Advanced

Sjuksköterskors upplevda barriärer vid sexuell rådgivning till personer med hjärtsjukdom. En litteraturstudie.

Fagerstedt, Felicia LU and Törnström, Sofie LU (2017) SJSK20 20171
Department of Health Sciences
Abstract (Swedish)
Syfte: Att undersöka vilka barriärer sjuksköterskor upplever vid sexuell rådgivning till personer med hjärtsjukdom.
Metod: Studien genomfördes som en integrerad litteraturstudie där totalt åtta artiklar, varav tre kvalitativa, fyra kvantitativa och en mixad metodartikel, inkluderades.
Resultat: I resultatet framkom två huvudkategorier av barriärer, Yttre faktorer och Inre faktorer, med vardera två subkategorier, Organisatoriska brister och Bristande kunskap samt Sjuksköterskans inställning och Rädsla för negativa patientreaktioner.  I kategorin Yttre faktorer framförs de barriärer sjuksköterskan upplever vid sexuell rådgivning till personer med hjärtsjukdom som handlar om organisatoriska- och utbildningsbrister. I kategorin Inre faktorer... (More)
Syfte: Att undersöka vilka barriärer sjuksköterskor upplever vid sexuell rådgivning till personer med hjärtsjukdom.
Metod: Studien genomfördes som en integrerad litteraturstudie där totalt åtta artiklar, varav tre kvalitativa, fyra kvantitativa och en mixad metodartikel, inkluderades.
Resultat: I resultatet framkom två huvudkategorier av barriärer, Yttre faktorer och Inre faktorer, med vardera två subkategorier, Organisatoriska brister och Bristande kunskap samt Sjuksköterskans inställning och Rädsla för negativa patientreaktioner.  I kategorin Yttre faktorer framförs de barriärer sjuksköterskan upplever vid sexuell rådgivning till personer med hjärtsjukdom som handlar om organisatoriska- och utbildningsbrister. I kategorin Inre faktorer framställs de hinder sjuksköterskan själv är ansvarig för, såsom sjuksköterskans förutfattade meningar om personer med hjärtsjukdoms ålder, kön, mångfald och reaktioner vid erbjudande om sexuell rådgivning.
Slutsats: Studien bidrar med kunskap om de yttre och inre faktorer sjuksköterskor upplever vid sexuell rådgivning till personer med hjärtsjukdom. Genom implementering av personcentrerad vård kan barriärer inom de inre faktorerna minskas då sjuksköterskan, genom att arbeta personcentrerat, måste utgå från patientens behov och önskemål. Med tydligare riktlinjer och mer utbildning inom sexuell hälsa kan barriärer inom de yttre faktorerna minskas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Fagerstedt, Felicia LU and Törnström, Sofie LU
supervisor
organization
course
SJSK20 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Hjärtsjukdom, sexuell rådgivning, sjuksköterskans upplevelser, personcentrerad vård, barriärer, sexuell hälsa
language
Swedish
id
8915341
date added to LUP
2018-02-09 08:23:20
date last changed
2018-02-09 08:23:20
@misc{8915341,
 abstract   = {Syfte: Att undersöka vilka barriärer sjuksköterskor upplever vid sexuell rådgivning till personer med hjärtsjukdom.
Metod: Studien genomfördes som en integrerad litteraturstudie där totalt åtta artiklar, varav tre kvalitativa, fyra kvantitativa och en mixad metodartikel, inkluderades.
Resultat: I resultatet framkom två huvudkategorier av barriärer, Yttre faktorer och Inre faktorer, med vardera två subkategorier, Organisatoriska brister och Bristande kunskap samt Sjuksköterskans inställning och Rädsla för negativa patientreaktioner.  I kategorin Yttre faktorer framförs de barriärer sjuksköterskan upplever vid sexuell rådgivning till personer med hjärtsjukdom som handlar om organisatoriska- och utbildningsbrister. I kategorin Inre faktorer framställs de hinder sjuksköterskan själv är ansvarig för, såsom sjuksköterskans förutfattade meningar om personer med hjärtsjukdoms ålder, kön, mångfald och reaktioner vid erbjudande om sexuell rådgivning. 
Slutsats: Studien bidrar med kunskap om de yttre och inre faktorer sjuksköterskor upplever vid sexuell rådgivning till personer med hjärtsjukdom. Genom implementering av personcentrerad vård kan barriärer inom de inre faktorerna minskas då sjuksköterskan, genom att arbeta personcentrerat, måste utgå från patientens behov och önskemål. Med tydligare riktlinjer och mer utbildning inom sexuell hälsa kan barriärer inom de yttre faktorerna minskas.},
 author    = {Fagerstedt, Felicia and Törnström, Sofie},
 keyword   = {Hjärtsjukdom,sexuell rådgivning,sjuksköterskans upplevelser,personcentrerad vård,barriärer,sexuell hälsa},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Sjuksköterskors upplevda barriärer vid sexuell rådgivning till personer med hjärtsjukdom. En litteraturstudie.},
 year     = {2017},
}