Advanced

Mikroplastens intåg i den limnologiska miljön - Allmän dammussla (Anodonta anatina) innehåller mikroplast

Fogelberg, Viktor LU and Berglund, Ebbe (2017) MVEK02 20171
Studies in Environmental Science
Abstract
Alarming amount of plastic accumulate in the ocean. Recent research states that if the use of plastic will continue as predicted it will be more plastic than fish in the ocean by 2050. It has been established that microplastic has spread to many of the world's marine ecosystems. Some animals including mussels mistake microplastic for food and ingest the microplastic, a big problem which can lead to disorders and reduced fitness. Researchers notes that microplastic is present in animals consumed by humans. The purpose of this study is to find out if there is microplastic in a Scania stream and if duck mussels (Anodonta anatina) ingest the plastic particles. Sewage treatment plants releases microplastics to the environment. For that reason,... (More)
Alarming amount of plastic accumulate in the ocean. Recent research states that if the use of plastic will continue as predicted it will be more plastic than fish in the ocean by 2050. It has been established that microplastic has spread to many of the world's marine ecosystems. Some animals including mussels mistake microplastic for food and ingest the microplastic, a big problem which can lead to disorders and reduced fitness. Researchers notes that microplastic is present in animals consumed by humans. The purpose of this study is to find out if there is microplastic in a Scania stream and if duck mussels (Anodonta anatina) ingest the plastic particles. Sewage treatment plants releases microplastics to the environment. For that reason, this study will collect and compare two mussel groups, one upstream and one downstream of a treatment plant. The specimen was dissolved in nitric acid and filtered before examination. The samples were examined with microscope and the synthetic particles were categorized into different colour of synthetic fiber and round particles. This study shows that microplastic is present in the Swedish stream due to anthropogenic activity, all of the analyzed mussels contained microplastic. This study also found a significant difference in microplastic between the mussels from the different collecting sites. The lack of research concerning microplastic in the freshwater environment enables new research opportunities, regarding the extent and the effect of microplastic in freshwater ecology. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Mikroplastens intåg i den limnologiska miljön - Allmän dammussla (Anodonta anatina) innehåller mikroplast

Utan betydande åtgärder kan det år 2050 finnas mer plast än fisk i världens hav, beräknat på vikt. Mikroplast och dess miljöpåverkan är just nu ett mycket aktuellt forskningsämne, mikroplast medför miljöproblem för framförallt marina organismer. För att undersöka hur närvarande mikroplast är i ett skånskt vattendrag och vilken effekt ett reningsverk har på vattendraget jämfördes musslor från två lokaler i Höje å, en nedströms och en uppströms ett reningsverk. Studien fann en markant skillnad mellan de två lokalerna och plast påträffades i samtliga undersökningsobjekt.

Plast är för jorden och dess invånare ett relativt nytt... (More)
Mikroplastens intåg i den limnologiska miljön - Allmän dammussla (Anodonta anatina) innehåller mikroplast

Utan betydande åtgärder kan det år 2050 finnas mer plast än fisk i världens hav, beräknat på vikt. Mikroplast och dess miljöpåverkan är just nu ett mycket aktuellt forskningsämne, mikroplast medför miljöproblem för framförallt marina organismer. För att undersöka hur närvarande mikroplast är i ett skånskt vattendrag och vilken effekt ett reningsverk har på vattendraget jämfördes musslor från två lokaler i Höje å, en nedströms och en uppströms ett reningsverk. Studien fann en markant skillnad mellan de två lokalerna och plast påträffades i samtliga undersökningsobjekt.

