Advanced

Framtidens ansvar för asylsökande – En kommentar till Europeiska Kommissionens förslag till ny Dublinförordning

Hellman, Josef LU (2017) JURM02 20171
Faculty of Law
Department of Law
Abstract
The Dublin regulation establishes mechanisms for determining which state is responsible for the examination of an asylum application submitted within the EU. The regulation is a part of the Union's common asylum system and is considered essential for the functioning of this system. In the context of the refugee crisis of 2015, the European Commission has put forward proposals to reform and further harmonize EU asylum legislation. This reform includes a new Dublin regulation. The proposed changes specifically aim at countering secondary movements of asylum seekers, making “asylum shopping” impossible and to create a fairer distribution of responsibility between the EU Member States. This essay presents and describes the changes that the... (More)
The Dublin regulation establishes mechanisms for determining which state is responsible for the examination of an asylum application submitted within the EU. The regulation is a part of the Union's common asylum system and is considered essential for the functioning of this system. In the context of the refugee crisis of 2015, the European Commission has put forward proposals to reform and further harmonize EU asylum legislation. This reform includes a new Dublin regulation. The proposed changes specifically aim at countering secondary movements of asylum seekers, making “asylum shopping” impossible and to create a fairer distribution of responsibility between the EU Member States. This essay presents and describes the changes that the Commission has proposed and makes comments on these changes.

The essay discloses that the proposal to some extent entails major changes such as that the applicants will have more obligations with linked penalties, that the responsibility for an applicant will become permanent and that a completely new pre-procedure and a new corrective allocation mechanism will be introduced. On the other hand, the principle remains that the responsibility is to be determined by application of the responsibility criteria, which is proposed to be the same criteria as today.

The essay then comments on the proposed changes and finds that they in several aspects would create a regulatory framework that would be very difficult to apply and likely lead to different application in different Member States. In addition, several changes are inappropriate because they counteract either the primary objectives of the regulation or the new objectives for the reform. Furthermore, it is concluded that the proposal in many aspects may violate fundamental rights or counteract their realisation. Finally, the paper finds that if the proposed rules in the future will be applied in accordance with the Commission's intention, it would result in an uneven distribution of workload and responsibility for asylum seekers between Member States. (Less)
Abstract (Swedish)
Dublinförordningen reglerar mekanismer för att avgöra vilken stat som ska vara ansvarig för att pröva en asylansökan som lämnats in i EU. Förordningen är en del av unionens gemensamma asylrättsliga regelsystem och anses vara väsentlig för detta systems funktion. Europeiska Kommissionen har med bakgrund av flyktingkrisen 2015 lagt fram förslag till att reformera och ytterligare harmonisera EU:s asyllagstiftning och i denna reform ingår en ny Dublinförordning. De föreslagna förändringarna syftar särskilt till att motverka sekundära förflyttningar av asylsökande, omöjliggöra ”asylshopping” och skapa en mer rättvis ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna. Denna uppsats beskriver de förändringar som Kommissionen vill göra samt kommenterar... (More)
Dublinförordningen reglerar mekanismer för att avgöra vilken stat som ska vara ansvarig för att pröva en asylansökan som lämnats in i EU. Förordningen är en del av unionens gemensamma asylrättsliga regelsystem och anses vara väsentlig för detta systems funktion. Europeiska Kommissionen har med bakgrund av flyktingkrisen 2015 lagt fram förslag till att reformera och ytterligare harmonisera EU:s asyllagstiftning och i denna reform ingår en ny Dublinförordning. De föreslagna förändringarna syftar särskilt till att motverka sekundära förflyttningar av asylsökande, omöjliggöra ”asylshopping” och skapa en mer rättvis ansvarsfördelning mellan medlemsstaterna. Denna uppsats beskriver de förändringar som Kommissionen vill göra samt kommenterar dessa.

Uppsatsen redogör för att förslaget till viss del innebär stora förändringar såsom att sökande ska få fler skyldigheter med kopplade sanktioner, att ansvaret för en sökande ska bli bestående och ett helt nytt för-förfarande samt en ny korrigerande tilldelningsmekanism ska inrättas. Däremot kvarstår principen om att ansvar ska utses med hjälp av förordningens ansvarskriterier som ska var desamma som idag.

Vidare kommenterar uppsatsen de föreslagna förändringarna och finner att de i flera avseenden skulle skapa ett regelverk som vore mycket svårtillämpat samt leda till skiftande tillämpning i olika medlemsstater om de leder till lagstiftning. Dessutom är flera förändringar olämpliga på grund av att de motverkar antingen förordningens grundläggande syften eller syftena med reformen. Vidare uppmärksammas att förslaget i många avseenden kan stå i strid med skyddet för grundläggande rättigheter eller motverka förverkligandet av dessa. Slutligen finner uppsatsen att om de föreslagna reglerna i framtiden kommer att tillämpas i enlighet med Kommissionens avsikt så skulle det resultera i en ojämn fördelning av arbetsbörda och ansvar för asylsökande mellan medlemsstaterna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hellman, Josef LU
supervisor
organization
alternative title
Future responsibility for asylum seekers – A comment on the European Commission's proposal for a new Dublin Regulation
course
JURM02 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
EU-rätt, Folkrätt, Migrationsrätt, Asylrätt, CEAS, Dublinförordningen
language
Swedish
id
8915272
date added to LUP
2017-09-18 13:52:00
date last changed
2017-09-18 13:52:00
@misc{8915272,
 abstract   = {The Dublin regulation establishes mechanisms for determining which state is responsible for the examination of an asylum application submitted within the EU. The regulation is a part of the Union's common asylum system and is considered essential for the functioning of this system. In the context of the refugee crisis of 2015, the European Commission has put forward proposals to reform and further harmonize EU asylum legislation. This reform includes a new Dublin regulation. The proposed changes specifically aim at countering secondary movements of asylum seekers, making “asylum shopping” impossible and to create a fairer distribution of responsibility between the EU Member States. This essay presents and describes the changes that the Commission has proposed and makes comments on these changes. 

The essay discloses that the proposal to some extent entails major changes such as that the applicants will have more obligations with linked penalties, that the responsibility for an applicant will become permanent and that a completely new pre-procedure and a new corrective allocation mechanism will be introduced. On the other hand, the principle remains that the responsibility is to be determined by application of the responsibility criteria, which is proposed to be the same criteria as today. 

The essay then comments on the proposed changes and finds that they in several aspects would create a regulatory framework that would be very difficult to apply and likely lead to different application in different Member States. In addition, several changes are inappropriate because they counteract either the primary objectives of the regulation or the new objectives for the reform. Furthermore, it is concluded that the proposal in many aspects may violate fundamental rights or counteract their realisation. Finally, the paper finds that if the proposed rules in the future will be applied in accordance with the Commission's intention, it would result in an uneven distribution of workload and responsibility for asylum seekers between Member States.},
 author    = {Hellman, Josef},
 keyword   = {EU-rätt,Folkrätt,Migrationsrätt,Asylrätt,CEAS,Dublinförordningen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Framtidens ansvar för asylsökande – En kommentar till Europeiska Kommissionens förslag till ny Dublinförordning},
 year     = {2017},
}