Advanced

Cloud Sourcing som IS strategi för nystartade SME:s

Kjörning Pfannenstill, Cendré LU and Bratthall Tideman, Jakob LU (2017) SYSK02 20171
Department of Informatics
Abstract (Swedish)
Denna uppsats syftar till att undersöka hur nystartade SME:s ser på nyttjandet av molntjänster och om detta är implementerat i företagens IS strategi. Detta görs med hjälp av en sammanställning av litteratur kopplat till ämnet samt en empirisk datainsamling. Den empiriska datainsamlingen består av sju telefonintervjuer med SME:s. Företagen har valts ur ett urval som är avgränsat till företag som använder sig av molntjänster och är geografiskt positionerad i Skåne län. De faktorer som identifierats och som ligger till grund för det teoretiska ramverket är: kommunikation, säkerhet, inlärning, tillgänglighet, kostnad, förtroende, integration, flexibilitet och skalbarhet. Dessa nio områden ligger även till grund för den frågeställning som... (More)
Denna uppsats syftar till att undersöka hur nystartade SME:s ser på nyttjandet av molntjänster och om detta är implementerat i företagens IS strategi. Detta görs med hjälp av en sammanställning av litteratur kopplat till ämnet samt en empirisk datainsamling. Den empiriska datainsamlingen består av sju telefonintervjuer med SME:s. Företagen har valts ur ett urval som är avgränsat till företag som använder sig av molntjänster och är geografiskt positionerad i Skåne län. De faktorer som identifierats och som ligger till grund för det teoretiska ramverket är: kommunikation, säkerhet, inlärning, tillgänglighet, kostnad, förtroende, integration, flexibilitet och skalbarhet. Dessa nio områden ligger även till grund för den frågeställning som företagsinformanterna fick besvara under den empiriska datainsamlingen. Det teoretiska ramverket jämfördes därefter mot den empiriska datainsamlingen i en diskussionsdel där likheter och skillnader poängterades, vilket sedan låg till grund för den presenterade slutsatsen. Undersökningen visar att litteraturen och verkligheten skiljer sig på ett flertal punkter. Cloud Sourcing implementeras, men inte som en del av organisationens IS. Undersökningen visar även att SME:s upplevda säkerhet med fokus på förtroende, samt den prioriteringen av kosteffektiva molntjänster även skiljer sig från litteraturen. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Denna uppsats syftar till att undersöka hur nystartade SME:s ser på nyttjandet av molntjänster och om detta är implementerat i företagens IS strategi. Detta görs med hjälp av en sammanställning av litteratur kopplat till ämnet samt en empirisk datainsamling. Den empiriska datainsamlingen består av sju telefonintervjuer med SME:s. Företagen har valts ur ett urval som är avgränsat till företag som använder sig av molntjänster och är geografiskt positionerad i Skåne län. De faktorer som identifierats och som ligger till grund för det teoretiska ramverket är: kommunikation, säkerhet, inlärning, tillgänglighet, kostnad, förtroende, integration, flexibilitet och skalbarhet. Dessa nio områden ligger även till grund för den frågeställning som... (More)
Denna uppsats syftar till att undersöka hur nystartade SME:s ser på nyttjandet av molntjänster och om detta är implementerat i företagens IS strategi. Detta görs med hjälp av en sammanställning av litteratur kopplat till ämnet samt en empirisk datainsamling. Den empiriska datainsamlingen består av sju telefonintervjuer med SME:s. Företagen har valts ur ett urval som är avgränsat till företag som använder sig av molntjänster och är geografiskt positionerad i Skåne län. De faktorer som identifierats och som ligger till grund för det teoretiska ramverket är: kommunikation, säkerhet, inlärning, tillgänglighet, kostnad, förtroende, integration, flexibilitet och skalbarhet. Dessa nio områden ligger även till grund för den frågeställning som företagsinformanterna fick besvara under den empiriska datainsamlingen. Det teoretiska ramverket jämfördes därefter mot den empiriska datainsamlingen i en diskussionsdel där likheter och skillnader poängterades, vilket sedan låg till grund för den presenterade slutsatsen. Undersökningen visar att litteraturen och verkligheten skiljer sig på ett flertal punkter. Cloud Sourcing implementeras, men inte som en del av organisationens IS. Undersökningen visar även att SME:s upplevda säkerhet med fokus på förtroende, samt den prioriteringen av kosteffektiva molntjänster även skiljer sig från litteraturen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kjörning Pfannenstill, Cendré LU and Bratthall Tideman, Jakob LU
supervisor
organization
alternative title
En studie av sju företag i Skåne län
course
SYSK02 20171
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Cloud Sourcing, Cloud Computing, IS Strategi, Molntjänst, Molntjänstleverantör, SME
report number
INF17-038
language
Swedish
id
8915668
date added to LUP
2017-06-21 13:33:06
date last changed
2017-06-21 13:33:06
@misc{8915668,
 abstract   = {Denna uppsats syftar till att undersöka hur nystartade SME:s ser på nyttjandet av molntjänster och om detta är implementerat i företagens IS strategi. Detta görs med hjälp av en sammanställning av litteratur kopplat till ämnet samt en empirisk datainsamling. Den empiriska datainsamlingen består av sju telefonintervjuer med SME:s. Företagen har valts ur ett urval som är avgränsat till företag som använder sig av molntjänster och är geografiskt positionerad i Skåne län. De faktorer som identifierats och som ligger till grund för det teoretiska ramverket är: kommunikation, säkerhet, inlärning, tillgänglighet, kostnad, förtroende, integration, flexibilitet och skalbarhet. Dessa nio områden ligger även till grund för den frågeställning som företagsinformanterna fick besvara under den empiriska datainsamlingen. Det teoretiska ramverket jämfördes därefter mot den empiriska datainsamlingen i en diskussionsdel där likheter och skillnader poängterades, vilket sedan låg till grund för den presenterade slutsatsen. Undersökningen visar att litteraturen och verkligheten skiljer sig på ett flertal punkter. Cloud Sourcing implementeras, men inte som en del av organisationens IS. Undersökningen visar även att SME:s upplevda säkerhet med fokus på förtroende, samt den prioriteringen av kosteffektiva molntjänster även skiljer sig från litteraturen.},
 author    = {Kjörning Pfannenstill, Cendré and Bratthall Tideman, Jakob},
 keyword   = {Cloud Sourcing,Cloud Computing,IS Strategi,Molntjänst,Molntjänstleverantör,SME},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Cloud Sourcing som IS strategi för nystartade SME:s},
 year     = {2017},
}