Advanced

Effekt på detaljhandel vid införande av bilfria gator i Lund - Kunders resvanor och konsumtionsbeteende

Grongstad, Irmeli LU (2017) MVEK02 20171
Studies in Environmental Science
Abstract (Swedish)
Car prevalence in society has a negative effect on both local and global environments. One way to tackle these problems is to restrict
car traffic in city centres, this comes not only with effects on the environment. How car free zones can affect retail in cities is examined in this study. The study takes place in ten retail shops in the city centre of Lund along three streets. Customers are asked to answer a survey with four questions which involve how the respondent travelled to the shop
and their shopping behaviour. The answers show that the revenue
from customers travelling by car is around 11-16 % and the loss of car travelling shoppers will be around 3-6 %. If the retail revenue is no
going to decrease an increase in... (More)
Car prevalence in society has a negative effect on both local and global environments. One way to tackle these problems is to restrict
car traffic in city centres, this comes not only with effects on the environment. How car free zones can affect retail in cities is examined in this study. The study takes place in ten retail shops in the city centre of Lund along three streets. Customers are asked to answer a survey with four questions which involve how the respondent travelled to the shop
and their shopping behaviour. The answers show that the revenue
from customers travelling by car is around 11-16 % and the loss of car travelling shoppers will be around 3-6 %. If the retail revenue is no
going to decrease an increase in pedestrians visiting the shops solely needs to be around 12-28%. About 60 % of the car - born customers are willing to change their travel behaviour to be able to visit the shops. This shows that the shops in the city centre of Lund have attraction even without
car facilities on the streets. Extension of car restriction in Lund will have effect on the retail which this study shows. Retail have an important function in the livelihood of city centres and is
key to sustainable cities. Development of urban areas needs to be beneficial
for shops that are located in the town centres. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Effekt på detaljhandel vid införande av bilfria gator i Lund

Beslut om bilfria gator kan förändra Lunds framtid. Hur kunder reser till butiker i centrum har stor betydelse vid utökning av bilförbud. Det har också betydelse för handelns framtidsutsikter i stadskärnan. Resultatet från denna studie visar att 6-12 % av kunderna reser till butikerna med bil och att de har en omsättning på 11-16 %. Ungefär 40 % av dessa kunder kommer inte längre att besöka butiken om bilförbud införs vilket resulterar i ett kundbortfall på 3-5 %. För att handelns omsättning inte ska minska måste övriga kunder som går, cyklar eller åker kollektivt öka.

Med en enkätstudie har effekterna på handeln vid införande av bilförbud förutspåtts. Studien utfördes i... (More)
Effekt på detaljhandel vid införande av bilfria gator i Lund

Beslut om bilfria gator kan förändra Lunds framtid. Hur kunder reser till butiker i centrum har stor betydelse vid utökning av bilförbud. Det har också betydelse för handelns framtidsutsikter i stadskärnan. Resultatet från denna studie visar att 6-12 % av kunderna reser till butikerna med bil och att de har en omsättning på 11-16 %. Ungefär 40 % av dessa kunder kommer inte längre att besöka butiken om bilförbud införs vilket resulterar i ett kundbortfall på 3-5 %. För att handelns omsättning inte ska minska måste övriga kunder som går, cyklar eller åker kollektivt öka.

Med en enkätstudie har effekterna på handeln vid införande av bilförbud förutspåtts. Studien utfördes i Lunds centrum längs tre gator: Klostergatan, Stora Gråbrödersgatan och Bangatan. Enkäten fylldes i av drygt 500 kunder i tio detaljhandelsbutiker. Enkäten bestod av fyra frågor som berörde kundens transportsätt och konsumtionsbeteende.

Enkätsvaren visar att det vanligaste transportsättet till butiken är att promenera, cirka 40 % av kunderna går. Det är mellan 6 och 12 % av kunderna som parkerar på gatan, vilket är det transportsätt som används i minst utsträckning. De som parkerar på gatorna antas inte längre kunna resa till butiken på samma sätt. 60 % av dessa kunder uppger att de kommer att besöka butiken trots att gatan stängs för biltrafik, vilket innebär att de är villiga att ändra sina transportsätt. De övriga 40 % som inte längre kommer besöka butikerna representerar bortfallet av kunder. Om bilisternas bortfall ska ersättas enbart med kunder som går till butikerna måste de gående kunderna öka med 12-28 %. Det är viktigt att ha i åtanke att butiker och gator kan komma att påverkas olika.

Studien visar också att kunder som har olika transportsätt dessutom konsumerar olika. De som reser sig med bil spenderar mest och de som går till butiken spenderar minst. De som parkerar på gatan besöker minst antal butiker under sin shoppingtur. Res- och konsumtionsmönster är också skilt mellan könen. Män parkerar i större utsträckning på gatan medan kvinnor reser med kollektivtrafik i större utsträckning. Kvinnor besöker fler butiker än män. Däremot finns det ingen skillnad i budget mellan könen.

Slutsatsen från denna studie är att kundflödet längs gatorna måste öka vid införande av bilförbud för att handelns omsättning inte ska minska. Vid ett införande är det därför viktigt att utforma gatan så att trivsel och trygghet ökar så att fler kunder väljer att handla här. Studiens resultat kan användas som diskussions underlag vid beslutsfattande om bilförbud. Men det är viktigt att väga in fler aspekter vid beslut om bilförbud då de kan få effekter inom ett flertal områden bortsett från handeln, som tillexempel hälsa, miljö och socialvälfärd. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grongstad, Irmeli LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
bilförbud, bilfri, inreseförbud, transport, handel, detaljhandel, stadskärna, stadsplanering, resvanor, konsumtion, enkät
language
Swedish
id
8914887
date added to LUP
2017-06-14 13:02:51
date last changed
2017-06-14 13:02:51
@misc{8914887,
 abstract   = {Car prevalence in society has a negative effect on both local and global environments. One way to tackle these problems is to restrict 
car traffic in city centres, this comes not only with effects on the environment. How car free zones can affect retail in cities is examined in this study. The study takes place in ten retail shops in the city centre of Lund along three streets. Customers are asked to answer a survey with four questions which involve how the respondent travelled to the shop 
and their shopping behaviour. The answers show that the revenue
from customers travelling by car is around 11-16 % and the loss of car travelling shoppers will be around 3-6 %. If the retail revenue is no
going to decrease an increase in pedestrians visiting the shops solely needs to be around 12-28%. About 60 % of the car - born customers are willing to change their travel behaviour to be able to visit the shops. This shows that the shops in the city centre of Lund have attraction even without 
car facilities on the streets. Extension of car restriction in Lund will have effect on the retail which this study shows. Retail have an important function in the livelihood of city centres and is 
key to sustainable cities. Development of urban areas needs to be beneficial 
for shops that are located in the town centres.},
 author    = {Grongstad, Irmeli},
 keyword   = {bilförbud,bilfri,inreseförbud,transport,handel,detaljhandel,stadskärna,stadsplanering,resvanor,konsumtion,enkät},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Effekt på detaljhandel vid införande av bilfria gator i Lund - Kunders resvanor och konsumtionsbeteende},
 year     = {2017},
}