Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Social intelligens och personlighet

Rohrstock, Alex LU and Fromark, Peter LU (2017) PSYK11 20171
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att undersöka om vissa personlighetsdrag korrelerar med vissa delar av social intelligens. Då både social intelligens och personegenskaper är breda begrepp så valdes inom social intelligens en avgränsad del att undersökas, nämligen förmågan att identifiera emotioner och förståelse av de bakomliggande orsakerna till emotioner. Inom personegenskaperna valdes Big Five teorin som utgångspunkt och i denna fokus på personegenskaper som berör interpersonella beteenden. De fyra facetter (underliggande personlighetsdrag) som ansågs bäst lämpade för ändamålet valdes ut, dessa var Hostility, Warmth, Altruism, och Compliance. Kvantitativ metod i form av enkätundersökning med bekvämlighetsurval på 41 personer användes.... (More)
Syftet med denna studie var att undersöka om vissa personlighetsdrag korrelerar med vissa delar av social intelligens. Då både social intelligens och personegenskaper är breda begrepp så valdes inom social intelligens en avgränsad del att undersökas, nämligen förmågan att identifiera emotioner och förståelse av de bakomliggande orsakerna till emotioner. Inom personegenskaperna valdes Big Five teorin som utgångspunkt och i denna fokus på personegenskaper som berör interpersonella beteenden. De fyra facetter (underliggande personlighetsdrag) som ansågs bäst lämpade för ändamålet valdes ut, dessa var Hostility, Warmth, Altruism, och Compliance. Kvantitativ metod i form av enkätundersökning med bekvämlighetsurval på 41 personer användes. Deltagarnas ålder var mellan 21 och 80 år deltog. Ingen korrelation mellan de delar av social intelligens som undersöktes och de utvalda personegenskaperna var för sig eller tillsammans hittades. Olika anledningar och eventuella betydelser av detta resultat diskuteras i slutet av arbetet. (Less)
Abstract
The purpose of this study was to examine whether there was a correlation between some Personality Traits and parts of Social Intelligence. Since both Social Intelligence and Personality Traits are broad constructs it was decided to narrow down what was examined. The Ability to Identify Emotions and Understanding the Underlying Causes of the Emotion was specified for Social Intelligence. The Big Five theory was chosen to represent Personality Traits and within this theory was four Facets connected to interpersonal behavior chosen. These four facets were Hostility, Warmth, Altruism, and Compliance. A quantitative method in the form of a questionnaire form with a convenience sampling was used. Totally 41 persons participated. The age of the... (More)
The purpose of this study was to examine whether there was a correlation between some Personality Traits and parts of Social Intelligence. Since both Social Intelligence and Personality Traits are broad constructs it was decided to narrow down what was examined. The Ability to Identify Emotions and Understanding the Underlying Causes of the Emotion was specified for Social Intelligence. The Big Five theory was chosen to represent Personality Traits and within this theory was four Facets connected to interpersonal behavior chosen. These four facets were Hostility, Warmth, Altruism, and Compliance. A quantitative method in the form of a questionnaire form with a convenience sampling was used. Totally 41 persons participated. The age of the respondents ranged between 21 and 80 years. In the study no correlation between the parts of Social Intelligence and the chosen parts of Personality Traits, not by themselves nor together, was found. Different reasons and possible meanings of these results are discussed in the end of the paper. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rohrstock, Alex LU and Fromark, Peter LU
supervisor
organization
alternative title
En korrelationsstudie av personegenskapers samverkan med emotionsförståelse
course
PSYK11 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Personlighetsdrag, social intelligens, Big Five, emotioner
language
Swedish
id
8915458
date added to LUP
2017-06-14 15:50:18
date last changed
2017-06-14 15:50:18
@misc{8915458,
 abstract   = {{The purpose of this study was to examine whether there was a correlation between some Personality Traits and parts of Social Intelligence. Since both Social Intelligence and Personality Traits are broad constructs it was decided to narrow down what was examined. The Ability to Identify Emotions and Understanding the Underlying Causes of the Emotion was specified for Social Intelligence. The Big Five theory was chosen to represent Personality Traits and within this theory was four Facets connected to interpersonal behavior chosen. These four facets were Hostility, Warmth, Altruism, and Compliance. A quantitative method in the form of a questionnaire form with a convenience sampling was used. Totally 41 persons participated. The age of the respondents ranged between 21 and 80 years. In the study no correlation between the parts of Social Intelligence and the chosen parts of Personality Traits, not by themselves nor together, was found. Different reasons and possible meanings of these results are discussed in the end of the paper.}},
 author    = {{Rohrstock, Alex and Fromark, Peter}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Social intelligens och personlighet}},
 year     = {{2017}},
}