Advanced

Cloudteknikens inverkan på den strategiska lieringen

Uppström, Johan LU and Andersson, Christoffer LU (2017) INFK11 20171
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
På vilket eller på vilka sätt kan nyttjandet av cloudtekniken påverka den strategiska lieringen?

Med Henderson och Venkatramans (1993) strategiska lieringsmodell som perspektiv vill vi undersöka och därefter tydliggöra genom visualisering på vilket eller på vilka sätt cloudtekniken kan ha en inverkan på den strategiska lieringen. Detta för att bidra till djupare förståelse inom ett område som vi anser är aktuellt men som fortfarande kan anses som outforskat.

För att erhålla en förståelse för cloudteknikens påverkan på organisationers strategiska liering har vi intervjuat sju medarbetare på IBM i Sverige om deras uppfattning i ämnet. Metoden bestod av ett kvalitativt arbetssätt där tematiserade intervjufrågor ställdes enligt en... (More)
På vilket eller på vilka sätt kan nyttjandet av cloudtekniken påverka den strategiska lieringen?

Med Henderson och Venkatramans (1993) strategiska lieringsmodell som perspektiv vill vi undersöka och därefter tydliggöra genom visualisering på vilket eller på vilka sätt cloudtekniken kan ha en inverkan på den strategiska lieringen. Detta för att bidra till djupare förståelse inom ett område som vi anser är aktuellt men som fortfarande kan anses som outforskat.

För att erhålla en förståelse för cloudteknikens påverkan på organisationers strategiska liering har vi intervjuat sju medarbetare på IBM i Sverige om deras uppfattning i ämnet. Metoden bestod av ett kvalitativt arbetssätt där tematiserade intervjufrågor ställdes enligt en semistrukturerad intervjuform.

Cloudtekniken har en betydande påverkan på den strategiska lieringen. Intervjupersonerna lyfter några återkommande faktorer där exempelvis snabbhet till marknad med nya tjänster är en faktor som vi upplever bidrar i positiv mening till en ökad liering men vi ser också tendenser till en negativ påverkan i form av minskad dialog mellan affärsverksamheten och IT. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Uppström, Johan LU and Andersson, Christoffer LU
supervisor
organization
alternative title
En fallstudie på IBM Sverige
course
INFK11 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Strategic alignment, liering, strategisk liering, cloudteknik, strategic alignment model
report number
INF17-051
language
Swedish
id
8914872
date added to LUP
2017-06-21 14:14:04
date last changed
2017-06-21 14:14:04
@misc{8914872,
 abstract   = {På vilket eller på vilka sätt kan nyttjandet av cloudtekniken påverka den strategiska lieringen?

Med Henderson och Venkatramans (1993) strategiska lieringsmodell som perspektiv vill vi undersöka och därefter tydliggöra genom visualisering på vilket eller på vilka sätt cloudtekniken kan ha en inverkan på den strategiska lieringen. Detta för att bidra till djupare förståelse inom ett område som vi anser är aktuellt men som fortfarande kan anses som outforskat.

För att erhålla en förståelse för cloudteknikens påverkan på organisationers strategiska liering har vi intervjuat sju medarbetare på IBM i Sverige om deras uppfattning i ämnet. Metoden bestod av ett kvalitativt arbetssätt där tematiserade intervjufrågor ställdes enligt en semistrukturerad intervjuform.

Cloudtekniken har en betydande påverkan på den strategiska lieringen. Intervjupersonerna lyfter några återkommande faktorer där exempelvis snabbhet till marknad med nya tjänster är en faktor som vi upplever bidrar i positiv mening till en ökad liering men vi ser också tendenser till en negativ påverkan i form av minskad dialog mellan affärsverksamheten och IT.},
 author    = {Uppström, Johan and Andersson, Christoffer},
 keyword   = {Strategic alignment,liering,strategisk liering,cloudteknik,strategic alignment model},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Cloudteknikens inverkan på den strategiska lieringen},
 year     = {2017},
}