Advanced

GDPR:s påverkan på ostrukturerat material: Hur behandlingen av e-post och dokument kommer att förändras

Blonér, Simon LU and Forsberg, Philip (2017) SYSK02 20171
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
E-post och dokument kan innehålla ostrukturerade personuppgifter och används flitigt av företag i dagens digitaliserade värld. I maj 2018 kommer en ny dataskyddsförordning GDPR att verkställas och ersätter då PuL. Detta innebär en förändring för samtliga företag i Sverige då deras arbetssätt kring ostrukturerade personuppgifter tvingas att förändras. Studiens syfte är att undersöka hur företag förbereder sig för att hantera övergången till GDPR. Med fokus på ostrukturerat material, såsom e-post och dokument, avser vi att identifiera vilka åtgärder före-tag planerar att vidta vid behandling av information. I litteraturgenomgången presenteras vilka förändringar GDPR medför, hur e-post och dokument används samt olika metoder och tekniker som... (More)
E-post och dokument kan innehålla ostrukturerade personuppgifter och används flitigt av företag i dagens digitaliserade värld. I maj 2018 kommer en ny dataskyddsförordning GDPR att verkställas och ersätter då PuL. Detta innebär en förändring för samtliga företag i Sverige då deras arbetssätt kring ostrukturerade personuppgifter tvingas att förändras. Studiens syfte är att undersöka hur företag förbereder sig för att hantera övergången till GDPR. Med fokus på ostrukturerat material, såsom e-post och dokument, avser vi att identifiera vilka åtgärder före-tag planerar att vidta vid behandling av information. I litteraturgenomgången presenteras vilka förändringar GDPR medför, hur e-post och dokument används samt olika metoder och tekniker som kan användas för att effektivisera hanteringen av ostrukturerat material. Med hjälp av en undersökningsmodell har de faktorer som är av intresse för undersökningen sammanställts. Det empiriska materialet har samlats in genom fem semistrukturerade intervjuer med företag inom fastighetsbranschen och konsultverksamheter. Därefter har empirin jämförts med insamlad litteratur. Beroende på respondenternas roller och vilket företag de arbetar i uppstod det skillnader i deras arbete och därmed vilka åtgärder de planerar att vidta. Studien har identifierat att kartläggning, policy, utbildning, dataklassificering, dokumenthanteringssystem, kryptering, systemstöd och samtycke är åtgärder som företag planerar att vidta i övergången till GDPR. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Blonér, Simon LU and Forsberg, Philip
supervisor
organization
course
SYSK02 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
GDPR, dataskyddsförordningen, ostrukturerat material, e-post, dokument
report number
INF17-043
language
Swedish
id
8915358
date added to LUP
2017-06-21 14:15:54
date last changed
2017-06-21 14:15:54
@misc{8915358,
 abstract   = {E-post och dokument kan innehålla ostrukturerade personuppgifter och används flitigt av företag i dagens digitaliserade värld. I maj 2018 kommer en ny dataskyddsförordning GDPR att verkställas och ersätter då PuL. Detta innebär en förändring för samtliga företag i Sverige då deras arbetssätt kring ostrukturerade personuppgifter tvingas att förändras. Studiens syfte är att undersöka hur företag förbereder sig för att hantera övergången till GDPR. Med fokus på ostrukturerat material, såsom e-post och dokument, avser vi att identifiera vilka åtgärder före-tag planerar att vidta vid behandling av information. I litteraturgenomgången presenteras vilka förändringar GDPR medför, hur e-post och dokument används samt olika metoder och tekniker som kan användas för att effektivisera hanteringen av ostrukturerat material. Med hjälp av en undersökningsmodell har de faktorer som är av intresse för undersökningen sammanställts. Det empiriska materialet har samlats in genom fem semistrukturerade intervjuer med företag inom fastighetsbranschen och konsultverksamheter. Därefter har empirin jämförts med insamlad litteratur. Beroende på respondenternas roller och vilket företag de arbetar i uppstod det skillnader i deras arbete och därmed vilka åtgärder de planerar att vidta. Studien har identifierat att kartläggning, policy, utbildning, dataklassificering, dokumenthanteringssystem, kryptering, systemstöd och samtycke är åtgärder som företag planerar att vidta i övergången till GDPR.},
 author    = {Blonér, Simon and Forsberg, Philip},
 keyword   = {GDPR,dataskyddsförordningen,ostrukturerat material,e-post,dokument},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {GDPR:s påverkan på ostrukturerat material: Hur behandlingen av e-post och dokument kommer att förändras},
 year     = {2017},
}