and to present solutions for them. The study focuses on the AF-building, an historically valuable building in the heart of Lund. The results were based upon literature concerning fire security in historical buildings, working environment for cleaners and the aesthetic aspect of sorting furniture. Interviews and an investigation of waste management in buildings in Lund with conditions similar to those in the AF-building were made. 
The results showed that the conditions of the AF-building are quite unique, though there are things that can be learnt from the waste management in other buildings. It also showed that historically valuable buildings require higher precautions concerning fire security. The easiest way to introduce a sorting system is to do it in connection with a renovation, however it is also possible to buy furniture with special equipment that make them more fire resistant. Still, sorting out the waste with the intention of letting it to material recycling won’t be enough. The amount of waste will also have to decrease. Only a small part of the AF-building was examined in this study, in order to truly decrease the negative environmental impact of the AF-building, a solution for all the waste in the AF-building must be found.},
 author    = {Alm, Erika},
 keyword   = {historiska byggnader,källsortering,waste management,avfallshantering,kulturmärkt,AF-borgen.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Källsortering i AF-borgen},
 year     = {2017},
}