Advanced

Många övergödda bäckar små - att främja förekomsten av stormusslor i Segeå

Hjärtstam, Matilda LU (2017) MVEM03 20171
Studies in Environmental Science
Abstract
In this study Segeå has been valued to consider possibilities of increasing the amount of mussels as effective filterers in the creek. The purpose would be to reduce high levels of nitrogen and phosphorus; a result of the agriculture in the area. Mussels filtrate water in search for nutrition, and bind nitrogen and phosphorus in their bodies.
Using rapports from mussel projects, contacts on county administrative boards and mussel-experts, two kinds of mussels were candidates. After introducing the mussels via “infected” fish, freshwater mussels are, in difference to marine mussel farms, left to being filterers and a food source for fish and birds. It is well known that biodiversity loss and extinction of species increase due to human... (More)
In this study Segeå has been valued to consider possibilities of increasing the amount of mussels as effective filterers in the creek. The purpose would be to reduce high levels of nitrogen and phosphorus; a result of the agriculture in the area. Mussels filtrate water in search for nutrition, and bind nitrogen and phosphorus in their bodies.
Using rapports from mussel projects, contacts on county administrative boards and mussel-experts, two kinds of mussels were candidates. After introducing the mussels via “infected” fish, freshwater mussels are, in difference to marine mussel farms, left to being filterers and a food source for fish and birds. It is well known that biodiversity loss and extinction of species increase due to human activity and loss of habitats. Re-implanting endangered mussels recently showed good results pointing to better ecological status and biodiversity in 12 Swedish creeks. The mussels are still a resource for filtrating water and keeping nutrition, though the outtake of nutrition is lesser than for marine mussel farms. The economic input for is proximately low compared to the ecological contribution and positive effects.
The condition in the Segeå creek is poor, with high levels of phosphorus and the water often cloudy. For mussels to thrive, effort to establish paths for the hosting fish, and protective isolation zones reducing land erosion and providing shadow would improve the odds of a successful mussel population. When the mussel population grows, it could contribute to even better conditions in the creek, and therefor also in the Baltic Sea. The refund of a bigger population of mussels in Segeå would potentially be positive in effects giving increased biodiversity, positive effects on head of fish, researching and learning about mussels, creating recreation areas and, last but not least, contribute to reducing the negative effects from over-fertilization. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Förhållanden i och runt Segeå i Skåne har undersökts teoretiskt för att kartlägga möjligheten att främja förekomsten av stormusslor där. Ån är i högsta grad påverkad av det odlingslandskap som omger den, med övergödning som en av följderna, och är ofta väldigt grumlig. Musslor är filtrerare och livnär sig på växtplakton, som bildas i större utsträckning i näringsrika akvatiska miljöer. Växtplankton ökar grumligheten i ån, och skapar sämre levnadsvillkor för organismer som finns där. Efter konsultation med sakkunniga var två olika musselarter kandidater för (åter)inplantering i ån; allmän dammussla och tjockskalig målarmussla. Den allmänna dammusslan är Sveriges vanligaste mussla och har med säkerhet tidigare funnits i ån. Tjockskalig... (More)
Förhållanden i och runt Segeå i Skåne har undersökts teoretiskt för att kartlägga möjligheten att främja förekomsten av stormusslor där. Ån är i högsta grad påverkad av det odlingslandskap som omger den, med övergödning som en av följderna, och är ofta väldigt grumlig. Musslor är filtrerare och livnär sig på växtplakton, som bildas i större utsträckning i näringsrika akvatiska miljöer. Växtplankton ökar grumligheten i ån, och skapar sämre levnadsvillkor för organismer som finns där. Efter konsultation med sakkunniga var två olika musselarter kandidater för (åter)inplantering i ån; allmän dammussla och tjockskalig målarmussla. Den allmänna dammusslan är Sveriges vanligaste mussla och har med säkerhet tidigare funnits i ån. Tjockskalig målarmussla är Sveriges mest hotade musselart och kan tänkas ha funnits i Segeå tidigare. Tillväxt-tiden för musselarterna skiljer sig något men insatserna vore likartade och, i förhållande till vinst av ekologiskt värde, relativt små.