Plast är för jorden och dess invånare ett relativt nytt material och ingen organism har hittills anpassat sig till att bryta ned plast i sin naturliga miljö. Med det i åtanke är plast en anmärkningsvärd händelse inte bara för mänsklighetens egen evolutionära historia utan även för jordens evolutionshistoria.
Studien gick ut på att undersöka om det fanns mikroplast i allmän dammussla (Anadonta anatina) i det skånska vattendraget Höje å. Allmän dammussla filtrerar ca 40 liter vatten per dygn och livnär sig på väldigt små partiklar och är därför en bra indikator på vad som finns i vattnet. Insamlingen skedde på två olika lokaler, en uppströms reningsverket (Genarp) och en nedströms (Värpinge). 64 stycken musslor insamlades och analyserades, plastpartiklarna delades upp i kategorierna fiber och partiklar
Förekomsten av plastfiber mellan de två lokalerna skiljde sig markant; totalt identifierades 1013 plastfiber nedströms reningsverket och 607 stycken uppströms. Den största andelen identifierade plastpartiklar var fiber vilket stämmer överens med liknande studier. Nyligen uppskattade forskare att en tvätt med 6 kg syntetkläder kunde släppa ifrån sig över 700 000 plastfiber. Det förekom även en markant skillnad mellan de två lokalerna när det gällde plastpartiklar (196 i Värpinge, 51 i Genarp), det resultatet ska tolkas med aktsamhet eftersom det var svårt att med använd metod fastställa att det faktiskt var plast.
Den här studien har fastställt att mikroplast existerar i Höje å. Utsläpp från reningsverket (avlopps- och dagvatten) kan antas vara en av källorna till mikroplast i ån men kan inte fastslås som den enda. Tillsammans med andra studier bekräftar den här undersökningen att det förekommer mikroplast i vissa musselarter. Allmän dammussla är oftast ingen delikatess för människan men andra studier bekräftar att mikroplast bland annat förekommer i blåmusslor som är en populär mussla att äta. Ett material som inte fullständigt bryts ner i naturen kommer att ackumuleras i miljön och förmodligen även i organismer. Djur som lever i sådana miljöer får i sig mikroplast, vilket leder till att rovdjur äter bytesdjur innehållande plast, plasten förs på så vis uppåt i näringskedjan. Om inte människan tar bättre hand om sitt plastavfall kommer alltså plasten hamna i miljöer där vår föda befinner sig, vilket innebär att vi i slutändan riskerar att få i oss mikroplast. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fogelberg, Viktor LU and Berglund, Ebbe
supervisor
organization
course
MVEK02 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
mikroplast, musslor, sötvatten, miljö, reningsverk, plastfiber
language
Swedish
id
8915212
date added to LUP
2017-06-19 16:04:48
date last changed
2017-06-19 16:04:48
@misc{8915212,
 abstract   = {Alarming amount of plastic accumulate in the ocean. Recent research states that if the use of plastic will continue as predicted it will be more plastic than fish in the ocean by 2050. It has been established that microplastic has spread to many of the world's marine ecosystems. Some animals including mussels mistake microplastic for food and ingest the microplastic, a big problem which can lead to disorders and reduced fitness. Researchers notes that microplastic is present in animals consumed by humans. The purpose of this study is to find out if there is microplastic in a Scania stream and if duck mussels (Anodonta anatina) ingest the plastic particles. Sewage treatment plants releases microplastics to the environment. For that reason, this study will collect and compare two mussel groups, one upstream and one downstream of a treatment plant. The specimen was dissolved in nitric acid and filtered before examination. The samples were examined with microscope and the synthetic particles were categorized into different colour of synthetic fiber and round particles. This study shows that microplastic is present in the Swedish stream due to anthropogenic activity, all of the analyzed mussels contained microplastic. This study also found a significant difference in microplastic between the mussels from the different collecting sites. The lack of research concerning microplastic in the freshwater environment enables new research opportunities, regarding the extent and the effect of microplastic in freshwater ecology.},
 author    = {Fogelberg, Viktor and Berglund, Ebbe},
 keyword   = {mikroplast,musslor,sötvatten,miljö,reningsverk,plastfiber},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Mikroplastens intåg i den limnologiska miljön - Allmän dammussla (Anodonta anatina) innehåller mikroplast},
 year     = {2017},
}