Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Sambandet mellan arbetsrelaterad spiritualitet och organisationsengagemang - en studie på kvinnor i arbetslivet

Gernandt, Filippa LU (2017) PSYK11 20162
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns ett samband mellan arbetsrelaterad spiritualitet och organisationsengagemang. Syftet var även att undersöka om graden av organisationsengagemang och de spirituella dimensionera meningsfullhet, gemenskap och inre liv skiljde sig åt beroende på ålder, utbildning, anställningstid och anställningsform. Sammanlagt deltog 60 arbetande kvinnor i åldern 20-69 år. Metoden som användes var en internetbaserad enkät och det insamlade materialet analyserades i SPSS. Resultatet visade på ett starkt signifikant samband mellan meningsfullhet, gemenskap och organisationsengagemang. Det visade även på ett medium starkt samband mellan inre liv och organisationsengagemang. Vidare skiljde sig graden av... (More)
Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns ett samband mellan arbetsrelaterad spiritualitet och organisationsengagemang. Syftet var även att undersöka om graden av organisationsengagemang och de spirituella dimensionera meningsfullhet, gemenskap och inre liv skiljde sig åt beroende på ålder, utbildning, anställningstid och anställningsform. Sammanlagt deltog 60 arbetande kvinnor i åldern 20-69 år. Metoden som användes var en internetbaserad enkät och det insamlade materialet analyserades i SPSS. Resultatet visade på ett starkt signifikant samband mellan meningsfullhet, gemenskap och organisationsengagemang. Det visade även på ett medium starkt samband mellan inre liv och organisationsengagemang. Vidare skiljde sig graden av organisationsengagemang och meningsfullhet åt beroende på ålder och anställningsform. Graden av gemenskap skiljde sig åt beroende på anställningsform medan graden av inre liv inte visade en signifikant skillnad. Resultatet indikerar på att entreprenörer och äldre kvinnor upplever en högre grad av organisationsengagemang, meningsfullhet och gemenskap. Framtida forskning efterfrågas för att bekräfta studiens resultat och för att vidare uppmärksamma sambandet. En möjlig slutsats kan vara att arbetsrelaterad spiritualitet framöver ska ses som en viktig aspekt för att skapa och behålla organisationsengagemang hos kvinnor i arbetslivet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Gernandt, Filippa LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20162
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
kvinnor, arbetsrelaterad spiritualitet, organisationsengagemang, spirituella dimensioner, meningsfullhet, inre liv, gemenskap
language
Swedish
id
8915515
date added to LUP
2017-07-05 09:43:30
date last changed
2017-07-05 09:43:30
@misc{8915515,
 abstract   = {{Syftet med denna studie var att undersöka om det fanns ett samband mellan arbetsrelaterad spiritualitet och organisationsengagemang. Syftet var även att undersöka om graden av organisationsengagemang och de spirituella dimensionera meningsfullhet, gemenskap och inre liv skiljde sig åt beroende på ålder, utbildning, anställningstid och anställningsform. Sammanlagt deltog 60 arbetande kvinnor i åldern 20-69 år. Metoden som användes var en internetbaserad enkät och det insamlade materialet analyserades i SPSS. Resultatet visade på ett starkt signifikant samband mellan meningsfullhet, gemenskap och organisationsengagemang. Det visade även på ett medium starkt samband mellan inre liv och organisationsengagemang. Vidare skiljde sig graden av organisationsengagemang och meningsfullhet åt beroende på ålder och anställningsform. Graden av gemenskap skiljde sig åt beroende på anställningsform medan graden av inre liv inte visade en signifikant skillnad. Resultatet indikerar på att entreprenörer och äldre kvinnor upplever en högre grad av organisationsengagemang, meningsfullhet och gemenskap. Framtida forskning efterfrågas för att bekräfta studiens resultat och för att vidare uppmärksamma sambandet. En möjlig slutsats kan vara att arbetsrelaterad spiritualitet framöver ska ses som en viktig aspekt för att skapa och behålla organisationsengagemang hos kvinnor i arbetslivet.}},
 author    = {{Gernandt, Filippa}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Sambandet mellan arbetsrelaterad spiritualitet och organisationsengagemang - en studie på kvinnor i arbetslivet}},
 year     = {{2017}},
}