En ökad förekomst av stormusslor skulle kunna få positiva lokala effekter på den grumliga ån med ökad sedimentation samt ökad biodiversitet i ån. Även effekter i kringliggande landskap, såsom ökad biodiversitet och ett högre naturvärde är rimliga att förvänta. Effekterna skulle dels bero på en ökad förekomst av stormusslor i ån, men också på de åtgärder som vore aktuella för att främja stormusslorna. Åtgärderna omfattar skyddszoner, skuggning och passager för värdfiskar. Skyddszoner skulle kunna ha en positiv inverkan på grumligheten i ån då rötter saktar ner tillflödet av vatten från åkermarken, och samtidigt tar upp en del näringsämnen redan innan de når ån. De vore också en åtgärd för att hålla maskiner och spridning av näringsämnen lite längre bort från ån. Skuggning, särskilt från den södra sidan, skulle kunna bidra till hämmad algblomning, och därmed också minskad grumlighet. Träd och buskar har, liksom i skyddszonerna, också en bromsande effekt på avrinningen från odlingslandskapet. Därför kan grumligheten i ån minska ytterligare, samtidigt som växtligheten tar upp en del näring. Slutligen är en förutsättning för sötvattenlevande stormusslor välmående värdfiskar, och lekplatser och passager som inte torrläggs vore lämpliga åtgärder för att säkra ett starkt fiskbestånd i ån. En ökning av stormusslor i Segeå skulle slutligen också innebära att det blir högst olämpligt att gräva ut eller muddra där, och istället använda sig av ekosystemtjänster för en hållbarare framtid. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hjärtstam, Matilda LU
supervisor
organization
course
MVEM03 20171
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
musslor, Segeå, övergödning, effekt, inplantering
language
Swedish
id
8915567
date added to LUP
2017-06-19 16:01:56
date last changed
2017-06-19 16:01:56
@misc{8915567,
 abstract   = {In this study Segeå has been valued to consider possibilities of increasing the amount of mussels as effective filterers in the creek. The purpose would be to reduce high levels of nitrogen and phosphorus; a result of the agriculture in the area. Mussels filtrate water in search for nutrition, and bind nitrogen and phosphorus in their bodies. 
Using rapports from mussel projects, contacts on county administrative boards and mussel-experts, two kinds of mussels were candidates. After introducing the mussels via “infected” fish, freshwater mussels are, in difference to marine mussel farms, left to being filterers and a food source for fish and birds. It is well known that biodiversity loss and extinction of species increase due to human activity and loss of habitats. Re-implanting endangered mussels recently showed good results pointing to better ecological status and biodiversity in 12 Swedish creeks. The mussels are still a resource for filtrating water and keeping nutrition, though the outtake of nutrition is lesser than for marine mussel farms. The economic input for is proximately low compared to the ecological contribution and positive effects.
The condition in the Segeå creek is poor, with high levels of phosphorus and the water often cloudy. For mussels to thrive, effort to establish paths for the hosting fish, and protective isolation zones reducing land erosion and providing shadow would improve the odds of a successful mussel population. When the mussel population grows, it could contribute to even better conditions in the creek, and therefor also in the Baltic Sea. The refund of a bigger population of mussels in Segeå would potentially be positive in effects giving increased biodiversity, positive effects on head of fish, researching and learning about mussels, creating recreation areas and, last but not least, contribute to reducing the negative effects from over-fertilization.},
 author    = {Hjärtstam, Matilda},
 keyword   = {musslor,Segeå,övergödning,effekt,inplantering},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Många övergödda bäckar små - att främja förekomsten av stormusslor i Segeå},
 year     = {2017},
}